Aug 202016
 

tải giáo trình dự toán xây dựng cơ bản – bộ xây dựng – năm 2011

Bìa giáo trình dự toán xây dựng cơ bản của bộ xây dựng xuất bản năm 2011
Bìa giáo trình dự toán xây dựng cơ bản của bộ xây dựng xuất bản năm 2011
Mục lục giáo trình dự toán xây dựng cơ bản - bộ xây dựng
Mục lục giáo trình dự toán xây dựng cơ bản – bộ xây dựng
Nội dung giáo trình dự toán xây dựng cơ bản - bộ xây dựng - 2011
Nội dung giáo trình dự toán xây dựng cơ bản – bộ xây dựng – 2011

Được sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, đồng thời phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn dự toán xây dựng cơ bủn trong các trường Trung học xây dựng, chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo trình “Dự toán xây dựng cơ bản“. Cuốn sách có tham khảo các tài liệu đã được giảng dạy từ trước tới nay và đã thay đổi một số nội dung trong phương pháp lập hồ sơ dự toán xây dựng công trình để đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi mới của tình hình quản lý chi phí xây dựng trong thời kỳ hiện nay.
Với thời gian dành cho môn học không nhiều chúng tôi đã cố gắng biên soạn nội dung của giáo trình đảm bào giảng dạy cho sinh viên những kiến thức cơ bản.
Giáo trình có thể được dùng làm tài liệu học tập vả tham khao cho học sinh Trung học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, học sinh trung học chuyên ngành kế toán xây dựng và hạn đọc quan tâm đến lĩnh vực lập và quản lý chỉ phí xây dựng công trình.
Với điều kiện và trình độ cố hạn nên chác chắn không tránh khỏi những thiếu sốt. Chúng tôi thành thật mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của bạn đọc.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Vụ Tô chức lao động – Bộ Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, các Thầy, Cô giáo khối các Trường Trung học xây dựng trong ngành đã tham gia góp ý để cuốn giáo trình được hoàn chỉnh hơn.

Để download cuốn giáo trình dự toán xây dựng xuất bản năm 2011 này, hãy Click DOWNLOAD bên dưới. Cuốn giáo trình định dạng pdf, số trang 168, scan rõ nét rất đẹp
choban.pro - download có phí
Mọi vấn đề phát sinh trong khi tải sách, hãy gửi trợ giúp về admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

4,204 total views, 0 views today

Aug 202016
 

tải giáo trình tổ chức thi công xây dựng – bộ xây dựng – năm 2008

Bìa giáo trình kỹ thuật thi công xây dựng xuất bản năm 2008
Bìa giáo trình kỹ thuật thi công xây dựng xuất bản năm 2008
Nội dung giáo trình tổ chức thi công xây dựng thuộc bộ xây dựng xuất bản 2008
Nội dung giáo trình tổ chức thi công xây dựng thuộc bộ xây dựng xuất bản 2008
Mục lục giáo trình tổ chức thi công xây dựng thuộc bộ xây dựng xuất bản 2008
Mục lục giáo trình tổ chức thi công xây dựng thuộc bộ xây dựng xuất bản 2008

Môn học “Tổ chức thi công xây dựng” là một trong những môn học chuyên ngành được giảng dạy trong các trường đào tạo cán bộ kỹ thuật xây dựng.
Tuy tài liệu phục vụ cho môn học này hiện nay đã được các trường Đại học Xây dựng, Đụi học Kiến trúc Hà Nội… biên soạn, song các tài liệu đó chưa đáp ứng và phù hợp với đối tượng là sinh viên cấc trường cao đẳng xây dựng. Vì vậy, trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn cuốn giáo trình “Tổ chức thi công xây dựng” làm tài liệu học tập cho sinh viên hệ cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, đổng thời cố thể làm tài liệu tham khảo cho học sinh hệ trung học chuyên nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Giáo trình được GS.TS. Nguyễn Huy Thanh trực tiếp biên soạn và là chủ biên, với sự tham gia về cơ cấu chương trình, những nội dung cố liên quan đến mục tiêu đào tạo hệ cao đẳng xây dựng của các giảng viên: Tạ Thanh Vãn, Nguyễn Vần Các, Nguyễn Thị Hoà và Đỗ Kim Nghiên. Hy vọng cuốn giáo trình sẽ góp phần đắc lực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường cao đẳng có đào tạo hệ cao đẳng kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Đo tình trạng khan hiếm tài liệu tham khảo, trong cuốn sách này có một số mục được viết khá chi tiết hoặc có một số nội dung nâng cao là nhằm tạo điểu kiện để sinh viên có thể tự nghiên cứu. nắm vững thêm về môn học. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cán bộ quản lý xây dựng và các độc giả quan tâm.
Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 xin chần thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng; Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng; cấc trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ; GS.TS. Nguyễn Huy Thanh đã tạo điều kiện và tận tình giúp đỡ nhà trưởng để cuốn giáo trình được sớm hoàn thành.
Để DOWNLOAD được cuốn sách hay này, hãy vui lòng click DOWNLOAD và tải sách về.
giáo trình tổ chức thi công xây dựng do bộ xây dựng xuất bản năm 2008 gồm 282 trang, định dạng pdf được scan chất lượng cao rất rõ nét.
choban.pro - download có phí
Mọi thắc mắc xin gửi yêu cầu hỗ trợ về email của admin: hades0131@ggmail.com
Xin cảm ơn.

3,345 total views, 0 views today

Aug 192016
 

tải giáo trình định giá sản phẩm xây dựng – bộ xây dựng – năm 2006

giáo trình định giá sản phẩm xây dựng - bộ xây dựng
giáo trình định giá sản phẩm xây dựng – bộ xây dựng
Nội dung giáo trình định giá sản phẩm xây dựng - bộ xây dựng
Nội dung giáo trình định giá sản phẩm xây dựng – bộ xây dựng

Ngành kinh tế xây dựng và quản trị dự án, thuộc Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng bắt đầu tuyển sinh và đào tạo từ năm học 2001 – 2002. Là một ngành non trẻ của trưdng nen tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập chưa đầy đủ. Giáo trình Đánh giá sản phẩm xây dưng do Giảng viên chính – Thạc sỹ Trần Thị Bạch Điệp biên soạn nhằm cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên – trước hết là nhằm trang bị kiến thức vi phương pháp nghiên cứu, xây dựng và sử dụng đ(fn giá, dự toán xây dựng; Đồng thời giáo trình có thể làm tài liệu cho giảng viên, cho cán bộ quản lý kinh te xây d”tjng và cán bô kỹ thuật thuộc các ngầnh xây dựng Dân dụng – Công nghiệp, xây dựng Cầu – ĐưcJng, xây dựng Thủy lợi – Thủy điện ồ các cấp và các nhà quản ly doanh nghiệp xây dựng.
Giáo trình bao gồm các nội dung sau:
Chưdng 1: Những vấn đề chung và khái niệm về giá sản phẩm xây dựng.
Chưdng 2:. Phương pháp xây dựng đoo giá xây dựng.
Chương 3: Phượng pháp xây dựng tong mức ddu tư, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình.
Chưdng 4: Phưdng pháp xác địnhgiã gói thầu, giá dự thầu, giá h(Jp ding.
Chưdng 5: Phưdng pháp lập giá dự thầu quốc tế đối với dự án đẫn tư trực tiếp nước ngoài..
Chương 6: Tạm itng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cong trình.
Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã c6 nhiều co gắng nhưng do trình độ con hạn chế và thời gian biên soạn ngắn, nên giáo trình con nhiều vấn đề cần được hoàn chỉnh, bổ sung. Tác giả rất mong nhận được Sự đóng góp ý kiên xây dựng của các đồng nghiệp di có thể bổ sung hoàn chỉnh khi xuất bản lần sau.
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Để tải cuốn giáo trình tuyệt vời này, hãy click DOWNLOAD để tải.
choban.pro - download có phí
Mọi yêu cầu trợ giúp xin gửi về
Email: hades0131@gmail.com
Thanks all

6,718 total views, no views today

Aug 172016
 

tải giáo trình kỹ thuật điện – tác giả Lê Thành Bắc – Xuất bản 2010

sách kỹ thuật điện - tác giả lê thành bắc - 2010
sách kỹ thuật điện – tác giả lê thành bắc – 2010
Lời nói đầu của giáo trình kỹ thuật điện - Lê Thành Bắc
Lời nói đầu của giáo trình kỹ thuật điện – Lê Thành Bắc
Mục lục giáo trình kỹ thuật điện 2010 - lê thành bắc
Mục lục giáo trình kỹ thuật điện 2010 – lê thành bắc
Mục lục giáo trình kỹ thuật điện 2010 - lê thành bắc 1
Mục lục giáo trình kỹ thuật điện 2010 – lê thành bắc

Đây là cuốn sách rất hay của tác giả, với lối phân tích và trình bày chi tiết, logic, dễ hiểu + các ví dụ minh họa cụ thể làm cho các bạn sinh viên nhanh chóng ghi nhớ lý thuyết và các công thức. Từ đó áp dụng giải các dạng bài tập cô cùng hiệu quả và chính xác.
sách được scan chất lượng cao, với 214 trang định dạng pdf giúp các bạn có thể mở trên mọi thiết bị máy tính cũng như điện thoại thông minh của mình.
Hãy click download và tiến hành tải giáo trình kỹ thuật điện – của tác giả lê thành bắc được xuất bản năm 2010
pass của file: http://choban.pro
choban.pro - download có phí
Mọi thắc mắc xin liên hệ
email: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

2,060 total views, no views today

Aug 092016
 

Phần mềm alphacam 2016 R1 full crack | tải alphacam 2016 cracked 100% working

alphacam 2016 R1 full license
alphacam 2016 R1 full license
Phần mềm alphacam 2016 full crack
Phần mềm alphacam 2016 full crack
Gia công trên alphacam 2016 R1
Gia công trên alphacam 2016 R1
Lập trình gia công 3D trên alphacam 2016
Lập trình gia công 3D trên alphacam 2016

Có lẽ, đây là bước đột phá của Vero khi cho ra phiên bản alphacam 2016 R1 này. Đã ra đời từ hơn chục năm trước, alphacam đã dần chinh phục được các doanh nghiệp, các nhà thiết kế và các kỹ sư lập trình CNC. Không ai có thể phủ nhận được hiệu quả mà alphacam mang lại, thật là 1 bước tiến rất tốt của vero đói với alphacam.
Phiên bản alphacam 2016 R1 là phiên bản tốt và mới nhất năm 2016 tính đến thời điểm này, với đầy đủ crack full license. Các tính năng của phần mềm alphacam 2016 không hề bị hạn chế 1 phần nào.
Các bạn nhanh tay download về để trải nghiệm sự thú vị và hiệu quả của alphacam 2016 nào.
Click DOWNLOAD và tải phần mềm alphacam 2016 full về nhé
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết liên hệ qua email: hades0131@gmail.com
Cảm ơn các bạn

1,373 total views, 0 views today

Aug 092016
 

Phần mềm alphacam 2015 full | Tải phần mềm alphacam 2015 full crack 100% working

Phiên bản phần mềm alphacam 2015
Phiên bản phần mềm alphacam 2015

Gia công với alphacam 2015
Gia công với alphacam 2015

Lập trình gia công trên phần mềm alphacam 2015
Lập trình gia công trên phần mềm alphacam 2015

Phần mềm alphacam 2015 có thể install trên các hệ điều hành windows 7, 8, 8.1, 10 32bit và 64bit. Đây là bản có crack đầy đủ, bạn có thể tải và crack theo hướng dẫn trong file readme.
ALphacam liên tục cập nhật các tính năng, công cụ và feature mới theo từng năm. Đây là phiên bản phần mềm alphacam 2015 full license. Ngoài các tính năng tương tự như các phần mềm CAD/CAM khác trên thế giới, alphacam 2015 còn nổi bật ở nhiều điểm mà ít phần mềm cad/cam khác có được.
Với sự tương tác, thân thiện và dễ sử dụng, alphacam 2015 có thể tương tác với các phần mềm CAD sau:
– AutoCAD;
– Autodesk Inventor;
– SolidWorks;
– SolidEdge;
– NX;
– Rhinoceros;
– CATIA;
– Pro/ENGINEER;
Sau khi bạn thiết kế chi tiết trên các phần mềm CAD này, các bạn có thể import chi tiết vào alphacam để thiết lập và lập trình gia công.
Để download, các bạn kích biểu tượng DOWNLOAD và tải phần mềm alphacam 2015 này về.
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết xin được liên hệ với admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn

1,350 total views, 0 views today

Aug 092016
 

phần mềm alphacam v2013 full | tải alphacam 2013 32bit – 64bit full crack

Cài đặt alphacam 2013
Cài đặt alphacam 2013

Thông tin về alphacam 2013
Thông tin về alphacam 2013

lập trình gia công 3D với alphacam 2013
lập trình gia công 3D với alphacam 2013

Phần mềm alphacam 2013 là phần mềm hỗ trợ lập trình gia công 2D -3D, 4-5 trục, cắt dây, … rất mạnh và hiệu quả. Thị phần của alphacam đã ngày càng lớn mạnh trên thế giới. Xứng đáng là top đầu về phần mềm cam hỗ trợ lập trình gia công CNC.
Để download được bộ phần mềm alphacam 2013 full crack này, các bạn hãy click download và tải về
choban.pro - download có phí
Mọi thắc mắc về vấn đề tải và phần mềm xin hãy gửi mail tới admid yêu cầu trợ giúp: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

1,932 total views, 0 views today

Aug 092016
 

Phần mềm ALPHACAM V7.5.165 | tải ALPHACAM V7.5.165 full crack 100% working

Phần mềm alphacam v7.5 full
Phần mềm alphacam v7.5 ful

Phần mềm alphacam v7.5 là phiên bản ra đời vào năm 2007. Tuy rằng ra đời sau các ông lớn như PTC, Mastercam, NX nhưng alphacam nhanh chóng chiếm thị phần đáng kể trong top phần mềm CAD/CAM trên thế giới.
Với các tính năng mạnh mẽ của mình, ngoài hỗ trợ về lập trình 2D-3D trên alphacam, alphacam còn hỗ trợ rất tốt về các tính năng hỗ trợ các nhà thiết kế và lập trình tiến hành lập trình gia công 4-5 trục tren alphacam rất mạnh mẽ, mã lệnh xuất ra với nguồn thư viện post dồi dào đã phần nào giải quyết việc bỡ ngỡ khi không có post sau khi lập trình trên phần mềm alphacam cũng như các phần mềm khác.
Hiện tại ở Việt Nam ít doanh nghiệp sử dụng alphacam, bởi nó khá đắt đỏ. Nhưng với sự cải tiến liên tục của mình, vero sẽ cho ra đời các phiên bản alphacam mới với các tính năng hoàn thiện, khi đó để đáp ứng yêu cầu công việc thì các doanh nghiệp sẽ lựa chọn alphacam là giải pháp công nghệ CAM cho doanh nghiệp mình.
Hãy nhanh tay download phiên bản này về và cài đặt rồi trải nghiệm cùng các tính năng CAM của alphacam v7.5
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết xin hãy liên hệ tới admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

2,026 total views, no views today

Aug 062016
 

Bộ các phần mềm Imold for solidworks 2009 – 2013 full crack

Phần mềm imold v9 SP3.0 for solidworks 2007-2010 full crack

Phần mềm thiết kế khuôn imold v9 full crack
Phần mềm thiết kế khuôn imold v9 full crack

choban.pro - download có phí

Phần mềm imold v10 sp4.0 for solidworks 2007-2011 full crack

Phần mềm thiết kế khuôn trên solidworks 2007-2011 imold v10 sp4.0 full
Phần mềm thiết kế khuôn trên solidworks 2007-2011 imold v10 sp4.0 full

choban.pro - download có phí

phần mềm imold v11 sp3 for solidworks 2011-2013 full crack

Thiết kế khuôn trên phần mềm imold v11 full crack
Thiết kế khuôn trên phần mềm imold v11 full crack

choban.pro - download có phí

Các phiên bản trên đều được crack thành công, các bạn hãy download và trải nghiệm các tính năng hỗ trợ thiết kế khuôn của phần mềm imold, 1 addin trong phần mềm thiết kế mạnh nhất thế giới solidowrks.

Thấy tính hiệu quả, tiết kiệm thời gian và năng suất cao của việc sử dụng công cụ thiết kế khuôn này, người thiết kế luôn đảm bảo được các yêu cầu về thiết kế và deadline hoàn thành công việc tối ưu nhất.
Hãy download các phiên bản mà bạn cần để sử dụng cho công việc và học tập của bạn
Mọi chi tiết hoặc yêu cầu trợ giúp xin được gửi về admin: hades0131@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn

1,810 total views, no views today

Aug 062016
 

download Phần mềm 3DQuickPress v5.4.1 for SolidWorks 2009-2014 32bit/64bit full

Phần mềm thiết kế khuôn 3DQuickPress 5.4.1
Phần mềm thiết kế khuôn 3DQuickPress 5.4.1
thiết kế khuôn dập trên phần mềm 3DQuickPress 5.4.1
thiết kế khuôn dập trên phần mềm 3DQuickPress 5.4.1

Phần mềm 3DQuickPress v5 full là phần mềm addins trong phần mềm solidworks từ version 2009 đến 2014. Đây là công cụ hỗ trợ bạn thiết kế các bộ khuôn dập, đúc áp lực, dập liên hoàn rất tốt và mang lại hiệu quả cao.
Hiện nay trên internet nhiều nguồn chia sẻ phần mềm 3DQuickPress v5 này những hầu như không còn crack được nữa, chính vì vậy sau khi cài đặt thử nghiệm thành công và thấy phần mềm hoạt động ổn định nên đã chia sẻ lên đây để các bạn đỡ tốn công tìm kiếm.
ADmin đảm bảo phần mềm 3DQuickPress v5 này hoạt động và crack tốt, các bạn yên tâm download về nhé.
Click download để tải 3DQuickPress v5 full crack về
choban.pro - download có phí
Mọi yêu cầu trợ giúp xin liên hệ với admin qua email sau: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều

83,329 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE