Apr 302015
 

Fluent for Catia V5 Tutorials | Tài liệu hướng dẫn học catia V5

Bộ tài liệu học catia V5 nhanh thành thạo nhất
Bộ tài liệu học catia V5 nhanh thành thạo nhất
Tài liệu học catia V5 - simulations
Tài liệu học catia V5 – simulations
Phân tích thiết kế khuôn trong catia V5
Phân tích thiết kế khuôn trong catia V5
Thiết kế và phân tích trong catia V5 mới nhất
Thiết kế và phân tích trong catia V5 mới nhất

Để download bộ hướng dẫn tuyệt vời này, các bạn hãy nạp thẻ cào 20K để tải nhé ( Bộ tài liệu có dung lượng 1.53GB).
choban.pro - download co phi
Nếu gặp lỗi tải, lỗi không tải được, các bạn làm theo mẫu khiếu nại sau.
KHIẾU NẠI VỀ LỖI TẢI TÀI LIỆU

If you’re foreigner, please follow this method.
Have any questions, please contact to me via email: Hades0131@gmail.com

2,307 total views, no views today

Dec 122014
 

Nghiên cứu phần mềm Catia V5 – Luận văn tốt nghiệp cơ khí

Tải bộ tài liệu catia V5 hay nhất năm 2016

Luận văn tốt nghiệp về phần mềm catia v5 đầy đủ các moudle
Luận văn tốt nghiệp về phần mềm catia v5 đầy đủ các moudle

Đây là luận văn tốt nghiệp cơ khí ” nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng phần mềm Catia trong thiết kế“. Luận văn được trình bày rất tỷ mỉ, chữ viết chính xác. Đây là loại tài liệu tốt nhất về catia. Chỉ cần nghiên cứu trong vòng 1 tuần, bạn sẽ có thể nắm vững các lệnh của phần mềm này về môi trường thiết kế và lắp ráp mô phỏng. Hãy cố lên!
Tài liệu có phí 10k, vui lòng nạp thẻ để tải.
choban.pro - download co phiNếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

86,129 total views, no views today

Dec 122014
 

tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia V5 mới nhất

Hướng dẫn sử dụng catia v5 từ a-z
giáo trình học catia v5 từ a-z

Nội dung giáo trình catia V5
Chương 1: Giới thiệu tổng quát ………………………………1
1.1. Giới thiệu chung……………………………………………………………… 1
1.2 Khởi động CATIA……………………………………………………………….. 2
1.3. giao diện phần mềm ……………………………………………………….. 3
1.3.1. Cây cấu trúc dữ liệu (Specification Tree) ………………………………. 4
1.3.2. Vùng đồ hoạ (Goemetr ic Area) ……………………………………………. 5
1.3.3. Vùng nhắc ………………………………………………………………………… 5
1.3.4. Các thanh công cụ ( Toolbars) ……………………………………………… 5
1.3.5. Trình đơn (Menu) ………………………………………………………………. 5
1.3.6. Thao tác chuột …………………………………………………………………… 6
1.3.7. Thuộc tính COMPASS: ………………………………………………………. 6
1.3.8. Các phím tắt ………………………………………………………………………. 7
1.4. các định dạng file …………………………………………………………. 8
Chương 2: Bản vẽ phác 2D …………………………………………..9
2.1. Giao diện chợng
trình………………………………………………… 9
2.2. Hiển thị thanh công cụ vμ cách thực hiện lệnh
trong catia ………………………………………………………………………….. 10
2.2.1. Hiển thị thanh lệnh …………………………………………………………… 10
2.2.2. Cánh thực hiện lệnh ………………………………………………………….. 11
2.3. Tạo bản vẽ mới……………………………………………………………….. 12
2.4. Lệnh Save ………………………………………………………………………… 12
2.5 Lệnh Save as ……………………………………………………………………. 13
2.6 Lệnh Save all …………………………………………………………………. 14
2.7 Lệnh Save Managament ………………………………………………. 14
2.8. Lệnh Open ………………………………………………………………………… 15
2.9. Các lệnh thao tác với mμn hình ……………………………… 16
2.9.1. Thiết lập cμi đặt hệ thống …………………………………………………. 16
2.9.2. Lệnh Fit all in ………………………………………………………………….. 17
2.9.3. Lệnh Pan …………………………………………………………………………. 17
2.9.4. Lệnh Pan Rotate ………………………………………………………………. 18
2.9.5. Lệnh Zoom in ,Zoom out ………………………………………………….. 18
2.9.7. Lệnh Create Multi – View …………………………………………………. 19
2.9.8. Lệnh Full screen ………………………………………………………………. 20
2.10. Quản lý cây dữ liệu Specification Tree ………………. 21
2.11.Các lệnh chọn đối tợng
( Select Objects) …………. 22
2.11.1. Lệnh Standard Select ………………………………………………………. 22
2.11.2. Lệnh Rectangle Selection Trap …………………………………………. 23
2.11.3. Lệnh Intersecting Rectangle Selection Trap ……………………….. 23
2.11.4. Lệnh Polygon Selection Trap …………………………………………… 24
2.11.5. Lệnh Free Hand Selection Trap………………………………………… 25
2.11.6. Lệnh Outside Rectangle Selection Trap …………………………….. 25
2.11.7. Lệnh Outside Intersecting Rectangle Selection Trap …………… 25
2.12. Các lệnh Vẽ 2d ……………………………………………………………… 26
2.12.1. Lệnh Profile …………………………………………………………………… 27
2.12. 2. Lệnh Rectangle ……………………………………………………………… 28
2.12.3. Lệnh Oriented Rectangle …………………………………………………. 29
2.12.4. Lệnh Parallelogram ………………………………………………………… 30
2.12.5. Lệnh Elongated Hole ………………………………………………………. 31
2.12.6. Lệnh Cylindrical Elongated Hole ……………………………………… 32
2.12.7. Lệnh Keyhole Profile ……………………………………………………… 34
2.12.8. Lệnh Hexagon ……………………………………………………………….. 35
2.12.9. Lệnh Centered Rectangle ………………………………………………… 36
2.12.10. Lệnh Centered Parallelogram ………………………………………… 37
2.12.11. Lệnh Circle ………………………………………………………………….. 37
2.12.12. Lệnh Three Point Circle ………………………………………………… 39
2.12.13. Lệnh Circle Using Coordinates ………………………………………. 39
2.12.14. Lệnh Tri-Tangent Circle ………………………………………………… 41
2.12.15. Lệnh Three Point Arc ……………………………………………………. 41
2.12.16. Lệnh Three Point Arc Starting With Limits ……………………… 42
2.12.17. Lệnh Arc ……………………………………………………………………… 43
2.12.18. Lệnh Spline ………………………………………………………………….. 44
2.12.19. Lệnh Connect……………………………………………………………….. 45
2.12.20. Lệnh Ellipse …………………………………………………………………. 47
2.12.21. Lệnh Parabola by Focu s ………………………………………………… 48
2.12.22. Lệnh Hyperbola by Focus ……………………………………………… 49
2.12.23. Lệnh conic …………………………………………………………………… 50
2.12.24. Lệnh Line ……………………………………………………………………. 51
2.12.25. Lệnh Infinite Line …………………………………………………………. 52
2.12.26. Lệnh Bi- Tangent Line ………………………………………………….. 53
2.12.27. Lệnh Bisecting Line ……………………………………………………… 54
2.12.28. Lệnh Corner …………………………………………………………………. 55
2.12.29. Lệnh Chamfer ………………………………………………………………. 58
2.12.30. Lệnh Trim ……………………………………………………………………. 59
2.12.30. Lệnh Break ………………………………………………………………….. 60
2.12. 30. Lệnh Quick trim ………………………………………………………….. 61
2.12. 30. Lệnh Close ………………………………………………………………….. 61
Chuơng 3: Xây dựng chi tiết 3D dạng Solid ……….63
3.1. Các lệnh quan sát hình khối …………………………………… 64
3.1.1. Lệnh Quick View …………………………………………………………….. 64
3.1.2. Lệnh View mode ……………………………………………………………… 65
3.1.3. Lệnh Lighting ………………………………………………………………….. 66
3.2. CÁC LỆNH QUẢN LÝ…………………………………………………………. 66
3.3. ĐỂ VμO MÔI TRỜNG
PART DESIGN ……………………………….. 68
3.4. CÁC LỆNH TẠO HÌNH KHỐI 3 CHIỀU ………………………………… 70
3.4.1. Nhóm lệnh Pads……………………………………………………………….. 70
3.4.1.1. Lệnh Pad ………………………………………………………………………. 70
3.4.1.2. Lệnh Drafted Filleted Pad ………………………………………………. 73
3.4.1.3. Lệnh Multi- Pad…………………………………………………………….. 75
3.4.2. Nhóm lệnh Pockets …………………………………………………………… 76
3.4.2.1. Lệnh Pocket ………………………………………………………………….. 76
3.4.2.2. Lệnh Drafted Filleted Pocket ………………………………………….. 80
3.4.2.3. Lệnh Multi- Pocket………………………………………………………… 81
3.4.3. Lệnh Shaft……………………………………………………………………….. 83
3.4.4. Lệnh Groove ……………………………………………………………………. 85
CHUƠNG 4: XÂY DỰNG KHUNG DÂY Vμ BỀ MẶT ………..87
4.1.CÁC LỆNH VỀ KHUNG DÂY ( WIREFRAME ) …………………….. 88
4.1.1.Lệnh Point ……………………………………………………………………….. 88
4.1.2. Lệnh Points and Plances Repetition ……………………………………. 90
4.1.3. Lệnh Line ……………………………………………………………………….. 90
4.1.4. Lệnh Axis ……………………………………………………………………….. 91
4.1.5. Lệnh PoliLine ………………………………………………………………….. 91
4.1.6. Lệnh Plane ………………………………………………………………………. 92
4.1.7. Lệnh Projection ……………………………………………………………….. 92
4.1.8. Lệnh Intersection ……………………………………………………………… 94
4.1.9. Lệnh Circles…………………………………………………………………….. 96
4.1.10. Lệnh Corner …………………………………………………………………. 104
4.1.11. Lệnh Connect Curves …………………………………………………… 105
4.1.12. Lệnh Splines ………………………………………………………………… 106
4.1.13. Lệnh Helix …………………………………………………………………… 106
4.2.CÁC LỆNH VỀ BỀ MẶT ( SURFACES ) ………………………………. 108
4.2.1. Lệnh Extrude …………………………………………………………………. 108
4.2.2. Lệnh Revolve …………………………………………………………………. 109
4.2.2. Lệnh Sphere …………………………………………………………………… 110
4.2.2. Lệnh Cylinder ………………………………………………………………… 111
4.2.3. Lệnh Offset ……………………………………………………………………. 112
4.2.4. Lệnh Sweep……………………………………………………………………. 113
4.2.5. Lệnh Fill ……………………………………………………………………….. 118
4.2.2. Lệnh Multi-sections Surface…………………………………………….. 119
CHUƠNG 5: THIẾT KẾ CHI TIẾT DẠNG TẤM ………………..121
5.1.CÁC LỆNH THIẾT KẾ CHI TIẾT DẠNG TẤM ……………………… 122
5.1.1. Lệnh Sheet metal parameters ……………………………………………. 122
5.1.2. Lệnh Wall ……………………………………………………………………… 123
5.1.3. Lệnh Wall one Edge ……………………………………………………….. 124
5.1.4. Lệnh Extrusion ………………………………………………………………. 126
5.1.5. Lệnh Lange……………………………………………………………………. 127
5.1.6. Lệnh Hem ……………………………………………………………………… 128
5.1.7. Lệnh Tear Drop ……………………………………………………………… 129
5.1.8. Lệnh Swept Flange …………………………………………………………. 130
5.1.9. Lệnh Bend……………………………………………………………………… 130
5.1.10. Lệnh Bend……………………………………………………………………. 131
5.1.11. Lệnh Bend from Flat. ……………………………………………………. 132
5.1.12. Lệnh Unfolding ……………………………………………………………. 133
5.1.13. Lệnh Folding ……………………………………………………………….. 134
5.1.14. Lệnh User Stamp ………………………………………………………….. 135
5.1.15. Lệnh Multi View ………………………………………………………….. 136
CHUƠNG 6: LẮP RÁP CÁC CHI TIẾT ……………………………..137
6.1. CÁC LỆNH CHUẨN BỊ LẮP RÁP ……………………………………….. 138
6.1.1. Lệnh Existing Component ………………………………………………. 138
6.1.2. Lệnh Manipulate…………………………………………………………….. 139
6.1.2. Lệnh Snap ……………………………………………………………………… 141
6.1.2. Lệnh Smart Move …………………………………………………………… 141
6.2. CÁC LỆNH THỰC HIỆN LẮP RÁP ……………………………………… 142
6.2.1. Lệnh Coincidence Constraint …………………………………………… 142
6.2.2. Lệnh Contact Constraint …………………………………………………. 143
6.2.3. Lệnh Offset Constraint ……………………………………………………. 144
6.2.4. Lệnh Angle Constraint ……………………………………………………. 145
6.2.5. Lệnh Fix ……………………………………………………………………….. 146
6.2.6. Lệnh Reuse Fattern ………………………………………………………… 146
6.2.7. Lệnh Replace Component ……………………………………………….. 147
6.2.8. Lệnh Change Constraint………………………………………………….. 148
6.3. CÁC LỆNH HỖ TRỢ…………………………………………………………… 149
6.3.1. Lệnh Clash ……………………………………………………………………. 149
6.3.2. Lệnh Sectioning …………………………………………………………….. 149
6.3.3. Lệnh Explode ………………………………………………………………… 151
CHUƠNG 7: BẢN VẼ KỸ THUẬT 2D ………………………………152
7.1. CÁC LỆNH TẠO HÌNH CHIẾU …………………………………………… 154
7.1.1. Lệnh Front View ……………………………………………………………. 154
7.1.1. Lệnh Projection View …………………………………………………….. 155
7.1.3. Lệnh Auxiliary View ……………………………………………………… 156
7.1.4. Lệnh Isometric View………………………………………………………. 156
7.1.5. Lệnh Offset Section View ……………………………………………….. 157
7.1.6. Lệnh Aligned Section View …………………………………………….. 158
7.1.7. Lệnh Offset Section Cut ………………………………………………….. 159
7.1.8. Lệnh Aligned Section Cut ……………………………………………….. 159
7.1.9. Lệnh Detail View …………………………………………………………… 160
7.1.10. Lệnh Detail View Profile ………………………………………………. 160
7.1.11. Lệnh Cliping View ……………………………………………………….. 161
7.1.12. Lệnh Cliping View Profile …………………………………………….. 161
7.1.13. Lệnh Broken View ……………………………………………………….. 162
7.1.14. Lệnh Breakout View …………………………………………………….. 162
7.2. các lệnh hiệu chỉnh bản vẽ …………………………………….. 163
7.2.1. Hiệu chỉnh các hình chiếu đã tạo …………………………………….. 163
7.2.2. Thay đổi đường nét……………………………………………………….. 163
7.2.3. Thay đổi mặt cắt……………………………………………………………. 164
7.2.4. Ẩn các đối tượng…………………………………………………………… 164
7.3. các lệnh hiệu chỉnh kích thớc
…………………………….. 165
7.3.1. Lệnh Dimensions ……………………………………………………………. 165
7.3.2. Lệnh Stacked Dimensions ……………………………………………….. 165
7.3.3. Lệnh ghi chuỗi kích thước nối tiếp …………………………………. 166
7.3.4. Lệnh ghi kích thước theo tọa độ điểm…………………………….. 166
7.3.5. Lệnh ghi kích thước góc ………………………………………………… 166
7.3.6. Lệnh kích thước bán kính ………………………………………………. 167
7.3.7. Lệnh ghi kích thớc
đường kính……………………………………… 167
7.3.9. Lệnh ghi kích thước ren …………………………………………………. 167
7.3.10. Lệnh tạo bảng vị trí các lỗ …………………………………………….. 167
7.3.11. Lệnh vẽ đường tâm……………………………………………………… 167
7.3.12. Lệnh vẽ đường trục, đường đối xứng ………………………….. 168
7.4. ghi các thông số Kỹ THUậT ………………………………………. 168
7.4.1. Lệnh ghi ký hiệu độ nhám bề mặt…………………………………… 168
7.4.2. Lệnh ghi ký hiệu hàn ……………………………………………………… 168
7.4.3. Lệnh ghi dung sai hình dạng và vị trí ……………………………….. 168
7.4.4. Lệnh ghi mặt chuẩn ……………………………………………………….. 168
7.4.5. Lệnh tạo chữ………………………………………………………………….. 168
7.4.6. Lệnh chú thích ………………………………………………………………. 168
7.4.7. Lệnh ghi số thứ tự cho bản vẽ lắp …………………………………….. 169
7.6. in bản vẽ kỹ thuật ……………………………………………………… 169
Click vào đây và nạp card 10K để tải tài liệu catia v5 mới nhất với 177 trang này nhé.
choban.pro - download co phi
Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

94,025 total views, no views today

Dec 122014
 

Học vẽ bánh răng trong catia V5 qua hình ảnh
 photo HOCVEBANHRANGTRONGCATIAV5BANGHINHANH_zpsb3887a8b.jpg
Click vào đây và soạn tin theo cú pháp để tải tài liệu.

Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

1,164 total views, 0 views today

Dec 122014
 

GIÁO TRÌNH ỨNG DỤNG CAD/CAM TRONG THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ – Ô TÔ
 photo UNGDUNGCAD-CAMTRONGTHIETKEDONGCO_zps262c1b8e.jpg
 photo UNGDUNGCAD-CAMTRONGTHIETKEDONGCO1_zps66168953.jpg
MỤC LỤC
Chương 1. VAI TRÒ CỦA MÁY TÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SẢN PHẨM 3
1.1. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO RA SẢN PHẨM 3
1.1.1. Quá trình thiết kế và chế tạo ra sản phẩm truyền thống 3
1.1.2. Quá trình thiết kế – chế tạo với công nghệ cao 4
1.2. CAD/CAM- THIẾT KẾ CHẾ TẠO VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 5
1.2.1. CAD/CAM trong công nghiệp 5
1.2.2. Chu trình sản phẩm và vai trò của hệ thống CAD/CAM 5
Chương 2. CAD – VAI TRÒ, CẤU TRÚC VÀ CƠ SỞ THÀNH LẬP MÔ HÌNH TRONG CAD 8
2.1. VAI TRÒ CỦA CAD 8
2.2. PHẦN MỀM CỦA CAD 8
2.2.1. Các yêu cầu cơ bản đối với một phần mềm CAD 8
2.2.2.Các mô-đun của phần mềm CAD 9
2.3. PHẦN CỨNG TRONG CAD 9
2.3.1 Các kiểu hệ thống CAD (Phân loại theo phần cứng) 9
2.3.2. Các thiết bị đầu vào (Input) 11
2.3.3. Các thiết bị đầu ra (Output) 12
2.4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HÌNH HỌC TRONG CAD 14
2.4.1. Khái niệm 14
2.4.2. Mô hình khung dây (Wireframe Models) 14
2.4.3. Mô hình bề mặt (Surface Models) 15
2.4.4. Mô hình khối đặc (Solid Models) 16
Chương 3. CAM- MỐI QUAN HỆ CAD-CAM VÀ TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT 18
3.1. CHU TRÌNH SẢN XUẤT CAD/CAM 18
3.1.1. Chu trình sản xuất CAD/CAM 18
3.1.2. Quá trình CAM 19
3.2. HỆ THỐNG APT 19
Chương 4. MÁY CNC VÀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC 22
4.1. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CNC 22
4.2. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CNC SO VỚI NC 26
4.3. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ – CHIỀU CHUYỂN ĐỘNG 27
4.4. CÁC DẠNG ĐIỀU KHIỂN 29
4.5. CÁC THỦ TỤC LẬP TRÌNH 31
4.6. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC 32
4.7. QUÁ TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC 32
4.8. GHI KÍCH THƯỚC TRÊN BẢN VẼ 32
4.9. LẬP TRÌNH THEO KÍCH THƯỚC TUYỆT ĐỐI VÀ TƯƠNG ĐỐI. 33
4.10. CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH NC 33
4.10.1. CẤU TRÚC CỦA MỘT CÂU LỆNH (NC block) 34
4.10.2. CẤU TRÚC CỦA MỘT TỪ (word): 34
4.11. LẬP TRÌNH CÓ DỊCH CHỈNH VÀ BÙ TRỪ 35
4.12. LẬP TRÌNH VỚI CẤU TRÚC LẶP, CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ MACRO 37
Click vào đây và soạn tin theo cú pháp để tải tài liệu hay này nhé.

Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

5,650 total views, no views today

Dec 122014
 

Tài liệu tự học Catia V5
 photo tailieutuhoccatiaV5_zps999f10c4.jpg
MỤC LỤC
CHAP I : tổng quan về phần mềm catia ………………………………………………………….. 6
I : giới thiệu về phần mềm catia:…………………………………………………………………… 6
1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm catia:…………………………………………………………………………. 6
1.1. Cấu hình đòi hỏi của máy tính :………………………………………………………………………… 6
1.2. Cài đặt phần mềm: ………………………………………………………………………………………….. 6
a. Cài đặt chương trình phụ………………………………………………………………………………….. 6
2. Cấu trúc của một sản phẩm :……………………………………………………………………………………. 8
II : hưíng dÉn sö dông và giíi thiÖu chøc n¨ng cña c¸c thanh c«ng
cô và c¸c biÓu tưîng :……………………………………………………………………………………………. 9
1. Tạo, mở và lưu trữ 1 dữ liệu Creating, Opening, And Saving Documents ) ………………….. 9
1.1. Tạo 1 file mới…………………………………………………………………………………………………. 9
1.2. Mở 1 file dữ liệu …………………………………………………………………………………………….. 9
1.3. Lưư trữ file …………………………………………………………………………………………………….. 9
2. Xem cây thư mục và vùng vẽ hình học ( Viewing The Specication Tree And Geomettry
Area ) ………………………………………………………………………………………………………………………… 10
3. Chọn đói tượng ( Select Objects ) …………………………………………………………………………… 10
4. Điều khiển đói tượng ( manipulating )…………………………………………………………………….. 11
5. Di chuyển đối tượng dùng trục xoay 3 chiều ( Moving Objects Using 3D Compass )……. 13
6. Kéo , thả đối tượng và biểu tượng ( Dragging And Dropping Icons And Objects ) ……….. 15
7. Lưu giữ và quản lý dữ liệu ảnh ( Capturing And Managing Images For Album )………….. 16
8. Xem đối tượng …………………………………………………………………………………………………….. 19
9. Công cụ Navigating ……………………………………………………………………………………………… 19
10. ẩn và hiện đối tượng……………………………………………………………………………………………… 20
11. Sử dụng Render Styles ………………………………………………………………………………………….. 20
12. Cài đặt ánh sáng và hiệu ứng chiều sâu …………………………………………………………………… 21
13. Sử dụng Standard And User-Defined Views…………………………………………………………….. 22
14. Sử dụng Layers and Layer Filters …………………………………………………………………………… 22
CHAP II : VẼ PHÁC THẢO ( SKETCHER )………………………………………………………………….. 24
I : GIỚI THIỆU VẼ PHÁC THẢO Và MÔI TRUỜNG VẼ PHÁC THẢO : ………………….. 24
1. Giới thiệu vẽ phác thảo : ……………………………………………………………………………………….. 24
2. Môi trường vẽ phác thảo ……………………………………………………………………………………….. 24
2.1. Sketch Tools………………………… 24
2.2. Profile…………………………………. 25
2.3. Operation…………………………….. 25
2.4. Contrains………………………………………. 25
2.5. Workbench………………………….. 25
II : CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN…………………………………………………………………………………….. 25
1. Profile ………………………………………………………………………………………………………………… 25
1.1. Rectangle (tạo hình chữ nhật)……………………………………………… 25
1.2. Circle (tạo đường tròn). …………………………………… 26
1.3. Ellipse (Vẽ Elipse). ……………………………………….. 26
1.4. Line (Vẽ đường thẳng)…………………………. 26
1.5. Axis (Tạo đường tâm). …………………………… 26
1.6. Point (Tạo điểm). …………………………………….. 26
1.7. Spline (vẽ đường cong Spline)……………………… 26
1.8. Profile (tạo một biên dạng là các đường thẳng và đường cong liên tiếp). ……………. 27
1.9. Oriented rectangle (hình chữ nhật nghiêng)……………………….. 27
1.10. Parallelogram (Tạo hình bình hành)…………………………… 27
1.11. Elongated hole (tạo một lỗ dài)……………………….. 28
1.12. Cylindrical elongated hole (Tạo lỗ dài cong). …………………. 28
1.13. Key hole profile ( Tạo lỗ hình chìa khóa) . …………………….. 29
1.14. Hexagon (Tạo hình lục giác). ………………………………. 29
1.15. Three point circle (tạo đường tròn bằng cách nhập 3 điểm)……. 29
1.16. Circle using coordinate (tạo đường tròn bằng cách sử dụng hộp thoại). 30
1.17. Tri-tangent circle (Tạo đường tròn tiếp xúc với 3 đối tượng khác). …. 30
1.18. Three point arc (Tạo cung tròn bằng ba điểm nằm trên cung tròn).. 30
1.19. Three point arc starting with limits (Tạo cung tròn bằng 3 điểm, hai điểm đầu là
giới hạn của cung tròn)………………………………… 30
1.20. Arc (Tạo cung tròn)………………………… 30
1.21. Connect (Đường nối). ………………….. 31
2. Redefine Parameter(Đặt lại các thông số cho đối tượng)………………… 31
3. Operation (Thực hiện các phép toán trên đối tượng)…………….. 31
3.1. Corner (Tạo góc lượn)………………………………….. 31
3.2. Chamfer (Vát góc)……………………………………… 31
3.3. Trim (Cắt đối tượng)………………………………………… 32
3.4. Symmetry (Tạo hình đối xứng). ……………………. 32
3.5. Break (Chia đôi đối tượng)………………………….. 32
3.6. Quick trim (Cắt nhanh các đối tượng). …………… 32
3.7. Close (Đóng kín đường tròn). ………………………… 32
3.8. Complement (Lấy phần đối của cung tròn)………………. 32
3.9. Translate (Di chuyển đối tượng). ……………………. 32
3.10. Rotate (Xoay đối tượng). ………………….. 33
3.11. Scale (Phóng to thu nhỏ đối tượng)…………… 33
3.12. Offset (Tạo đối tượng song song với đối tượng khác)…… 33
4. Constraint ( t¹o ràng buéc cho ®èi tưîng ) ……….. 33
4.1. Constraint. ………………………………………………… 33
4.2. Constraints Defined in Dialog Box………………………………………………………………….. 33
CHAP III : VẼ THIẾT KẾ 2D (INTERACTIVE DRAFTING )………………………………………….. 35
I : GIỚI THIỆU VỀ INTERACTIVE DRAFTING Vu INTERACTIVE DRAFTING
WORKBENCH : ……………………………………………………………………………………………………………. 35
1. Giới thiệu ……………………………………………………………………………………………………………. 35
2. Interactive Drafting Workbench …………………………………………………………………………….. 35
II : CHỨC NĂNG CỦA THANH CÔNG CỤ TOOLS :…………………………………………………. 36
III : CÁC CÔNG CỤ TẠO BẢN VẼ 2D ………………………………………………………………………. 37
1. Sheet ( Tạo không gian mới cho bản vẽ )…………………………………………………………………. 37
2. Frame ( Chèn khung tên vuo bản vẽ ) ……………………………………………………………………… 38
3. Views ( Tạo khung nhìn ) a. Tạo một khung nhỡn mới: …………………………………………….. 39
4. Folding Line ( Tạo các đường dóng ) ……………………………………………………………………… 40
5. Multiple View Projection ( Tạo các hình chiếu phụ dựa vuo hình chiếu đứng)……………… 41
6. 2D component ( Các bộ phận tạo thunh bản vẽ 2D ) …………………………………………………. 42
7. 2D Component…………………………………………………………………………………………………….. 43
8. 2D component catolog ( Thư viện các component ) ………………………………………………….. 44
9. Dimensions ( Kích thướt ) …………………………………………………………………………………….. 45
10. Dress-up element …………………………………………………………………………………………………. 51
CHAP IV : THIẾT KẾ CHI TIẾT ( PART DESIGN ) ……………………………………………………….. 56
I : PART DESIGN WORKBENCH …………………………………………………………………………… 56
II : CÁC LỆNH TẠO PART CƠ BẢN………………………………………………………………………… 57
1. sử dụng thanh công cụ sketch-based features…………………………………………………………… 57
1.1. Pad ( Tạo part bằng cách Extrude 1 sketch profile ) ………………………………………….. 57
1.2. Drafting Fillet Pad ( Tạo 1 pad có vát mặt bên vu vo tròn các cạnh ) …………………. 59
1.3. Multi-Pad ( Tạo part với nhiều profile có kích thướt khác nhau ) ……………………….. 60
1.4. Pocket ( Tạo hốc cho part ) ……………………………………………………………………………. 62
1.5. Multi-Pocket ( Tạo hốc với nhiều profile )………………………………………………………. 63
1.6. Darfted Filleted Pocket ( Tạo hốc có vát mặt bên vu bo tròn các cạnh )……………… 64
1.7. Shaft ( Tạo trục ) ………………………………………………………………………………………….. 65
1.8. Groove ( Tạo rãnh )………………………………………………………………………………………. 66
1.9. Hole ( Tạo lỗ với vị trí xác định ) ……………………………………………………………………. 66
1.10. Rib ( Tạo gân ) …………………………………………………………………………………………. 69
1.11. Slot ( Cắt part theo 1 đường cong )………………………………………………………………. 69
1.12. Stiffener ( Tạo gân trợ lực ) ……………………………………………………………………….. 70
1.13. Multi-Sections Solid ( Tạo solid từ nhiều mặt phẳng vẽ phác qua một đường cong
chỉ hướng ) ……………………………………………………………………………………………………………… 71
1.14. Removed Multi-Section Solid ( Khoét rỗng solid từ một mô hình Multi Section-
Solid ) 74
2. sử dụng thanh công cụ dress-up features …………………………………………………………………. 75
2.1. Edge Fillet ( Bo tròn 1 bề mặt ) ……………………………………………………………………… 75
2.2. Variable Radius Fillet ( Bo tròn 1 bề mặt với những giá trị bán kính khác nhau ) .. 77
2.3. Chamfer ( Vạt bề mặt )…………………………………………………………………………………. 78
2.4. Draft Angle ( Vát bề mặt với 1 góc )………………………………………………………………. 79
2.5. Variable Angle Draft ( Vát bề mặt với những góc khác nhau )………………………….. 81
2.6. Shell ( Tạo vỏ ) …………………………………………………………………………………………….. 82
2.7. Thickness ( Tạo chiều duy cho 1 mặt phẳng ) ………………………………………………….. 83
2.8. Thread/Tap ( Tạo ren cho 1 mặt trụ ) …………………………………………………………….. 83
3. sử dụng thanh công cụ surface-based features………………………………………………………….. 85
3.1. Split …………………………………………………………………………………………………………….. 85
3.2. Thick Surface ……………………………………………………………………………………………….. 85
3.3. Close Surface ……………………………………………………………………………………………….. 86
4. sử dụng thanh công cụ transformation features …………………………………………………….. 86
4.1. Translation …………………………………………………………………………………………………… 86
4.2. Mirror………………………………………………………………………………………………………….. 87
4.3. Rectangular Pattern……………………………………………………………………………………….. 87
4.4. Circular Partern…………………………………………………………………………………………….. 88
4.5. User Partern …………………………………………………………………………………………………. 91
4.6. Symmetry…………………………………………………………………………………………………….. 91
4.7. Scaling ………………………………………………………………………………………………………… 92
4.8. Constraints …………………………………………………………………………………………………… 93
4.9. Annotations………………………………………………………………………………………………….. 94
5. sử dụng thanh công cụ reference elements …………………………………………………………… 95
5.1. point ( Tạo điểm )…………………………………………………………………………………………. 95
5.2. line ( Tạo đường thẳng ) ……………………………………………………………………………….. 97
5.3. plane ( Tạo mặt phẳng ) ………………………………………………………………………………… 98
6. sử dụng chức năng DMU MEASURE : ……………………………………………………………….. 99
6.1. Công cụ Mesure Between : …………………………………………………………………………….. 99
6.2. Measure Item ……………………………………………………………………………………………… 101
6.3. Measure Inertia …………………………………………………………………………………………… 101
CHAP V : LẮP RÁP CÁC CHI TIẾT ( ASSEMBLY DESIGN ) ……………………………… 103
I : GIỚI THIỆU VỀ ASSEMBLY DESIGN WORKBENCH………………………………………. 103
II : CÔNG CỤ TRONG ASSEMBLY DESIGN WORBENCH…………………………………….. 103
1. Mở 1 bản vẽ Assembly ……………………………………………………………………………………….. 103
2. Công cụ Define Multi-Instantiation………………………………………………………………………. 104
3. Công cụ Fast Multi-Instantiation………………………………………………………………………….. 105
III : QUẢN LÝ CÁC RuNG BUỘC ( CONSTRAINTS ) TRONG ASSEMBLY DESIGN
WORBENCH ……………………………………………………………………………………………………….. 105
1. Một số lưu ý khi sử dụng contraints ……………………………………………………………………… 105
2. Rung buộc các đối tượng trùng nhau ( Coincidence Constraint ) ………………………………. 107
3. Rung buộc các đối tượng tiếp xúc với nhau ( Contact Constraint ) ……………………………. 108
4. Rung buộc khoảng cách giữa 2 đối tượng ( Offset Constraint )…………………………………. 108
5. Rung buộc góc giữa 2 đối tượng song song hoặc vuông góc với nhau ( Angle Constraint )
109
6. Cố định vị trí của đối tượng trong không gian ( Fix )………………………………………………. 110
7. Cố định vị trí của 1 nhóm đối tượng ( Fix Together )………………………………………………. 111
8. Đặt nhanh rung buộc giữa các đối tượng ( quick constraint ) ……………………………………. 111
9. Biến đổi một contraint thunh một contraint khác ( Change Contraint )………………………. 112
10. Không kích hoạt hay kích hoạt một constraint ( Deactive/Active )…………………………… 112
11. Tìm các contraint của đối tượng …………………………………………………………………………… 113
12. Cập nhật 1 constraint ( Updating an Assembly ) …………………………………………………….. 113
13. Kiểm tra vu thay đổi các thuộc tính của constraint………………………………………………….. 113
14. Cui đặt chế độ cho 1 rung buộc ( Setting a Constraint Creation Mode )……………………… 114
15. Sử dụng lại 1 parttern ( Reuse Parttern )………………………………………………………………… 116
IV : DI CHUYỂN ĐỐI TưỢNG TRONG ASSEMBLY ……………………………………………….. 117
1. Di chuyển các đối tượng ( Manipulating Components ) …………………………………………… 117
2. Di chuyển đối tượng theo bước nhảy ( Snapping Components )………………………………… 117
3. Di chuyển đối tượng một cách linh hoạt (Smart Move )…………………………………………… 119
V : PHÂN TÍCH MỘT LẮP RÁP……………………………………………………………………………… 120
1. Tính toán xung đột ( Computing Clash ) ……………………………………………………………….. 120
2. Nhận biết các rung buộc ( Analyzing Contraints )…………………………………………………… 120
3. Phân tích mối quan hệ phụ thuộc giữa các đối tượng ………………………………………………. 122
4. Phân tích bậc tự do của đối tượng ( Analyzing Degrees Of Freedom ) ………………………. 123
5. Cập nhật phân tích ( Analyzing updates ) ………………………………………………………………. 124
6. Tạo một mặt phẳng cắt ( Creating Section Planes ) …………………………………………………. 125
CHAP VI : TẠO BẢN VẼ 2D TỪ BẢN VẼ 3D (GENERATIVE DRAFTING) ……………. 127
I : TẠO CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ 3D………………………………………………………. 127
1. Giới thiệu generative drafting workbench vu mở 1 chi tiết part ………………………………… 127
2. Tạo mặt đứng ( Front View ) ……………………………………………………………………………….. 127
3. Tạo hình chiếu phát sinh ( Projection View ) …………………………………………………………. 131
4. Chiếu 1 mô hình được tạo từ sheet metal workbench ( Unfolder View ) ……………………. 132
5. Chiếu mô hình 3D với các ghi chú ( View from 3D )………………………………………………. 132
6. Tạo hình chiếu phụ ( Auxiliry View )……………………………………………………………………. 133
7. Tạo hình chiếu mặt cắt ( Offset Section View )………………………………………………………. 134
8. Tạo hình chiếu mặt cắt từ một mặt phẳng cắt của mô hình 3D …………………………………. 134
9. Dóng thẳng hung hình chiếu vu hình cắt ( Aligned Section View/Cut )……………………… 135
10. Tạo hình chiếu chi tiết (Quick Detail View Profile & Quick Detail View )………………… 136
11. Cắt 1 hình chiếu ( Clipping View & Clipping View Profile )…………………………………… 137
12. Bỏ bớt đối tượng ( Broken View )…………………………………………………………………………. 137
13. Tạo hình cắt trích ( Breakout View ) …………………………………………………………………….. 138
II : CHỈNH SỬA CÁC KHUNG NHÌN ……………………………………………………………………… 139
1. Di chuyển 1 khung nhìn ( Moving a View ) …………………………………………………………… 139
2. Tạo mối quan hệ về vị trí ( Set Relative Positioning ) ……………………………………………… 140
3. Cô lập 1 khung nhìn ( Isolating Generated View ) ………………………………………………….. 141
4. Phục hồi lại các phần tử bị xóa ( Restoring Delected Elements )………………………………. 141
5. Khóa 1 khung nhìn ( Locking a View ) …………………………………………………………………. 141
6. Phá vỡ mối quan hệ vị trí của các khung nhìn ( Not Aligning a View ) ……………………… 142
7. Thay đổi tỷ lệ 1 khung nhìn ( Scaling a View ) ………………………………………………………. 142
8. Thay đổi tên khung nhìn ( Rename a View )………………………………………………………….. 143
9. Thay đổi lại kiểu dáng của các đường kí hiệu ( Callout Graphism ) ………………………….. 143
10. Thay đổi các đối tượng cắt trong View………………………………………………………………….. 145
11. Thay đổi vật liệu ( Modifying A Pattern ) ……………………………………………………………… 146
III : TẠO KÍCH THưỚC…………………………………………………………………………………………… 146
1. Tạo kích thước cho bản vẽ ( Generating Dimensions )…………………………………………….. 146
2. Tạo kích thước theo từng bước (Generating Dimensions step by step ) ……………………… 146
3. Sắp xếp kích thước ( Positioning Dimensions ) ………………………………………………………. 147
Click vào đây và nạp card 10k để tải tài liệu hay này nhé.
choban.pro - download co phi
Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

97,165 total views, no views today

Dec 072014
 

Hướng dẫn sử dụng catia V5 thành thạo – Fluent for Catia V5 Tutorials
Bộ tài liệu này có dung lượng 1.53GB, hướng dẫn từng bước để học viên có thể sử dụng thành thạo sử dụng phần mềm này.
Đây là bộ tài liệu rất hữu ích cho chúng ta. Hãy download về để tham khảo nhé.
 photo 075d35f5a94b1c66803e48101ca1ce06_zps315110da.png
 photo f759b3b858cb972e6ed2857e88105981_zps59a81d6f.png
 photo ab95f2635d55982a416a54242cfc3a1c_zps8a58d0b5.png
 photo c621e732c8587955a0cc4c1ec30a1e3b_zps86ef763b.png
DVD được tích hợp dưới dạng link torrent với dung lượng 1.53GB, chính vì vậy các bạn nên tham khảo bài viết này trước để biết cách sử dụng utorrent để tải.
Các bạn hãy tham khảo bài viết sau để biết cách cài đặt và sử dụng phần mềm download utorrent.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm download utorrent
Còn chờ gì nữa, hãy download nào.
Tài liệu có phí 20k, vui lòng nạp thẻ để tải
choban.pro - download co phi
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

121,176 total views, no views today

Mar 142014
 

download giáo trình catia v5 toàn tập | tải tài liệu catia v5 đầy đủ nhất

giáo trình catia V5 toàn tập hay nhất
Download bộ giáo trình catia v5 mới nhất

Thưa các bạn,
Những năm gần đây, công nghệ CAD/CAM được ứng dụng rộng rải trong hầu hết các
lĩnh vực từ cơ khí, nhựa, may mặc, giày da v.v.v, điều đó nói lên rằng vai trò của nó trong
công cuộc cách mạng công nghiệp ngày càng có ý nghĩa trọng yếu.
Theo khảo sát và nghiên cứu từ các nhà nghiên cứu về lĩnh vực này cho thấy, sự có mặt
của công nghệ CAD/CAM ngày nay đã giúp cho các nhà thiết kế và chế tạo giảm thiểu
được hơn 50% thời gian, tăng năng suất sản xuất lên đến hơn 45%.
Hiện nay, trên toàn thế giới có đến hàng trăm loại sản phẩm phần mềm CAD/CAM, tuỳ
theo từng lĩnh vực nghiên cứu, ngành nghề cụ thể mà các nhà thiết kế và chế tạo sẽ có
những đầu tư riêng biệt nhằm năng cao tính khả thi cho từng loại.
Phần mềm CATIA là một dạng phần mềm CAD/CAM tiêu biểu và đi đầu trong lĩnh vực
cơ khí chính xác và tự động, với sự xuất hiện và được ứng dụng rất sớm của phần mềm
này – vào năm 1981 – ngành công nghiệp hàng không, tàu thuỷ và ô tô đã phát triển vượt
bậc. Cho đến nay, có rất nhiều tập đoàn sản xuất lớn đều ứng dụng phần mềm này, trong
đó đáng chú ý là hãng hàng không Airbus hoặc tập đoàn TOYOTA của Nhật.
Tuy vậy, phần mềm CATIA cũng được sử dụng rộng rải ở các nước phát triển như Mỹ,
Nhật, Canada….Ở Việt Nam ta hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế và thị trường mở
nên có rất nhiều tập đoàn, công ty lớn đầu tư những phần mềm CAD/CAM
chuyên nghiệp được ứng dụng và phổ biến rộng rải trong vài năm gần đây. Đặc biệt là
tập đoàn Intel, một trong những tập đoàn lớn đang sử dụng phần mềm CATIA này.
Với mong muốn chia sẻ cùng các bạn những kiến thức có được từ thực tiễn và học tập, tôi
cùng các cộng sự của mình biên soạn tập tài liệu này nhằm hướng dẫn cho các bạn một
nền tảng cơ bản trong quá trình tiếp cận và nghiên cứu phần mềm CATIA.
phần mềm CATIA là một phần mềm lớn bao gồm hầu hết các lĩnh vực từ cơ khí đến
dầu khí, đến thiết kế các mạch điện điều khiển… và thời gian dành cho quá trình nghiên
cứu và biên soạn tài liệu này còn hạn chế, chúng tôi chỉ dừng lại ở các chương trình thiết
kế cơ bản trong lĩnh vực cơ khí. Mong rằng với tập tài liệu này các bạn có thể nắm bắt
được các kiến thức tổng quan và cơ bản của phần mềm, từ đó có thể dễ dàng tiếp tục
nghiên cứu nâng cao.
Click DOWNLOAD dưới để tải tài liệu catia toàn tập( 175 trang)
choban.pro - download co phi
Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu xảy ra vấn đề về lỗi tải, không tải được, các bạn vui lòng để lại lời bình luận bên dưới.
Xin cảm ơn.

20,187 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE