Sep 122016
 

Download sách phương pháp luận nghiên cứu khoa học – Phạm Viết Vượng

tải sách phương pháp luận nghiên cứu khoa học – Phạm Viết Vượng

phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Phạm Viết Vượng
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – Phạm Viết Vượng – Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Lời nói đầu
Khoa học và công nghệ là đặc trưng của thời đại, nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động sôi nổi và rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. Các thành tựu của khoa học hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt thế giới. Khoa học và công nghệ đã trở thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ nhân loại. Cùng với nghiên cứu khoa học hiện đại, người ta đang chú ý đến phương pháp nhận thức khoa học, coi đó là nhân tố quan trọng đế phát triển khoa học.
Đối với nước ta, khoa học và giáo dục đă trỏ thành quốc sách hàng đầu. Đe chuẩn bị nguồn nhân lực khoa học chúng ta đang tiến hành đào tạo Cao học và Nghiên cứu sinh trên quy mô lớn. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là một trong năm môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo hai hệ này.
Để đáp ứng yêu cầu học tập của học viên Cao học và Nghiên cứư sinh, chúng tôi biên soạn tài liệu “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” trên cơ sở chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cùng với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và tại các trường Đại học và Học viện khác, đồng thời có tham khảo tài liệu trong và ngoài nước.
Tài liệu được kết cấu thành 5 phần:
Phần 1: Những vấn đề chung về khoa học và nghiên cửu khoa học.
Phần 2: Lý thuyết về phương phốp nghiên cứu khoa học.
Phần 3: Nội dung cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học.
Phần 4: Đánh giá công trình nghiên cứu khoa học.
Phần 5: Phụ lục hướng dẫn thực hiện luận án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là những nội dung thiết yếu, cần thiết đối với học viên Cao học và Nghiên cứu sinh.
Trong quá trình biên soạn tài liệu này, chúng tôi nhận được sự cổ vũ và giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám hiêu, Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học của trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội và đông đảo các bạn đồng nghiệp, nghiên cứu sinh của nhiều trường Đại học, Học viện và Viện khoa học. Nhân dịp nàv chúng tôi xin chân thành tỏ lòng biết ơn.
Tài liệu, được biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, mong được bạn đọc lượng thứ và đóng góp ý kiến để tài liệu được bổ’ sung ngày một hoàn thiện hơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 1997 PGS.PTS. Phạm Viết Vượng
MỤC LỤC
Lời nói đầu 3
Phần thử nhất’. Những vấn đê’ chung về khoa học và nghiên cứu. 5
khoa học
Bài mở đầu: Đối tượng và ý nghĩa của phương pháp luận g
nghiên cứu khoa học
I. Đôi tượng của phương pháp luận nghiên cứu khoa học 5
II. Ý nghĩa của việc nghiên cứu họàn thiện và nắm vững 8
phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Chương I. Khoa học và sự phát triển của khoa học 11
I. Khoa học là gì ? 11
II. Sự phát triển của khoa học 18
III. Quy luật phát triển của khoa học 21
IV. Phân loại khoa học 26
Chương II. Công nghệ 33
I. Khái niệm về công nghệ 33
II. Chuyển giao công nghệ 37
Chương III: Nghiên cứu khoa học 41
I. Nghiên cứu khoa học là một hoạt động phức tạp 41
II. Các loại hình nghiên cứu khoa học 43
III. Tiềm lực khoa học 47
Phần thứ hai: Lý thuyết về phương pháp nghiên cứu khoa 55 học
Chương IV. Cơ chế và kỹ năng sáng tạo khoa hoc 55
I. Cơ chế sáng tạo khoa học 55
II. Kỹ năng nghiên cứu khoa học 59
Chương V; Các quan điểm tiếp cận khoa học 63
I. Phương pháp luận vói tư cách là thế giươí quan 63
II. Các quan điểm phương pháp, lụận bhung nhất 66
trong nghiên cứu khoa học
Chương yi. Phương pháp nghiên cứu khoa học 75
I. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu khoa học 75
II. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học chung 78
nhất
Chương VII; Logic tiến trình nghiên cứu khoa học 99
I. Logic tiến trình 99
II. Logic nội dung công trình khoa học 103
Phần thứ ba: Nôi dung cơ bản của hoat đông nghiên cứu 105 khoa học
Chương VUI. Để tài khoa học 105
I. Khái niệm về đề tài khoa học 105
II. Các loại đề tài 106
Chương IX. Đề cương nghiên cứu khoa học 111
I. Lý do chọn đề tài 111
II. Mục đích nghiên cứu 111
III. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 112
IV. Giả thuyết khoa học 112
V. Nhiệm vụ nghiên cứu 113
VI. Giối hạn đề tài 113
VII. Những luận điểm bảo vệ i 13
VIII. Cái mới của luận án
IX. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 114
X. Dàn ý nội dung công trình 114
XI. Tài liệu tham khảo 115
Chương X. Xây dựng khái niệm khoa học 117
I. Khái niệm và cấu trúc lôgic của khái niệm 117
II. Định nghĩa khái niệm khoa học 119
III. Phân chia khái niệm 120
Chương XI; Suy luận khoa học 123
I. Khái niệm về suy luận 123
II. Các quy tắc của luận ba đoạn 124
Chương XII: Công bô’ và trình bày các kết quả nghiên 129
u khoa học
I. Khái niệm chung 129
II. Trình bầy ấn phẩm công bố 132
lần thứ tư: Đánh giá các cồng trình khoa hoc 135
ChươngXIII. Đánh giácoiỊg trình khoa học 135
I. Đánh giá công trình khoa’học 135
II. Các phương pháp đánh giá công trình khoa học 138
Chương XIV. Trình tự buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp 143
Phụ lục I: Những quy định về hình thức trình bầy luận án 147
Phụ lục II: Hướng dẫn xếp danh mục tài liệu tham khảo 156
Phụ lục III: Hướng dẫn viết trích yếu luận án 158
Phụ lục IV: Mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sỹ cấp nhà nước 160
Phụ lục V: Những điều kiện để luận án được đưa ra bảo vệ 161 và nghiên cứu sinh được phong học vị tiến sỹ khoa học
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 167
Click DOWNLOAD và tải sách phương pháp luận nghiên cứu khoa học với định dạng PDF – 171 trang
choban.pro - download có phí
Mọi thắc mắc xin được liên hệ tới admin: hades0131@gmail.com
Chúc các bạn học tập và nghiên cứu tốt

9,672 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE