Nov 162013
 

ĐỒ ÁN MÁY CÔNG CỤ: MÁY PHAY NGANG – MÁY TIỆN REN VÍT

MỤC LỤC
Lời nói đầu     1
Chương I  Khảo sát máy tương tự     2
A.Đối với máy phay P623 ……………………………………….2
B.Tính năng kỹ thuật của một số máy tương tự …………………2
C.Phương án không gian, phương án thứ tự ……………………..4
1.    Hộp tốc độ …………………………………………….4
2.    Hộp chạy dao ………………………………………….7
Chương II   Thiết kế máy mới     .10
A.    Hộp tốc độ ………………………………………………………10
1.    Lập chuỗi số vòng quay …………………………………10
2.    Xác định số nhóm truyền tối thiểu ………………………10
3.    Phương án không gian ……………………………………10
4.    Phương án thứ tự …………………………………………12
5.    Lưới vòng quay …………………………………………..15
6.    Tính số răng ………………………………………………15
B.    Hộp chạy dao ……………………………………………………20
1.    Lập chuỗi số vòng quay và số nhóm truyền tối thiểu …….20
2.    Phương án không gian ……………………………………20
3.    Phương án thứ tự ………………………………………….20
4.    Tính số răng nhóm truyền …………………………………20
Chương III Tính toán sức bền chi tiết máy …………………………..…24
I. Hộp tốc độ ……………………………………………………………..24
1.    Công suất động cơ chính ………………………………………24
2.    Tính sơ bộ trục ………………………………………………..25
3.    Tính toán nối trục đàn hồi …………………………………….27
4.    Tính toán bánh răng ….………………………………..……..28
5.    Tính toán trục chính ….……………………………..………..40
Chương IV Cơ cấu điều khiển  …….………………………………………44
1.    Tính toán hành trình gạt …………………………..………………46
2.    Chiều dài các chốt ………………………………..………………46
3.    Các bánh răng của cơ cấu điều khiển ………….…………………47
4.    Rãnh trên chốt ……………………………….……………………47
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT …………………………………………………..49
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………49

Đầy đủ lý thuyết, bản vẽ, nhiều ĐA cùng dạng tham khảo trong file nén.
pass nếu có: choban.pro
Click DOWNLOAD dưới để tải tập các đồ án này
choban.pro - download co phi
Mọi vấn đề xin gửi về admin: hades0131@gmail.com

146,627 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE