Dec 082016
 

download sách Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 Môn Tiếng Anh

Bìa sách Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 Môn Tiếng Anh
Bìa sách Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 Môn Tiếng Anh
Mục lục Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 Môn Tiếng Anh
Mục lục Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 Môn Tiếng Anh

Theo Phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ nam 2017 kì thi Trung học phổ thông quốc gia gồm 5 bài thi: Toán, Ngữ van, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học) và Khoa học Xa hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công- dân). Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nliiên và Khoa học Xa hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ van theo hình thức 1\1′ luân. Đây là Sự điều chỉnh lớn ve hình thức thi so vói kì thi Trung học phổ thông quốc gia những nam trước đây và liên quan tới việc ôn luyện của học sinh chuẩn bi cho ki thi này.
Đe các em học sinh cớ tài liệu ôn luyện nhằm đạt ket quả tốt trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia, Nhà xuất bản -Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, xuất bản B9 để trắc nghiệm luyện thi Trung học phô thông quôc gia năm 2017 các môn Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và B9 đề luyện thi Trung học phô thông quôc gia năm 2017 môn Ngữ văn. Tác giả bộ sách là các thầy cô giáo, các chuyên gia môn học giàu kinh nghiệm trong biên soạn ngân hàng đề thi phục vụ kì thi Trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
Cuốn B9 trắc nghiệm luyện thi Trung học phô thông quôc gia năm 2017 môn Tiếng Anh cớ du trúc như sau:
Phần một: Phrrong pháp lam bai thi
Phần hai: Các đề ôn luyện > ‘
Phần này gồm các đề được biên soạn theo đúng du trúc, mức độ của đề minh, họa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo .đớ, . mỗi đe gồm’50 câu hỏi trắc nghiệm được phân hoá theo 4 mức độ: nhận biet, thông hiểu, vân dụng và vân dụng cao; nội dung nằm trong chương trình lóp 12.
Phần ba: Đáp án
Phần này gồm bảng đáp án của tất cả các câu hỏi. –
Đây là bộ sách tham khảo rất cần thiet và bổ ích đối với học sinh, đáp ứng kip thoi nhu du của các em trong việc ôn luyện chuẩn bi cho kì thi Trung học phổ thông quốc gia nam 2017. Quy thầy cô giáo cớ thể tham khảo tài liệu này đểhướng dẫn học sinh trong quá trình ôn luyện.
Tuy đã cố gắng, nhưng cuốn sách không tránh khỏi những thieu sót, chúng tôi rất . mong nhân được y kien đóng ‘ gớp của các thầy giáo, cô giáo va các em học sinh.
Nếu bạn cần cuốn sách này, click DOWNLOAD và tải nhé
PASS MỞ FILE: http://choban.pro
Mọi chi tiết xin liên hệ admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

1,254 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE