May 052017
 

download sách + cd English for Work: Everyday Technical English

link download giáo trình Everyday Technical English pdf + mp3

Everyday Technical English booksEveryday Technical English books pdf

Với xu thế hội nhập hiện nay, đòi hỏi các sinh viên, kỹ sư và những người làm kỹ thuật cần thành thạo giao tiếp tiếng anh kỹ thuật. Điều đó không những mang lại cơ hội lớn và mức thu nhập tốt, còn giúp các bạn mở rộng kiến thức và dễ dàng tiếp nhận công nghệ mới hơn.
Nhận thấy đây là tài liệu quá tuyệt vời nhằm giúp các bạn có thể giao tiếp tiếng anh kỹ thuật hàng ngày trong công việc, admin đặc biệt upload miễn phí bộ tài liệu này tặng cho các bạn.
Chúc các bạn sức khỏe và công tác tốt.
DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY
download miễn phí tài liệu kỹ thuật
Sau khi download, nhập pass mở file: http://choban.pro
Hãy xem video youtube trong file .txt để biết cách download nếu như bạn chưa biết.
Regards

11,998 total views, no views today

Dec 142016
 

Tải sách MARVELOUS TECHNIQUES FOR IELTS WRITING bản scan đẹp

download MARVELOUS TECHNIQUES FOR IELTS WRITING bản đẹp pdf

MARVELOUS TECHNIQUES FOR IELTS WRITING – NXB nhân trí việt

MARVELOUS TECHNIQUES FOR IELTS WRITING – NXB trẻ

Download cuốn sách MARVELOUS TECHNIQUES FOR IELTS WRITING bản đẹp nhất
Download cuốn sách MARVELOUS TECHNIQUES FOR IELTS WRITING bản đẹp nhất

Mục lục
Những điều cần biết về bài thi Viết IELTS
1. Dạng thức của bài thi Viết IELTS 8
2. Cách chấm điểm bài thi Viết IELTS 9
3. Các bước làm bài thi Viết IELTS Task 2 10
4. Những điều cần lưu ý……….. 11
Kỹ năng làm bài thi Viết Task 2
Chương 1 Các tiêu chí chấm điểm 17
Bài 1 Xác định hướng luyện tập dựa trên các tiêu chí chấm điểm 22
Bài 2 Tìm hiểu cách chain điểm của giám khảo qua bài luận cụ thể 26
Chương 2 Luyện kỹ năng viết nhanh 29
Bài 1 Tư duy và logic 30
1. Ba cách giúp bạn tìm ý và luận cứ cho bài viết 30
2. Ý tưởng quyết định điểm số bài thi 33
3. Sự mạch lạc 34
Bài 2 Từ và ngữ 35
1. Từ 35
2. Ngữ 40
Bài 3 Ôn tập các điểm ngữ pháp trọng tâm * 45
1. Ba lỗi ngữ pháp cơ bản 45
2. Viết câu phức – kỹ năng quan trọng trong bài thi Viết IELTS Task 2 46
Chương 3 Ván nghị luận 53
Bài 1 15 ngữ và mẫu câu định hình bei cục bài nghị luận 54
1. Vì sao bạn cần sử dụng 15 ngữ và mẫu câu mẫu? 54
2. Giảng giải 15 ngữ và mẫu câu mẫu định hình bố cục bài văn nghị luận 55
Bài 2 Văn nghị luận về các chủ đề thường gặp 66
1. Chủ đề giáo dục 66
2. Chủ đề môi trưòng 69
3. Chủ đề khoa học và kỹ thuật 75
4. Chủ đề về trách nhiệm của chính phủ đối với các vấn đề xã hội 79
3. Chủ đề xã hội 83
6. Chủ đề văn hóa, lối sống 93
Bài 3 Bài luận trình bày nguyên nhân và giải pháp/hệ quả 104
1. Những điểm cần lưu ý trong bố cục bài luận 104
2. Chìa khóa để tìm hoặc chọn ý cho bài luận 104
3. Bài luận mẫu trình bày nguyên nhân và giải pháp / hệ quả theo bố cục bốn
(hoặc năm) đoạn 106
Chương 4 33 bài luận mẫu về các chủ đề thường gặp 111
1. Chủ đề giáo dục 112
2. Chủ đề xã hội 124
3. Chủ đề văn hóa 141
4. Chủ đề môi trường 158
5. Chủ đề khoa học và kỹ thuật 167
6. Chủ đề về trách nhiệm của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề
trong nước và quốc tế 177
Chương 5 Nâng cao kỹ năng viết luận 193
1. Những câu văn đặc sắc trong Cambridge IELTS 194
2. Những cấu trúc câu và cách diễn đạt đặc biệt 195
Kỹ năng làm bài thi Viết Task ỉ
Chương 1 Task 1 dạng A – bài viết mô tả biểu đồ 201
Bài 1 Khái quát về bài viết mô tả biểu đồ 202
1. Tiêu chí chán điểm 202
2. Kiến thức cơ bản về văn biểu đồ 206
3. Ba cấu true câu quan trọng 209
4. Bốn sai lầm lớn trong bài viết mô tả biểu đồ 209
Bài 2 Mô tả các loại biểu đồ 210
1. Biểu đồ cột (bar graph) 210
2. Bảng (table) 212
3. Biểu đồ tròn (pie graph), đồ thị (line graph) 213
4. Biểu đồ mô tả tiến trình (flow chart) 216
5. Bản đồ (map) 219
Chương 2 Task 1 dạng G – bài viết dạng lá thư 221
Bài 1 Khái quát về bài viết dạng lá thư 222
1. Viết thư dựa vào trí tưởng tượng 222
2. Đảm bảo tính cân đối trong cấu trúc các đoạn của lá thư 222
3. Bố cục lá thư 223
Bài 2 Viết thư 224
1. Thư cảm ơn 224
2. Thư xin lỗi 225
3. Thư khiếu nại 226
4. Thư yêu cầu cho biết thông tin 228
5. Thư đề nghị 229
6. Thư xin nghỉ phép 230
Phụ lục 1 Các đề thi môn Viết Task 2 trong những năm qua 232
1. Education ‘ 232
2. Environment 233
3. .Technology 234
4. Government 234
5. Society 235
6. Culture /Lifestyle 236
Phụ lục 2 Giấy làm bài thi môn Viết IELTS 238

Đây là cuốn sách hướng dẫn các bạn luyện viết trong các chủ đề viết của kỳ thi IELTS quốc tế. Hãy nhanh tay click DOWNLOAD và tải nhé.
Link download bộ sách MARVELOUS TECHNIQUES FOR IELTS WRITING bản đẹp 278MB
download sách tiếng anh chất lượng cao
Pass mở file: http://choban.pro
Mọi vấn đề xin liên hệ admin: hades0131@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn

1,261 total views, no views today

Dec 082016
 

download sách Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 Môn Tiếng Anh

Bìa sách Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 Môn Tiếng Anh
Bìa sách Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 Môn Tiếng Anh
Mục lục Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 Môn Tiếng Anh
Mục lục Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 Môn Tiếng Anh

Theo Phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ nam 2017 kì thi Trung học phổ thông quốc gia gồm 5 bài thi: Toán, Ngữ van, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học) và Khoa học Xa hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công- dân). Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nliiên và Khoa học Xa hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ van theo hình thức 1\1′ luân. Đây là Sự điều chỉnh lớn ve hình thức thi so vói kì thi Trung học phổ thông quốc gia những nam trước đây và liên quan tới việc ôn luyện của học sinh chuẩn bi cho ki thi này.
Đe các em học sinh cớ tài liệu ôn luyện nhằm đạt ket quả tốt trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia, Nhà xuất bản -Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, xuất bản B9 để trắc nghiệm luyện thi Trung học phô thông quôc gia năm 2017 các môn Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và B9 đề luyện thi Trung học phô thông quôc gia năm 2017 môn Ngữ văn. Tác giả bộ sách là các thầy cô giáo, các chuyên gia môn học giàu kinh nghiệm trong biên soạn ngân hàng đề thi phục vụ kì thi Trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
Cuốn B9 trắc nghiệm luyện thi Trung học phô thông quôc gia năm 2017 môn Tiếng Anh cớ du trúc như sau:
Phần một: Phrrong pháp lam bai thi
Phần hai: Các đề ôn luyện > ‘
Phần này gồm các đề được biên soạn theo đúng du trúc, mức độ của đề minh, họa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo .đớ, . mỗi đe gồm’50 câu hỏi trắc nghiệm được phân hoá theo 4 mức độ: nhận biet, thông hiểu, vân dụng và vân dụng cao; nội dung nằm trong chương trình lóp 12.
Phần ba: Đáp án
Phần này gồm bảng đáp án của tất cả các câu hỏi. –
Đây là bộ sách tham khảo rất cần thiet và bổ ích đối với học sinh, đáp ứng kip thoi nhu du của các em trong việc ôn luyện chuẩn bi cho kì thi Trung học phổ thông quốc gia nam 2017. Quy thầy cô giáo cớ thể tham khảo tài liệu này đểhướng dẫn học sinh trong quá trình ôn luyện.
Tuy đã cố gắng, nhưng cuốn sách không tránh khỏi những thieu sót, chúng tôi rất . mong nhân được y kien đóng ‘ gớp của các thầy giáo, cô giáo va các em học sinh.
Nếu bạn cần cuốn sách này, click DOWNLOAD và tải nhé
PASS MỞ FILE: http://choban.pro
Mọi chi tiết xin liên hệ admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

1,336 total views, no views today

Jan 132016
 

download sách 130 bài đối thoại tiếng anh điển hình
Cuốn sách quý cho những ai muốn tự học giao tiếp bằng tiếng anh qua các cuộc hội thoại điển hình trong cuộc sống.
Nếu bạn có cuốn sách này, chắc chắn bạn sẽ ko cần phải lo lắng về kỹ năng giao tiếp tiếng anh của mình.

130 Bai doi thoai tieng anh dien hinh_Page_1
Bìa sách 130 bài đối thoại tiếng anh điển hình
130 Bai doi thoai tieng anh dien hinh_Page_2
130 bài đối thoại tiếng anh điển hình_Mục lục_2
130 Bai doi thoai tieng anh dien hinh_Page_3
130 bài đối thoại tiếng anh điển hình_Mục lục_3
130 Bai doi thoai tieng anh dien hinh_Page_4
130 bài đối thoại tiếng anh điển hình_Mục lục_4
130 Bai doi thoai tieng anh dien hinh_Page_5
130 bài đối thoại tiếng anh điển hình_mục lục_5

Để download sách này, các bạn hãy kích vào download và hoàn thành thanh toán phí để download sách về.
( Sách scan, có dung lượng 14MB, số trang 296, định dạng pdf)
download miễn phí
Mọi sự cố về download, mở file, .v.v hãy gửi ngay email tới địa chỉ admin: Hades0131@gmail.com để yêu cầu trợ giúp.

1,373 total views, no views today

Aug 132015
 

từ điển Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese

tải cuốn từ điển bằng hình ảnh oxford song ngữ anh – việt

Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese
Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese
MỤC LỤC từ điển Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese
MỤC LỤC từ điển Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese
MỤC LỤC từ điển Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese 2
MỤC LỤC từ điển Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese 2
MỤC LỤC từ điển Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese 3
MỤC LỤC từ điển Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese 3
MỤC LỤC từ điển Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese 4
MỤC LỤC từ điển Oxford picture dictionary second edition english-vietnamese 4

Đây là cuốn từ điển bằng hình ảnh với song ngữ anh – việt rất hay và bổ ích. Đặc biệt nếu bạn sở hữu cuốn từ điển này cho con trẻ, đặc biệt là các học sinh từ tiểu học tới phổ thông trung học đều là 1 cuốn từ điển rất đáng giá.
Với sự soạn thảo công phu, học từ vựng qua hình ảnh là phương pháp nhớ lâu nhất mà cuốn sách từ điển này mang đến cho các bạn.
Hơn nữa, nếu bạn đang gặp khó khăn với tiếng anh và cách nhớ tiếng anh thì đây là cuốn từ điển mang lại cảm hứng cho việc học tiếng anh của bạn.
Rất nhiều bạn học TOEIC cũng sử dụng cuốn từ điển này để lưu nhớ từ vựng 1 cách nhanh nhất, lâu nhất và đã đạt được kết quả cao ở các kỳ thi TOEIC quốc tế.
Để download được cuốn từ điển quý giá này, xin hãy nạp thẻ cào 50K để download sách thay vì mua 210K ở các hiệu sách khác.
choban.pro - download co phi
LINK DOWNLOAD sẽ tự động hiển thị khi các bạn nạp thẻ thành công.
Nếu gặp lỗi tải, lỗi không tải được, các bạn làm theo mẫu khiếu nại sau.
KHIẾU NẠI VỀ LỖI TẢI TÀI LIỆU
Hoặc xin hãy liên hệ số điện thoại hoặc email sau.
Tel: 0964.809.190
Mail: Hades0131@gmail.com

6,064 total views, no views today

Feb 082015
 

Tải sách Tự học ngữ pháp tiếng anh Longman hay nhất hiện nay

2 cuốn ngữ pháp tiếng anh này khá hay, rất chi tiết, rõ ràng hơn bất cứ cuốn ngữ pháp nào mình đã từng học. Nếu các bạn muốn cải thiện vốn ngữ pháp vốn có của mình thì 2 cuốn ngữ pháp longman này không thế thiếu nhé.

1-Cuốn cấp độ trung cấp
Ngữ pháp tiếng anh Longman trung cấp
Ngữ pháp tiếng anh Longman trung cấp

2-Cuốn cấp độ nâng cao

Ngữ pháp tiếng anh Longman nâng cao
Ngữ pháp tiếng anh Longman nâng cao

Để download bộ sách ngữ pháp tuyệt vời này, xin hãy click vào DOWNLOAD và soạn tin nhắn theo cú pháp dưới để nhận mã tải tài liệu về nhé.
1- Cuốn trung cấp

2-Cuốn nâng cao

Trường hợp chưa biết cách tải, hãy xem bài viết hướng dẫn sau.
” Hướng dẫn download và điền pass mặc định của trang http://choban.pro “

Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email: hades0131@gmail.com hoặc facebook: https://www.facebook.com/hades.vn1

1,456 total views, no views today

Feb 072015
 

Tải file tài liệu các mẫu câu giao tiếp tiếng anh thông dụng

Hiện nay, tiếng anh đã trở thành 1 ngôn ngữ quốc tế không thể thiếu. Chính sự nhu cầu cấp thiết này, các trường từ cấp tiểu học tới cấp đại học, cao học, nghiên cứu sinh đều cần phải luôn trau dồi kỹ năng tiếng anh của mình.
Nhưng chúng ta dường như quên đi cách học tiếng anh giao tiếp 1 cách đơn giản mà hiệu quả nhất, đó là học theo mẫu câu tiếng anh.
Dưới đây là 1 loạt mẫu câu giao tiếp bằng tiếng anh, rất hữu ích cho chúng ta tham khảo.
Mẫu câu giao tiếp tiếng anh
Các mẫu câu giao tiếp thông dụng trong tiếng anh
Các mẫu câu giao tiếp thông dụng trong tiếng anh

Đây là hệ thống các mẫu câu giao tiếp tiếng anh được sử dụng hàng ngày và thực dụng, sát thực tế mà bạn không nên bỏ qua nó để tăng vốn tiếng anh thực tế của mình.
Để download file mẫu câu giao tiếp này, xin hãy click vào DOWNLOAD và soạn tin nhắn theo cú pháp dưới để nhận mã tải tài liệu về nhé.

Trường hợp chưa biết cách tải, hãy xem bài viết hướng dẫn sau.
” Hướng dẫn download và điền pass mặc định của trang http://choban.pro “

Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email: hades0131@gmail.com hoặc facebook: https://www.facebook.com/hades.vn1

1,466 total views, no views today

Jan 232015
 

Tải Từ điển chuyên ngành kỹ thuật miễn phí
Thấy có nhiều từ hay, bổ ích, sự tổng hợp từ mới này dành cho chuyên ngành thật là tốt.
Từ điển chuyên ngành kỹ thuật
Từ điển chuyên ngành kỹ thuật

Các bạn vào download để download miễn phí nhé.
download miễn phí
Click download -> sau 5s -> click ” Skip Ads” -> tới link download mediafire.

1,169 total views, no views today

Jan 222015
 

Tải tập tài liệu Ngữ pháp tiếng anh từ A – Z

Ngữ pháp tiếng anh từ a-z
Ngữ pháp tiếng anh từ a-z

Mục lục
Grammar Review 1
1. Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non – count noun) 1
Quán từ không xác định “a” và “an” 2
Quán từ xác định “The” 3
Cách sử dụng another và other. 7
Cách sử dụng little, a little, few, a few 8
Sở hữu cách 9
Verb 10
1) Present 10
1) Simple Present 10
2) Present Progressive (be + V-ing) 10
3) Present Perfect : Have + PII 11
4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing 11
2. Past 12
1) Simple Past: V-ed 12
2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing 12
3) Past Perfect: Had + PII 13
4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing 13
3. Future 13
1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form 13
2) Near Future 14
3) Future Progressive: will/shall+verbing 14
4) Future Perfect: Whill/ Shall + Have + PII 15
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 16
1. Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ 16
2. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít 16
3. Cách sử dụng None và No 17
4. Cách sử dụng cấu trúc either…or (hoặc…hoặc) và neither…nor (không…mà cũng không) 17
5. V-ing làm chủ ngữ 18
6. Các danh từ tập thể 18
7. Cách sử dụng a number of, the number of: 19
8. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều 20
9. Thành ngữ there is, there are 20
Đại từ 22
1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ) 22
2. Đại từ nhân xưng tân ngữ 23
3. Tính từ sở hữu 23
4. Đại từ sở hữu 23
5. Đại từ phản thân 24
Tân ngữ 25
1. Động từ nguyên thể là tân ngữ 25
2. Verb -ing dùng làm tân ngữ 25
3. Bốn động từ đặc biệt 26
4. Các động từ đứng sau giới từ 26
5. Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ. 27
Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết 29
1. Need 29
1) Dùng như một động từ thường: được sử dụng ra sao còn tùy vào chủ ngữ của nó 29
2) Need được sử dụng như một động từ khiếm khuyết 29
2. Dare 30
1) Khi dùng với nghĩa là “dám” 30
2) Dare dùng như một ngoại động từ 30
Cách sử dụng to be trong một số trường hợp 31
Cách sử dụng to get trong một số trường hợp đặc biệt 33
1. To get + P2 33
2. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì 33
3. Get sb/smt +V-ing: Làm ai/ cái gì bắt đầu. 33
4. Get + to + verb 33
5. Get + to + Verb (chỉ vấn đề hành động) = Come + to + Verb (chỉ vấn đề nhận thức) = Gradually = dần dần 33
Câu hỏi 34
1. Câu hỏi Yes/ No 34
2. Câu hỏi thông báo 34
a) Who/ what làm chủ ngữ 34
b) Whom/ what làm tân ngữ 34
c) Câu hỏi nhắm vào các bổ ngữ: When, Where, How và Why 35
3. Câu hỏi gián tiếp 35
4. Câu hỏi có đuôi 35
Lối nói phụ họa khẳng định và phủ định 36
1. Khẳng định 36
2. Phủ định 36
Câu phủ định 38
Mệnh lệnh thức 40
Động từ khiếm khuyết 41
Câu điều kiện 42
1. Điều kiện có thể thực hiện được ở hiện tại 42
2. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại 42
3. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ 42
Cách sử dụng các động từ will, would, could, should sau if 43
Một số cách dùng thêm của if 44
1. If… then: Nếu… thì 44
2. If dùng trong dạng câu không phải câu điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó. 44
3. If… should = If… happen to… = If… should happen to… diễn đạt sự không chắc chắn (Xem thêm phần sử dụng should trong một số trường hợp cụ thể) 44
4. If.. was/were to… 44
5. If it + to be + not + for: Nếu không vì, nếu không nhờ vào. 44
6. Not đôi khi được thêm vào những động từ sau if để bày tỏ sự nghi ngờ, không chắc chắn. 45
7. It would… if + subject + would… (sẽ là… nếu – không được dùng trong văn viết) 45
8. If… ‘d have… ‘have: Dùng trong văn nói, không dùng trong văn viết, diễn đạt điều kiện không thể xảy ra ở quá khứ 45
9. If + preposition + noun/verb… (subject + be bị lược bỏ) 45
10. If dùng khá phổ biến với một số từ như any/anything/ever/not diễn đạt phủ định 45
11. If + Adjective = although (cho dù là) 46
Cách sử dụng to Hope, to Wish. 47
1. Điều kiện không có thật ở tương lai 47
2. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại 47
3. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ 47
Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (gần như là, như thể là) 49
Used to, to be/get used to 50
Cách sử dụng thành ngữ would rather 51
1. Loại câu có một chủ ngữ 51
2. Loại câu có hai chủ ngữ 51
a) Loại câu giả định ở hiện tại 51
b) Loại câu không thể thực hiện được ở hiện tại 52
c) Loại câu không thể thực hiện được ở quá khứ 52
Cách sử dụng thành ngữ Would like 53
Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại 54
1. Could, May, Might + Verb in simple form = Có lẽ, có thể. 54
2. Should + Verb in simple form 54
3. Must + Verb in simple form 54
Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở quá khứ 56
1. Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã 56
2. Could have + P2 = Lẽ ra đã có thể (trên thực tế là không) 56
3. Might have been + V-ing = Có lẽ lúc ấy đang 56
4. Should have + P2 = Lẽ ra phải, lẽ ra nên 56
5. Must have + P2 = hẳn là đã 56
6. Must have been V-ing = hẳn lúc ấy đang 56
Các vấn đề sử dụng should trong một số trường hợp cụ thể 57
Tính từ và phó từ 59
Động từ nối 61
Các dạng so sánh của tính từ và phó từ 63
1. So sánh bằng 63
2. So sánh hơn kém 63
3. So sánh hợp lý 65
4. So sánh đặc biệt 65
5. So sánh đa bội 66
6. So sánh kép 66
7. Cấu trúc No sooner… than = Vừa mới … thì đã… 67
8. So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật 67
9. So sánh bậc nhất 67
Danh từ dùng làm tính từ 69
Enough 70
Một số trường hợp cụ thể dùng Much & Many 71
Phân biệt thêm về cách dùng alot/ lots of/ plenty/ a great deal/ so với many/ much. 73
Một số cách dùng cụ thể của more & most 74
Cách dùng long & (for) a long time 75
Từ nối 76
1. Because, Because of 76
Because of = on account of = due to 76
2. Từ nối chỉ mục đích và kết quả 76
3. Từ nối chỉ nguyên nhân và kết quả. 76
4. Một số các từ nối mang tính điều kiện khác. 77
Câu bị động 79
Động từ gây nguyên nhân 82
1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì 82
2. To have/to get sth done = Đưa cái gì đi làm 82
3. To make sb do sth = to force sb to do sth 82
4. To make sb + P2 = làm cho ai bị làm sao 82
5. To cause sth + P2 = làm cho cái gì bị làm sao 82
6. To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để ai, cho phép ai làm gì 83
7. To help sb to do sth/do sth = Giúp ai làm gì 83
8. 3 động từ đặc biệt 83
Câu phức hợp và đại từ quan hệ thay thế 84
1. That và which làm chủ ngữ của câu phụ 84
2. That và which làm tân ngữ của câu phụ 84
3. Who làm chủ ngữ của câu phụ 84
4. Whom làm tân ngữ của câu phụ 84
5. Mệnh đề phụ bắt buộc và không bắt buộc. 85
1) Mệnh đề phụ bắt buộc. 85
2) Mệnh đề phụ không bắt buộc 85
6. Tầm quan trọng của việc sử dụng dấu phẩy đối với mệnh đề phụ 85
7. Cách sử dụng All, Both, Some, Several, Most, Few + Of + Whom/ Which 86
8. Whose = của người mà, của con mà. 86
9. Cách loại bỏ mệnh đề phụ 86
Cách sử dụng P1 trong một số trường hợp 88
10. Dùng với một số các cấu trúc động từ. 88
11. P1 được sử dụng để rút ngắn những câu dài 89
Cách sử dụng nguyên mẫu hoàn thành (To have + P2) 90
Những cách sử dụng khác của that 91
1. That dùng với tư cách là một liên từ (rằng) 91
2. Mệnh đề that 91
Câu giả định 93
1. Dùng với would rather that 93
2. Dùng với động từ. 93
3. Dùng với tính từ. 93
4. Câu giả định dùng với một số trường hợp khác 94
5. Câu giả định dùng với it + to be + time 95
Lối nói bao hàm 96
1. Not only ….. but also 96
2. As well as: Cũng như 96
3. Both ….. and 97
Cách sử dụng to know, to know how. 98
Mệnh đề nhượng bộ 99
1. Despite/Inspite of = bất chấp 99
2. Although/Even though/Though = Mặc dầu 99
3. However + adj + S + linkverb = dù có …. đi chăng nữa thì …. 99
4. Although/ Albeit (more formal) + Adjective/ Adverb/ Averbial Modifier 99
Những động từ dễ gây nhầm lẫn 100
Một số các động từ đặc biệt khác 102
Sự phù hợp về thời động từ 103
Cách sử dụng to say, to tell 104
Đại từ nhân xưng one và you 105
Từ đi trước để giới thiệu 106
Cách sử dụng các phân từ ở đầu mệnh đề phụ 107
Phân từ dùng làm tính từ 109
1. Phân từ 1(V-ing) được dùng làm tính từ khi nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 109
2. Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 109
Câu thừa 110
Cấu trúc câu song song 111
Thông tin trực tiếp và gián tiếp 112
1. Câu trực tiếp và câu gián tiếp 112
Động từ với hai tân ngữ trực tiếp và gián tiếp 114
Sự đảo ngược phó từ 115
1. Một số các dạng phó từ đặc biệt đứng ở đầu câu 115
Cách loại bỏ những câu trả lời không đúng trong bài ngữ pháp 118
1. Kiểm tra các lỗi ngữ pháp cơ bản bao gồm 118
2. Loại bỏ những câu trả lời mang tính rườm rà: 118
3. Phải chắc chắn rằng tất cả các từ trong câu được chọn đều phải phúc vụ cho nghĩa của bài, đặc biệt là các ngữ động từ. 119
4. Phải loại bỏ những câu trả lời bao hàm tiếng lóng, không được phép dùng trong văn viết qui chuẩn 119
Những từ dễ gây nhầm lẫn 120
Phụ lục: một số những từ dễ gây nhầm lẫn khác: 122
Giới từ 125
Ngữ động từ 128
Một số nguyên tắc thực hiện bài đọc 130
Để download tập tài liệu này, các bạn soạn tin nhắn theo cú pháp bên dưới để tải tài liệu.
( Nếu chưa biết cách tải thì hãy đọc bài viết sau: Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro)

Nếu trong quá trình tải gặp khó khăn, xin hãy liên hệ tới email: hades0131@gmail.com hoặc facebook : Hades VN

1,459 total views, no views today

Jan 222015
 

Download tập Tiếng anh giao tiếp hàng ngày hữu ích nhất

Tập tiếng anh giao tiếp hàng ngày
Tập tiếng anh giao tiếp hàng ngày

Tập Tiếng anh giao tiếp hàng ngày là bộ tài liệu chứa các tình huống hội thoại trong tiếng anh vô cùng hữu ích, sát thực tế cuộc sống hàng ngày.
Bài 10: Ngoài Đường – chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe
Leo: Good morning, Ms. White, Mr. Webber.
Jack: Good morning, Leo
Mona: Hi Leo. Is there a major shopping centre nearby?
Leo: The Starlight Mall has over a hundred shops. I’m sure you’ll find what you
want there.
Mona: And how do we get there?
Leo: Well, turn right outside the hotel, and left at the traffic lights. Go straight up
the street, cross at the next set of lights and turn right at the pink tower.
Mona: Oh dear, that’s too hard to remember.
Leo: Well then, what about a taxi? You can get one just outside the hotel.
Jack: I don’t mind walking, Mona… We turn right outside the hotel, Leo?
Leo: Yes, that’s right. Then left at the traffic lights.
Jack: Turn left?
Leo: That’s right. Then walk straight up the street (and )
Mona How long does it take to walk there?
Leo: It takes about 10 minutes.
Mona: Then let’s get a cab, Dad. Thanks anyway, Leo.
Để download tập tài liệu này, các bạn soạn tin nhắn theo cú pháp bên dưới để tải tài liệu.
( Nếu chưa biết cách tải thì hãy đọc bài viết sau: Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro)

Nếu trong quá trình tải gặp khó khăn, xin hãy liên hệ tới email: hades0131@gmail.com hoặc facebook : Hades VN

941 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE