Jan 042015
 
CD học mastercam X3

download CD Mastercam X3 training 2D

This CD with size 248MB, but we have 8 lesson and many task in each lesson. This is so useful for all of you.
Pls buy it if you really want. Thanks

mastercam X3 training CD

CD đào tạo lập trình gia công phay trên mastercam X3
CD đào tạo lập trình gia công phay trên mastercam X3
Hướng dẫn lập trình gia công 2D với mastercam X3
Hướng dẫn lập trình gia công 2D với mastercam X3


If you want this course, pls click ” Buy now” and follow the instruction to get it.
For more informations, pls contact to admin: Hades0131@gmail.com
Để tải được CD đào tạo này. Các bạn kích download và hoàn thành phí ủng hộ và công sưu tầm của web để tải về nhé.choban.pro - download co phiMọi thắc mắc xin được liên hệ với Admin: Hades0131@gmail.com

86,039 total views, no views today

Dec 112014
 

tải giáo trình hướng dẫn thiết kế 3D trong mastercam X4

 photo giao trinh thiet ke 3D trong mastercam X4.jpgTài liệu tự học thiết kế 3D trong mastercam X4 pro

TABLE_OF_CONTENTS_ Nội dung giáo trình hướng dẫn thiết kế 3D trong mastercam X4
Getting_Started_ A_1_
Tutorials_
Tutorial_#1,_2D_Wireframe_&_Solid_Geometry,_Extrude___Create_Body,__Extrude_Cut_body,_Chamfer_and_Fillet_commands……………… 1_1_
Tutorial_#2,_2D_Wireframe_&_Solid_Geometry,_Revolve,_Extrude_Add_Boss,_Revolve___Cut_Body,_Chamfer_and_Fillet_commands_and_modify_the_solids…… 2_1_
Tutorial_#3,_2D_Wireframe_&_Solid_Geometry,_Extrude_Create_Body,_Sweep_Cut_Body,_Extrude_Add_Boss,_Modify_a_Face_Draft_Angle,_Chamfer_four_edges,_Fillet_edges …….. 3_1_
Tutorial_#4,_2D_Wireframe_&_Solid_Geometry,_Create_Solid_from_Surface_and_Thicken,_Create_a_sphere_&_a_Cylinder_using_Primitives,_Boolean_Remove_&_Add,__Fillet_Command_and_Create_a_Solid_Drawing_Layout_in_Multiple_Views ……. 4_1_
Tutorial_#5,_2D_Wireframe,_Surface_&_Solid_Geometry,_Create_solid_a_Solid_from_Surfaces_and_Find_Features …… 5_1_
Tutorial_#6,_3D_Wireframe_&_Solid_Geometry_using_Extrude,_Resolve,_Fillet_and_Loft_Commands ……… 6_1_
Tutorial_#7,_2D_Wireframe_&_Solid_Geometry_using_Extrude_–_Create_Body,_Extrude_Cut_Body,_Revolve,and_Chamfer_Commands …7_1_
General_Notes_ B_1_
Tutorial_Quiz_Answers_ C_1_
Click và soạn tin nhắn để tải tài liệu hướng dẫn mastercam X4 hay này.

Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

5,258 total views, no views today

Dec 112014
 

Video hướng dẫn lập trình cắt dây trong mastercam x3

Hướng dẫn lập trình cắt dây trong mastercam X bằng video

Tài liệu lập trình cắt dây mastercam X6

Giáo trình lập trình cắt dây mastercam X

Tập video hướng dẫn bạn từng bước lập trình gia công cắt dây trên phần mềm mastercam X các phiên bản. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cắt dây, tác giả đã tạo 1 video nhằm hướng dẫn các bạn có thể học và thực hành cắt dây 1 cách nhanh nhất với mastercam X.
Đây là video rất quý, nên các bạn hãy cố gắng download về tham khảo nhé.

 photo video huong dan lap trinh cat day tren mastercam x9.jpg
video tự học lập trình cắt dây trên mastercam x

Tài liệu có phí 10k, vui lòng nạp thẻ để tải video hướng dẫn gia công cắt dây trên mastercam này.
choban.pro - download co phi
Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

16,778 total views, no views today

Dec 112014
 

Thuật ngữ Mastercam cần thiết
1. về chi tiết
2: Chọn máy gia công
……
 photo thuatngumastercam_zps7142d7ff.jpg
Tất cả các thuật ngữ liên quan đến mastercam đều được thể hiện trong giáo trình 19 trang này.
Nếu bạn nào cần có thể download về tham khảo
Click vào đây và soạn tin theo cú pháp dưới để tải.

Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

4,559 total views, no views today

Dec 112014
 

Tài liệu Mastercam X toàn tập
 photo TAILIEUMASTERCAMX-_zps21fcc4dc.jpg
 photo TAILIEUMASTERCAMX_zps3a8d6c1d.jpg
 photo TAILIEUMASTERCAMX--_zpsee1fa86f.jpg
 photo TAILIEUMASTERCAMX---_zpsc4f4dcd8.jpg
Tài liệu có phí 10k, vui lòng nạp thẻ để tải, link sẽ hiển thị tự động sau khi card nạp thành công nhé.
choban.pro - download co phi
Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

97,300 total views, no views today

Dec 112014
 

Giáo trình lập trình gia công nhiều trục nâng cao trong mastercam X2
Mastercam X2 Advanced Multiaxis
 photo multiaxis1X2_zpsef207570.jpg
 photo multiaxis2X2_zpsb1459ba0.jpg
 photo multiaxis3X2_zps7f4b28cc.jpg
 photo multiaxis4X2_zps517ee0ff.jpg
Tutorial
Contents
1. Tutorials………………………………………………………………………… 1
Introducing Advanced Multiaxis Toolpaths ………………….. 2
Getting help ………………………………………………………….. 3
Before you begin ……………………………………………………. 4
Tutorial 1: Parallel Cuts on a Cylinder …………………………. 5
Tilt angle and tool control……………………………………………. 16
Gouge checking………………………………………………………….. 20
Approach and retract strategies……………………………………. 29
Tutorial 2: Multiaxis Toolpath Techniques…………………. 38
2. Application Examples ……………………………………………… 57
Example 1: Compressor Armature with 4-Axis Output. 58
Tooling ……………………………………………………………………… 59
Drive geometry and cutting passes……………………………….. 60
Tool axis control and gouge checking …………………………… 61
Example 2: Engraving……………………………………………….. 63
Tooling ……………………………………………………………………… 65
Drive geometry and cutting passes……………………………….. 66
Linking the cuts………………………………………………………….. 68
Tool axis control and gouge checking……………………………. 70
Example 2: Engraving……………………………………………….. 63
Example 3: Camshaft on a Multitasking Lathe…………… 71
Example 4: Electrode Machining ………………………………. 79
Example 5: Impeller Floor Roughing ………………………….. 91
Example 6: Impeller Blade Semi-finishing………………… 101
Example 7: Impeller Floor Finishing…………………………. 107
Example 8: Impeller Blade Finishing………………………… 113
Drive geometry and cutting passes……………………………… 114
Tool axis control……………………………………………………….. 115
Gouge check strategies………………………………………………. 116
Tài liệu có phí 10k, vui lòng nạp thẻ để tải, link sẽ tự động hiển thị sau khi nạp card thành công
choban.pro - download co phiNếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

87,742 total views, no views today

Dec 112014
 

Giáo trình lập trình gia công 3D – 4 và 5 trục trong mastercam X
 photo laptrinh3D-5truc3_zps59db6d9e.jpg
 photo laptrinh3D-5truc2_zpsb26cd993.jpg
 photo laptrinh3D-5truc1_zps6ce0e496.jpg
 photo laptrinh3D-5truc_zps476666f6.jpg
 photo canhtuabin3a_zps6446a4a9.jpg
Chương I:SURFACE TOOLPATHS
I. THÔNG SỐ CHUNG CỦA CAC CHU TRÌNH SURFACE:
1. Gia tri tuvêt đối (Absolute) va tương đoi (Incremental):
2. Tap tin Regen:
3. Thiết lap cac đường vao (plunge), ra (retract) dao:
4. Đường biên giới han vúng chay dao (tool containtment boúndaries):
5. Drive va Check surfaces:
6. Loc chu trình (Filtering toolpaths):
II. CAC CHU TRÌNH PHAY THO (SURFACE ROUGH TOOLPATHS):
1. Parallel rough toolpaths:
2. Radial rough toolpaths:
3. Project rough toolpaths:
4. Flowline rough toolpaths:
5. Contour rough toolpaths:
6. Restmill toolpaths:
7. Poket rough toolpaths:
8. Plunge rough toolpaths:
III. CAC CHU TRÌNH PHAY TINH (SURFACE FINISH TOOLPATHS):
1. Parallel finish toolpaths:
2. Parallel Steep finish toolpaths:
3. Contour finish toolpaths:
4. Shallow finish toolpaths:
5. Flowline finish toolpaths:
6.Scallop finish toolpaths:
7.Radial finish toolpaths:
8.Project finish toolpaths:
9. Leftover Finish Toolpath:
10. Pencil finish toolpaths:
ADDITIONAL WIREFRAMETOOLPATHS
I. RULED TOOLPATHS:
II. REVOLVED TOOLPATHS:
III. SWEPT 2D TOOLPATHS:
IV. SWEPT 3D TOOLPATHS:
V. COONS TOOLPATHS:
VI. LOFT TOOLPATHS:
Chương III: MULTIAXIS TOOLPATHS
1. Gia tri tuvêt đốì (Absolute) va tương đốì (Incremental):
2. Cutter Compensation:
3. Stock to leave:
4. Check Surface:
5. Đinh nghĩa môt chu trình 4 truc:
6. Càc đường vào, ra dao:
7. Depth cuts:
8. Multiple passes:
II. CHU TRÌNH CURVE 5-AXIS:
III. CHU TRÌNH SWARF 5-AXIS:
IV. CHU TRÌNH MULTISURFACE 5-AXIS:
V. CHU TRÌNH FLOW 5-AXIS:
Chương IV: TRANSFORM TOOLPATHS
I. CHU TRÌNH TRANSLATE:
II. CHU TRÌNH ROTATE:
III. CHU TRÌNH MIRROR:
Chương V: POST PROCESSOR
I. TỔNG QUAN:
II. CAU TRUC CUA MOT FILE .PST:
1. The definition area
2. The postblock area
3. The system questions
III. NHẬN XÉT:
Chương VI:LẬP TRÌNH GIA CONG
Tài liệu có phí 20k, vui lòng nạp thẻ để tải, link sẽ hiển thị ngay sau khi nạp card thành công.
choban.pro - download co phi
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

93,140 total views, no views today

Dec 112014
 

Gia công 5 trục trong mastercam X – Gia công cánh tuabin
ROUGH & FINISH IMPELLER WITHOUT TILTCURVE
 photo canhtuabin_zps4345cfed.jpg
 photo canhtuabin2_zps70526278.jpg
 photo canhtuabin3a_zps6446a4a9.jpg
 photo canhtuabin3_zpsc4ad8132.jpg
Click chọn download và soạn tin nhắn theo cú pháp dưới để tải bài giảng theo link tốc độ cao.
choban.pro - download co phi
Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

29,139 total views, no views today

Dec 112014
 

Giáo trình gia công 2D trong mastercam X4
 photo GIAOTRINHMASTERCAMx4-GIACONG2D_zpse64778df.jpg
Nội dung
Introduction ……………………………………………………………. 1
 Tutorial Goals……………………………………………………………………….. 2
 Before You Begin………………………………………………………………….. 2
 If You Need More Help………………………………………………………….. 3
 Additional Documentation…………………………………………………….. 4
1. Drilling Holes……………………………………………………… 5
 Lesson Goals………………………………………………………………………… 5
 Exercise 1: Assigning a Machine Definition………………………… 5
 Exercise 2: Setting Up Stock ……………………………………………. 6
 Exercise 3: Drilling Four Holes ………………………………………….. 8
2. Roughing Outside the Part ………………………………….. 15
 Lesson Goals………………………………………………………………………. 15
 Exercise 1: Creating a Dynamic Mill Toolpath……………………. 15
 Exercise 2: Viewing Your Toolpaths…………………………………. 23
 Exercise 3: Creating a Contour Toolpath …………………………… 23
3. Machining Inside the Part…………………………………… 29
 Lesson Goals………………………………………………………………………. 29
 Exercise 1: Creating a Dynamic Mill Toolpath……………………. 29
 Exercise 2: Creating a Slot Mill Toolpath ………………………….. 34
4. Previewing Toolpaths ………………………………………… 39
 Lesson Goals………………………………………………………………………. 39
 Exercise 1: Backplotting All Toolpaths……………………………… 39
 Exercise 2: Verifying All Toolpaths…………………………………… 42
5. Posting Toolpaths ……………………………………………… 45
 Lesson Goals………………………………………………………………………. 45
 Exercise 1: Posting All Toolpath Operations ……………………… 45
 Post Processing Summary: Sending NC Files to Machine …….48
Conclusion…………………………………………………………………………………..48
Click chọn download và soạn tin nhắn theo cú pháp dưới để tải bài giảng theo link tốc độ cao.

Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

1,148 total views, no views today

May 022014
 

Chào các bạn.
Được sự cung cấp thông tin từ tác giả bộ

DVD đào tạo Mastercam X7|đào tạo mastercam X7 bằng videos

DVD đào tạo phần mềm Mastercam X7

DVD đào tạo thiết kế với Mastercam X7
DVD đào tạo thiết kế với Mastercam X7
DVD đào tạo lập trình gia công tiện - phay với mastercam X7
DVD đào tạo lập trình tiện và phay 2D-3D với mastercam X7
DVD lập trình gia công 4 trục, 5 trục với mastercam X7
DVD lập trình gia công 4 trục, 5 trục với mastercam X7

. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ tài liệu tuyệt vời này. Bộ DVD được tác giả với nhiều năm kinh nghiệp sử dụng và làm việc thực tế trong nước và ngoài nước đã biên soạn công phu. Chắc chắn sẽ là cẩm nang quý báo cho các bạn tham khảo.
DVD đào tạo Mastercam X7 , lập trình gia công tiện, phay 2D, 3D, 4 trục, 5 trục trên mastercam X7. Video hay nhất từ trước tới nay.
Nội dung đào tạo.
DVD1: Lập trình tiện trên máy 2 trục, lập trình tiện trên máy có trục C. Dung lượng DVD = 5.8 GB , Thời lượng 5h
DVD2: Lập trình phay 2D, Phay 3D trên máy phay 3 trục. Dung lượng 4.4GB, Thời lượng 4h
Bộ DVD: Lập trình gia công trên máy nhiều trục ( 4-5 TRỤC) trên mastercam X7: Dung lượng 6GB, thời lượng 6h
Sau đây là bản Demo của các DVD.
DVD1-DVD2

Bộ DVD đào tạo 4 – 5 trục trên mastercam

Mọi chi tiết về đặt hàng, mua hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến tác giả Ks. Trần Nhật Thư – sdt: 0905.326.346
Facebook của tác giả: https://www.facebook.com/nhatthu.forever
Choban.pro chỉ giúp tác giả phổ biến thông tin, mọi thông tin chi tiết khác tác giả sẽ trả lời khi các bạn liên hệ trực tiếp.
Cảm ơn các bạn.

102,308 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE