Aug 012014
 

Bài giảng Nguyên Lý Máy – Lê Cung – ĐHBK Đà Nẵng
 photo baigiangnguyenlymay_zps519bee32.png
MỤC LỤC
CHƯƠNG MỞ ĐẦU………………………2
§1. Khâi niệm về mây vă cơ cấu ……2
§2. Nội dung vă phương phâp nghiín cứu của mn học Nguyín lý mây .3
Chương I CẤU TRC CƠ CẤU…………………….4
§1. Khâi niệm vă định nghĩa …………4
§2. Bậc tự do của cơ cấu ……………..9
§3. Xếp hạng cơ cấu phẳng ………..13
Chương II PHĐN TCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG…………..17
§1. Băi toân vị tr (chuyển vị) vă quỹ đạo……………….17
§2. Băi toân vận tốc……………………18
§3. Băi toân gia tốc…………………….21
Chương III : PHĐN TCH LỰC TRÍN CƠ CẤU PHẲNG…………….30
§1. Lực tâc động trín cơ cấu ……….30
§2. Số liệu cho trước, giả thiết vă nội dung của băi toân phđn tch lực cơ cấu…………………31
§3. Nguyín tắc vă trnh tự giải băi toân phđn tch lực cơ cấu………………31
Chương IV MA SÂT TRONG KHỚP ĐỘNG…..37
§1. Đại cương ….37
§2. Ma sât trượt kh trong khớp trượt…………………….42
§3. Ma sât trượt trong khớp quay..47
§4. Ma sât trong khớp quay chặn ..54
Chương V: CĐN BẰNG MÂY……………………….56
§1. Nội dung của cđn bằng mây …..56
§2. Cđn bằng vật quay ………………..56
§3. Cđn bằng cơ cấu nhiều khđu…..62
Chương VI : CHUYỂN ĐỘNG THỰC CỦA MÂY………………………65
§1. Đặt vấn đề….65
§2. Phương trnh chuyển động …….65
§2. Vận tốc gc thực của khđu dẫn 67
§4. Lăm đều chuyển động mây …..70
Chương VII: HIỆU SUẤT ………76
§1. Khâi niệm về hiệu suất ………….76
§2. Hiệu suất của một chuỗi khớp động (hay chuỗi cơ cấu) ………………..76
Chương VIII : ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÂY…………………….79
§1. Đặt vấn đề….79
§2. Bộ điều chỉnh vận tốc ly tđm trực tiếp ………………79
§3. Câc bộ điều chỉnh vận tốc ly tđm giân tiếp ………..81
§3. Nhận xĩt về cấu trc của một hệ điều chỉnh tự động ……………………83
Chương IX : CƠ CẤU CAM…..85
§1. Đại cương …85
§2. Phđn tch động học cơ cấu cam……………………….88
§3. Phđn tch lực trín cơ cấu cam .93
§4. Tổng hợp cơ cấu cam ……………97
§5. Biện phâp bảo toăn khớp cao .107
Chương X : CƠ CẤU BÂNH RĂNG THĐN KHAI PHẲNG………109
§1. Đại cương ..109
§2. Điều kiện để tỷ số truyền của một cặp bânh răng thđn khai bằng hằng số ……………….114
§3. Câc thng số chế tạo cơ bản của bânh răng thđn khai………………….118
§4. Câc thng số ăn khớp của cặp bânh răng thđn khai …………………….124
§5. Hiện tượng trượt biín dạng răng …………………….127
§6. Bânh răng trụ trn răng thẳng vă răng nghiíng…128
Chương XI : CƠ CẤU BÂNH RĂNG KHNG GIAN………………..136
§1. Cơ cấu bânh răng nn răng thẳng…………………..136
§2. Cơ cấu bânh răng trụ chĩo……139
§3. Cơ cấu trục vt – bânh vt trụ trn…………………..141
Chương XII: HỆ BÂNH RĂNG………………………143
§1. Đại cương .143
§2. Phđn tch động học hệ bânh răng …………………..144
§5. Chọn số răng câc bânh răng trong hệ hănh tinh .147
§3. Cng dụng của hệ bânh răng.148
Chương XIII :CƠ CẤU PHẲNG TOĂN KHỚP THẤP…………………152
§1. Đại cương .152
§2. Cơ cấu bốn khđu bản lề ………153
§3. Cơ cấu tay quay con trượt ……156
§3. Cơ cấu cult ………………………157
Chương XIV CÁC CƠ CẤU ĐẶC BIỆT…………..160
§1. Cơ cấu truyền động đai ………160
§2. Cơ cấu Câc đăng (Cardan) …..162
§3. Cơ cấu Man ………………………166
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………169
MỤC LỤC……….170
Click download và soạn tin nhắn theo cú pháp để download tài liệu hay này nhé.

Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu trong trường hợp download bị lỗi, hay có yêu cầu gì vui lòng để lại lời bình bên dưới bài viết.
Chúc các bạn vui vẻ.

1,503 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE