Dec 292016
 

tải đồ án lạnh | download đồ án lạnh – khoa nhiệt điện lạnh 2016

kho đồ án Lạnh – khoa nhiệt điện lạnh – đại học bách khoa

đồ án lạnh - khoa nhiệt - đại học bách khoa
đồ án lạnh – khoa nhiệt – đại học bách khoa

MỤC LỤC
CHƯƠNG MỞ ĐẦU : …………………………………………………………..3
CHƯƠNG 1 : TÍNH KÍCH THƯỚC VÀ BỐ TRÍ MẶT BẰNG KHO LẠNH 3
I. TÍNH KÍCH THƯỚC PHÒNG CẤP ĐÔNG. 5
1. Tính thể tích chất tải : Vct (xếp sản phẩm) 5
2. Chiều cao chất tải : 5
3. Tính diện tích chất tải : Fct 5
4. Diện tích trong của phòng lạnh: Ftr 5
5. Chiều cao trong của phòng cấp đông : 6
6. Chọn số phòng cấp đông : n 6
II. TÍNH KÍCH THƯỚC PHÒNG TRỮ ĐÔNG 6
1. Tính thể tích chất tải: Vct 6
2. Chiều cao chất tải: 7
3. Tính diện tích chất tải : Fct 7
4. Diện tích trong của phòng lạnh: Ftr 7
5. Chiều cao trong của phòng trữ đông: 7
6. Chọn số phòng trữ đông: n 7
III. BỐ TRÍ MẶT BẰNG KHO LẠNH 8
1. Yêu cầu về bố trí mặt bằng 8
2. Bố trí 8
CHƯƠNG 2: TÍNH CÁCH NHIỆT CHO KHO LẠNH 9
I. TÍNH CÁCH NHIỆT CHO TƯỜNG BAO KHO LẠNH 9
1. Kết cấu và các số liệu của nó 10
2. Tính toán 10
3. Kiểm tra nhiệt độ đọng sương 12
II. TƯỜNG NGĂN 13
III. TÍNH CÁCH NHIỆT TRẦN KHO LẠNH 13
1. Kết cấu và các thông số của nó 13
2. Tính toán 13
3. Kiểm tra nhiệt độ đọng sương 15
IV. TÍNH CÁCH NHIỆT NỀN KHO LẠNH 16
1. Kết cấu và các số liệu của nó 16
2. Tính toán 16
3. Kiểm tra nhiệt độ đọng sương 18
CHƯƠNG 3 : TÍNH NHIỆT KHO LẠNH 19
I. TÍNH NHIỆT PHÒNG CẤP ĐÔNG 20
1. Tổn thất lạnh của một phòng lạnh: 20
2. Công suất lạnh yêu cầu của máy nén 24
II. TÍNH NHIỆT CHO PHÒNG TRỮ ĐÔNG 25
1. Tổn thất lạnh của một phòng lạnh 26
2. Công suất lạnh yêu cầu của máy nén 29
CHƯƠNG 4 : LẬP CHU TRÌNH VÀ TÍNH CHỌN MÁY NÉN 30
I. TỔNG QUÁT 30
1. Chọn môi chất lạnh 30
2. Chọn môi trường giải nhiệt 31
II. HỆ THỐNG LẠNH CẤP ĐÔNG 31
1. Thông số ban đầu 31
2. Tính toán chu trình 31
2. Đồ thị 34
3. Tính chọn máy nén và động cơ kéo nó 37
III. HỆ THỐNG LẠNH TRỮ ĐÔNG 39
1. Thông số ban đầu 39
2. Tính toán chu trình 40
Bạn có thể click download và tải đồ án lạnh này tại đây
download đồ án lạnh - đại học bách khoa
Pass mở file nén: http://choban.pro
Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

1,016 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE