Nov 182016
 

Ebook giải phẫu học lâm sàng – Harold Ellis

Sách giải phẫu học lâm sàng – Harold Ellis – bản dịch tiếng việt

Tải sách tham khảo giải phẫu học lâm sàng – Harold Ellis – tiếng việt

Sách giải phẫu học lâm sàng – Harold Ellis – Bản dịch tiếng việt là cuốn sách y nổi tiếng thế giới bởi nó được tổng hợp từ nhiều ý kiến của độc giả ngành y toàn thế giới.
giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS
giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Sách giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS
Sách giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 1
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 2
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 3
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 4
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 5
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 6
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 7
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS

LỜI GIỚI THIỆU
Giâi phẫu là một món học đái với quá nhiều chi tiết mà ngay cả một nhả giải phẫu chuyên nghiệp cũng không thể nhớ hết, và do dỏ, việc dạy vá học giải phẫu luôn lả một việc khó. Trong hàng ngàn chi tiết giải phẫu thì ớâu là những chi tiết cán phải nhớ trong suốt cuộc dởi hành nghé cùa người thầy thuốc lâm sảng, đàu íà những chi tiết có thể quên? Day giải phẵu cho sinh viên y như ihế nào vả ở mức độ nảo lả phù hợp và đủ? Lống ghép kiến thức giải phẵu với kiến thức lâm sàng như thế nào ớể việc dạy vả học khồng nhảm chán và để người học thấy rõ được tính cán thiết của mòn giải phẫu trong cõng tác khảm chửa bệnh của họ? Rỗ ràng, đó là những vấn đé đáng quan tâm trong quá trinh dào tạo người tháy thuốc hiện nay và luôn là đỏl hỏl của sinh viên trong thời gian thực tập lâm sàng.
Để đáp ứng phần nào đòi hỏi dó, Vụ Khoa học và Đào tạo chọn dịch cuốn “Giải phẫu học lâm sàng” của Harold Ellis. Cuốn sách trình bày rất ngắn gọn những kiến thức giải phẫu cốt yếu nhất và cán cho thực hành lâm sàng. Nó rất thích hợp cho việc ôn tập giải phẫu của sinh viên. Những áp dụng lâm sảng được trinh bày sãu mỗi phán mô tả giải phầu của một cẩu trúc cơ thể và có lúc được trinh bày kết hợp với mõ tá giải phẫu. Chúng tôi giới thiệu cuốn sách này với hy vọng nõ sẽ giúp cho các tháy cô giáo vá học sinh có tài liệu tham khảo tốt trong quá trình giảng dạy vá học tập lâm sàng. Qua cuốn sách này, chúng ta cũng thấy dược cách dạy học lổng ghép kiến thức như thế nào.
VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ
LỜI NÓI ĐẦU CHO LẦN XUẤT BẢN THỨ 7
Kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng cho sinh viên và kiểm tra họ ở mười ba thành phố và bảy quốc gia đã giúp tôi thấy rõ là vẫn có một khoảng gián đoạn đáng tiếc giữa nội dunggiải phẫu mà sinh viên học ỏmhửngnăm trước khi đi lâm sàng với thực tế giải phẫu – lảm sàng mả sau này sinh viên gặp ở buồng bệnh và phòng mổ.
Cuốn sách này cố gắng loại bỏ đi tình trạng đó bằng cách nhấn mạnh đến những đặc điểm giải phẫu có tầm quan trọng lâm sàng trong X quang, bệnh học, nội khoa, sản khoa cũng như trong phẫu thuật. Sách trình bày nhửng nội dung giải phẫu ở mức mả một sinh viên phải biết trong những nãm học lám sàng, ở kỳ thi tốt nghiệp và trong những nãm sau tốt nghiệp của họ; sách này dành riêng cho sinh viên lâm sàng.
Giải phẫu là một chủ đề rộng và, do đó, để đạt được mục tiêu này, tôi đã lựa chọn tỉ mỉ có tính toán để sao cho trong số hàng ngàn chi tiết giải phẫu tìm ra được những chi tiết, mà tôi cho là, tạo nên nền tảng giải phẫu cần thiết cho nhà lâm sàng. Trong suốt cuốn sách, những áp dụng lâm sàng được nêu ra bất cứ khi nào có thể được. Trong khuôn khổ của cuốn sách nhỏ này, những điểm áp dụng đó không thể cặn kẽ, toàn diện nhưng tôi hy vọng rằng chúng sẽ có tác dụng như nhũng mốc chỉ dẫn cho sinh viên và cho họ thấy bằng cách nào mà có thể hiểu và nhớ nhiều hiện tượng lâm sàng trên nền tảng những kiến thức giải phẫu đon giản.
Trong lần xuất bản này, cuốn sách đã được xem xét lại và sửa chữa hoàn toàn. Nhiều trang đã được biên soạn lại và phần thông tĩnh mạch trung tâm đã được bổ sung. Mười hai hình mới và nhiều hình khác đã được sửa đổi, thay thế hoặc phóng to. Cuốn sách củng được bổ sung một số phim chụp cắt lớp của bụng và đầu, vì kỹ thuật chụp cắt lớp trục có trang bị máy điện toán đã làm tăng tầm quan trọng lâm sàng của giải phẫu định khu. Đây là lần đầu tiên mà các tranh màu được đưa vào sách để người đọc dễ thấy hơn.
Để download cuốn sách quý hiếm này, xin kích vào download và tải nhé.
Sách giải phẫu học lâm sàng – Harold Ellis – Bản dịch tiếng việt
pass mặc định: http://choban.pro
Mọi thắc mắc download xin gửi về admin: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn

3,876 total views, no views today

Oct 232016
 

download sách phân loại học thực vật | tải phân loại học thực vật

download sách phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé

tải giáo trình phân loại học thực vật – tác giả Hoàng Thị Sản

cuốn sách phân loại học thực vật của tác giả Hoàng Thị Sản
cuốn sách phân loại học thực vật của tác giả Hoàng Thị Sản
Nội dung sách Phân loại học thực vật - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Thị Bé 1
Nội dung sách Phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé
Nội dung sách Phân loại học thực vật - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Thị Bé 2
Nội dung sách Phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé
Nội dung sách Phân loại học thực vật - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Thị Bé 3
Nội dung sách Phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé
Nội dung sách Phân loại học thực vật - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Thị Bé 4
Nội dung sách Phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé
Nội dung sách Phân loại học thực vật - Hoàng Thị Sản - Nguyễn Thị Bé 5
Nội dung sách Phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé

sách phân loại học thực vật – Hoàng Thị Sản – Nguyễn Thị Bé là cuốn sách rất quý, được soạn thảo theo chương trình nhà nước đặt hàng. Nếu bạn đang muốn sở hữu cuốn sách tuyệt vời này, hãy nhanh tay download nhé.
LỜI NÓI ĐẦU
Tiếp theo cuốn giáo trình Hình thái — Giải phẫu học Thực vật (được biên soạn và in thí điểm năm 2002), cuốn Phân loại học Thực vật cũng được biên soạn lại nhằm phục vụ việc đào tạo giáo viên THCS theo hướng đổi mới chương trình và giáo trình Cao đắng Sư phạm, tiếp tục giúp sinh viên làm quen với phương pháp tự nghiên cứu, và vận dụng kiến thức tiếp thu được vào công tác giảng dạy sau này.
Giáo trình Phân loại học Thực vật được xây dựng trên cơ sở chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua. Vì không có những thay đổi lớn trong nội dung chương trình, nên giáo trình được biên soạn lần này về cơ bản không khác nhiều lắm so với giáo trình đã xuất bản năm 1998 (Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé) – NXB Giáo dục.
Trong giáo trình này chúng tôi đã lược bỗ một sô” nội dung không phù hợp hoặc nhằm giảm bớt nặng nề. Ví dụ: Nhóm Sinh vật nhân sơ trong đó có ngành Vi khuẩn và ngành Khuẩn lam sẽ được giới thiệu trong giáo trình Vi sinh vật học. Riêng với ngành Nấm tuy hiện nay không thuộc về giới Thực vật nữa, nhưng vì chưa có một giáo trình riêng về Nấm nên vẫn được giới thiệu trong giáo trình này như vẫn làm từ lâu nay. Một số bộ, họ trong ngành Hạt kín cũng được giản lược, thay vào đó là một vài thông tin ngắn có tính chất tham khảo.
Về hình thức, có một vài sửa đổi nhỏ:
– Cô” gắng kết hợp giữa trình bày với yêu cầu vận dụng, trao đổi, tìm hiếu của người học (ở những chỗ có thể) nhằm kích thích sự suy nghĩ, tìm tòi (thê hiện ồ một vài câu hỏi đưa ra trong bài học).
Chú ý liên hệ giữa lí thuyết và thực tế thiên nhiên (luôn luôn đề ra yêu cầu nhận dạng thực vật ngoài thiên nhiên, chủ yếu đến các họ cây).
~ Quan tâm đến yêu cầu vận dụng kiến thức đã học vào thực tế giảng dạy sau này ỏ phổ thông dựa trên yêu cầu các bài học có liên quan trong SGK Sinh học 6.
— Cuối mỗi chương có phần tóm tắt và câu hỏi ôn tập nhằm giúp sv nắm được những ý chính của chương, củng cô” kiến thức. Sau cùng là phần gợi ý vận dụng vào giảng dạy, hoặc yêu cầu thực hiện một vài bài tập nghiên cứu nhỏ, giúp sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
** Trong phần thực hành, ngoài những mẫu đại diện mà sinh viên phái thực hiện quan sát, phân tích, chúng tôi cố gắng giới thiệu thêm một số’ mẫu bổ sung hoặc thay thế để sinh viên có dịp tham khảo, so sánh, hoặc đề phòng trường hợp địa phương không có hoặc khó thu mẫu.
Trong giáo trình này chúng tôi cũng cô gắng đưa một sô hình, ảnh màu các cây cỏ. Phần lổn các ảnh màu do chúng tôi chụp được trong quá trình nghiên cứu thu lượm mẫu vật ngoài thiên nhiên; ngoài ra còn có một sô hình được sưu tầm từ các nguồn tài liệu trong và ngoài nưổc. Nhân dịp này, chóng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả của các nguền tư liệu trên.
Cuối cùng, xin lưu ý các bạn sinh viên một vài kí hiệu được sử dụng trong giáo trình:
Những ý mỏ rộng hoặc đi sâu, nhằm mục đích tham khảo.
Câu hỏi yêu cầu người học suy nghĩ đế hoàn thiện kiến thức hoặc để hiểu rõ bài hơn.
Về phân công chịu trách nhiệm biên soạn:
Hoàng Thị Sản: chương 1 (Mở đầu), chương 5 (ngành Hạt kín) và các bài thực hành trong chương; chương 6 (Đại cương vê khu hệ thực vât Việt Nam).
Hoàng Thị Bé: Các chương 2, 3, 4 (từ Nấm đến ngành Hạt trần) và các bài thực hành trong các chương đó.
Dù cô gắng, nhưng chắc chắn giáo trình sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự góp ý của các bạn đọc khắp nơi để giúp chúng tôi sửa chữa, bổ sung trong lần in chính thức và tái bản sau này. Xin chân thành cám ơn.
Các tác giả
Click DOWNLOAD và tải sách phân loại học thực vật với định dạng pdf, số trang: 400 trang
download phân loại học thực vật - hoàng thị sảnPass mở file: http://choban.pro
Mọi chi tiết xin liên hệ admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

1,460 total views, no views today

Oct 222016
 

Download nhật ký trong tù – Hồ Chí Minh | Nhật ký trong tù – NXB Đà Nẵng

Sách nhật ký trong tù - HỒ CHÍ MINH - Xuất bản năm 2002
Sách nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH – Xuất bản năm 2002
Mục lục - Nhật Ký Trong Tù - Hồ Chí Minh - năm 2002
Mục lục – Nhật Ký Trong Tù – Hồ Chí Minh – năm 2002
Mục lục - Nhật Ký Trong Tù - Hồ Chí Minh - NXB Đà Nẵng
Mục lục – Nhật Ký Trong Tù – Hồ Chí Minh – NXB Đà Nẵng
Mục lục - Nhật Ký Trong Tù - Hồ Chí Minh
Mục lục – Nhật Ký Trong Tù – Hồ Chí Minh
Con đường tù đày của Hồ Chí Minh qua 13 tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc
Con đường tù đày của Hồ Chí Minh qua 13 tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc

Nhật ký trong tù – NXB Đà Nẵng – năm 2002 là cuốn sách rất hay, với song ngữ Hán – Việt sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên chuyên ngành.
Nếu bạn đang học tập và có nhu cầu đọc cuốn sách này trên máy tính, điện thoại hoặc có thể in ra để làm tài liệu tham khảo. Hãy download cuốn sách này về nhé.
CLICK download và tải sách nhật ký trong tù – hồ chí minh – nhà xuất bản đà nẵng – năm 2002.
Định dạng *.pdf, số trang 304 trang.
choban.pro - download có phí
PASS mở file: http://choban.pro
Mọi vấn để cần hỗ trợ xin gửi về admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn.

Cuốn sách Nhật Ký Trong Tù – Hồ Chí Minh – Bản dịch đầy đủ – xuất bản năm 1990 – NXB VĂN HỌC

 photo nhat ky trong tu - xuat ban nam 1990.jpgNhật Ký Trong Tù – NXB Văn Học – Năm 1990

CLICK DOWNLOAD và tải cuốn sách này về ( định dạng *.pdf, số trang: 326 trang). Pass mở file: http://choban.pro
choban.pro - download có phí

1,714 total views, no views today

Sep 212016
 

Tải sách tự xem phong thủy nhà mình | Sách phong thủy – Tuệ Duyên

Cuốn sách tự xem phong thủy nhà mình hay nhất của tác giả Tuệ Duyên

Ebook tự xem phong thủy – NXB Thanh Hóa

Download sách tự xem phong thủy và cách hóa giải – Tuệ Duyên

Tự xem phong thủy nhà mình - Tuệ Duyên - NXB Thanh Hóa
Tự xem phong thủy nhà mình – Tuệ Duyên – NXB Thanh Hóa

Đây là cuốn sách rất hay, dù bạn không biết gì về phong thủy thì đây quả thực là 1 cuốn sách quý giá chỉ cho bạn biết thế nào là tốt xấu trong nhà mình mà tìm cách hóa giải, đem lại tài lộc bình yên và hạnh phúc.
JCọc thuyết phong thủy của Trang Hoa và Việt Nam cổ đại thực sự có chỗ độc đáo mà điểm chủ yếu nhất là có thể kết hợp một cách dễ dàng nhận thức phong thủy học vối sinh hoạt thường ngày của mỗi người.
Chẳng hạn, chúng ta quan sát từ dường chân trời, nơi nào cao lồi lên thì hiển hiện, nơi nào thấp lõm xuống thì mơ hồ, nơi cao lồi lên thì ngăn cản ánh sáng mặt trời và gió cát, chúng ta thường tránh gió cát sau khối đá ỉốn, tránh mưa nắng đưởi cầy to, còn nơi thấp lõm xuống thì chứa nước…
Rất nhiều hiện tượng tự nhiên đều có thể cải biến được qua môi trường sống, từ đó có ảnh hưởng tốt hoặc xấu tới sinh hoạt ngày thường của ‘chủng ta, chính đó là cát, hung trong phong thủy học. Do vậy, qua phong thuỷ, mỗi người có thể lợi dụng tự nhiên để’ làm tốt lên cuộc sống của chính mình.
Làm thế nào để lợi dụng được cái tốt, tránh xa được cái xấu của môi trường sôhg? Có nhiều cách, nhưng cách đơn giản thuận tiện nhất là mỗi người tự trang bị cho mình một cách hiểu cơ bản nhất về phong thuỷ, sau đó áp dụng ngay vào chính nơi mình ở, cho chính ngôi nhà của mình
Trái đất chuyển động không ngừng, sự chuyển động đó sinh ra sáng và tối, nóng và lạnh, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tối chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được qui luật vận chuyển của Trái đất, dự đoán được sự biến đổi hiện tượng tự nhiên khi Trái đất chuyển động đến một vĩ đọ nào đó thĩ rõ ràng là có lợi lớn đối với sinh hoạt ngày thường của chúng ta. Cuốn sách nhỏ này tin rằng sẽ cung cấp được cho các bạn hiểu được quy luật vận động cửa Trái đất, từ đó mà mỗi người có thể hiểu rõ về phong thuỷ nhà mình để có thể tàng cát giảm hung.
Trong sách cũng đề cập tới việc sử dụng la bàn nhỏ. Bự xuất hiện “La bàn nhỏ gia dụng” hi vọng có thể hiểu dược mặt thần bí của học thuyết phong thủy, khiến chúng ta có thể cùng nhau sử dụng được những kinh nghiệm tích lũy của người xưa để cải thiện môi trường sôhg của các bạn.
Cuốn sách “Tự xem phong thủy nhà mình” có nội dung đơn giản, dễ hiểu, dùng cho mọi đốĩ tượng bạn đọc.
BÙI BIÊN HOÀ
Viện Thông tin Khoa học Xã Hội
MỤC LỤC
PHẦN THỨ NHẤT
CẨCH NHÌN PHONG THỦY NHÀ MÌNH
1. Xem xét cảnh quan chung quanh ngôi nhà ………. 5
2. Vấn đề cây cối chung quanh nhà….. 10
3. Xem thủy cảnh chung quanh nhà 13
4. Có phạm cấm kỵ đôì với rãnh nước ao hồ không 13
5. Xem xét tường rào vây quanh nhà …..19
6. Xem xét cái cổng 21
7. Trong sân nhà có đặt nhiều tảng đá không ? 22
8. Kiêh trúc ngôi nhà bạn có tạo ra cát khí từ thiên
nhiên không? 22
II. Xem xét cấn trúc ngôi nhà  27
1. Xem xét cửa chính nhà mình. 27
2. Đối vối những điều nên và không nên Của cửa. 38
3. Quan hệ giữa nhá mình với mọi nhà 41
4. Xem nhà bạn trên dưói có bằng nhau không…… 42
5. Nhà bạn hành lang giữa có chia đôi nhà không?43
6. Xem việc đặt ông thoát nưóc có đúng hưống không?….. ; 43
IĨL Xem phong thuỷ nội thất ngôi nhà 43
1. Xem nội thất Phòng khách 43
2. Xem bô’trí gương soi trong nhà.. 55
3. Xẹm treo tranh ảnh trong nhà…. 57
4. Xem cây và đặt chậu cây cảnh trong sân vườn …60
5. Xem phong thuỷ nhà bếp 61
6. Phân chia khu vực và vị trí phòng ngủ trong ngôi nhà .74
7. Điều kiêng kỵ ở phòng ngủ của đôi vợ chồng 94
8. Giường ngủ và tình cảm vợ chồng 95
9. Những điều cấm kỵ ở đầu giường 103
Ỉ0. Phòng ngủ vợ chồng không cùng nhóm hưốnglOỗ
IV. Hoá giảỉ himg sát cho ngôi nhầeocvoooeocooeoooaooooolŨlB
1. Những phương pháp hoá giải 106
2. Công cụ hoá giải sát khí cho nhà bạn… 118
V Những vật thức đẩy tài vận đặt trong nhà bạn 127
1. Vật cát tường mang lại bình an 127
2. Vật cát tường mang lại vượng tài 128
3. Vật giúp thăng tiến trên đường quan lộ 131
4. Vật cát tường tăng hạnh phúc trong hôn nhân 132
5. Vật cát tường mong sinh con trai 133
6. Vật cát tường hoá giải bệnh tật 134
7. Vặt làm ngoại giao tốt đẹp 134
8. Vật cát tường mang lại phú quý giàu sang 135
VI Xem phân gian trong nhà bạn 136
1. Nhà ỏ lốn người ít – 136
2. Nhà ỏ nhỏ người đồng. 137
3. Nhà ở chiều sâu dài hơn chiều ngang .137
4. Nhà ỏ bề ngang dài hơn bề sâu …. 138
5. Nhà ỏ ngăn 3 – 4 gian 139
6. Gian giữa ngôi nhà khi trỏ thành không gian vô
dụng 140
7. Khi phòng ngủ chủ nhà đặt giữa nhà 140
VII. Hãy nhìn lạẫ nhà minh hoăc nến lại đi … 141
VIII. Những tai hại do sửa nhà mà bạn cần tránh.. 143
IXo Bạn hảy ngắm khí sắc nhà minh…. BOOOOOOOOÔOOOOOOO 146
Xo sử dụng màu sắc và con số trong nhàooooooo.o,.« 148
XL Nếu ban làm nhà 151
1. về năm được tuổi làm nhà 151
2. về thời giờ khỏi công 153
3. về mượn người được tuổi đứng ra làm nhà 157
4. Về vấn đề chọn tầng khi mua nhà chung cư 159
PEẨN THỨ HAÌ
XEM XÉT NGÔI NHÀ
THEO PHƯƠNG VỊ CỦA cửu TINH
Tăng cát giảm hung qua các phương Trong ngôi nhà bạn
1. La bàn nhỏ gia dụng 162
2. Cách Nhận biết về tọa, hướng 163
3. Xem về phương vị cát hung 164
4. Phương pháp sử dụng la bàn nhỏ gia dụng 165
5. Cách chọn phương vị cát lợi 171
6. Sàng vị 172
7. Thần vị 174
PHẨN THỬ BA
TĂNG CƯỜNG VẬN KHÍ NHÀ Ở
I. Phương pháp tảng cát giảm hung 176
1. Thành môn quyết 176
2. Chuyển hung thành cát cho nhà ở 182
3. Có thể giúp bạn văn chương hiển đạt bằng phương pháp “vàn xương bút” 187
4. Hoá giải “Lưu niên Tam sát” háy gây ra thương tổn Bất ngờ 192
5. Hóa giải phạm thế “Hổ thốn long” của nhà ở dễ bị tiểu nhân thị phi 196
6. Dừng “Hổ đầu bài” ngăn cản xung sát ngoại lai 198
7. Dùng “Bình phong” hóa giải xung sát 201
8. Dùng “Gương lõm. lồi hóa hung sát Hỉnh xung của Ngũ hành”… 203
9. Dùng “Đào hoa vị” có thể giúp bạn tìm người yêu 208
10. Dùng “Thưốc phong thủ/’ phân tấc đều có cát có hung ! 211
11. Dùng “Bể cá” có thể làm tăng tiến tài iộc cho nhà ……..217
12. Dùng phép ‘Trường minh đăng” (đèn ông) có thể khu tà hãm Âm 221
13 dùng “Phong thủy kính bát quái bài” có đích thực cản được sát không? 222
Ịfo Xác định phương vỉ cát lợi theo từng nám và cách hoá giải hung phương
1. Những năm vận khí sao Nhất bạch 227
2. Những năm vận khí sao Nhị hắc 228
3. Những năm vận khí Tam bích 229
4. Những năm vận khí Tứ lục 230
5. Những năm vận khí Ngũ hoàng 231
6. Những năm vận khí Lục bạch 232
7. Những nàm vận khí thất xicli 233
8. Những năm vận khí bát bạch 234
9. Những năm vận khí cửu tử 235
PHẨN THỨ Tư
NHỮNG ĐỊA THẾ ĐĩEN HÌNH
VỀ CÁT HƯNG CỦA NGÔI NHÀ BẠN’
L Đỗ giải về cát hung của đại môn (cửa chính0.237
II. Địa thế hung cát điển hình của một Bố ngôi
Căn cứ vào huyền không phi tinh xét khí vận của đài loan
Click DOWNLOAD VÀ Tải cuốn ebook tự xem phong thủy nhà mình của Tuệ Duyên
choban.pro - download có phí
Pass mở file pdf: http://choban.pro
Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu trợ giúp xin gửi về email: hades0131@gmail.com
Thanks

4,262 total views, no views today

Sep 142016
 

Tải sách lịch sử văn học việt nam tập 3 – nguyễn đăng mạnh

lỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM TẬP III – NGUYỄN ĐĂNG MẠNH (CHỦ BIÊN)

Sách lịch sử văn học Việt Nam tập 3 - Nguyễn Đăng Mạnh
Sách lịch sử văn học Việt Nam tập 3 – Nguyễn Đăng Mạnh

MỤC LỤC
Chương I: Nền văn học mới từ sau Cách mạng tháng Tám 1945
Chương II: Thơ 1945 – 1975
Chương III: Tố Hữu
Chương IV: Chế Lan Viên
Chương V: Huy Cận
Chương VI: Tế Hanh
Chương VII: Hoàng Trung Thông
Chương VIII: Thế hệ các nhà thơ trẻ thời kỳ chống Mỹ cứu nước
Chướng IX: Lê Anh Xuân
Chương X: Phạm Tiến Đuật
Lời nói đầu
Một trong những yêu Cầu đã. trỗ nên bức bách đối VỔ1 giảng viên và sinh viên khoa Văn các trưòne đại học, cao đẳng và cả giới văn học nói chung, là có trong tay bộ’ giáo trinh, về Lịch sử văn học Việt Nam được viết theo tinh thần đổi mói, đặc biệt ià giáo trình Lịch sử văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945.
Các tập giáo trình được biên soạn trước đây về thòi kỳ văn học này của Đại học Tổng hợp hay Đại học Sư phạm Hà Nội, vì viết đã lâu nên các tác giả không có điều kiện hấp thụ những thành tựu khoa học mối ra đòi khoảng mươi năm lại đây. Mặt khác, những bộ giáo trình ấy đều dừng lại ồ các mốc muộn nhất là thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1975). Từ bây đến nay, một phần tư thế kỷ đã trôi qua, nền văn học nước ta đẫ có biết bao chuyển biến với những thành tựu mới.
Đáp ứng yêu cầu nói trên, chúng tôi đã tập trung lực lượng biên soạn trước hết cuốn giáo trình về lịch sử văn học nước ta từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay.
Giáo trình gồm 2 tập, kết cấu theo dòng thời gian (từ 1945 đến 1975 và từ 1975 đến nay) và theo các thể loại sáng tác (thơ, truyện ký, kịch, phê bình văn học) cô” gắng bao quát nền văn học theo các thể loại, kết hợp cái nhìn toàn cảnh quá trình vận động của nền văn học với cái nhìn tập trung vào một số’ cẫy bút tiêu biểu, hy vọng dưa đến cho người đọc một bức tranh chung về diện mạo và quy luật của nền văn học, trên đó nổi lên một sô” đường nét, màu sắc thể hiện những thành tựu đáng ghi nhớ của nó trong quá trình
phát triển về thể loại và về phong cách nghệ thuật.
Tập I gồm 13 chương: “Nền vãn học mới từ sau Cách mạng tháng Tám 1945”; “Thơ ca 1945′ 1975”; “Tô” Hữu”; “Chế Lan Viên”; “Huy Cận”; “Tế Hanh”; “Hoàng Trung Thông”; “Thế hệ các nhà thơ trẻ thời kỳ chông Mỹ cứu nước”; “Lê Anh Xuân”; “Phạm Tiến Duật”; “Truyện ký 1945 – 1975”; “Tô Hoài”; “Nguyễn Đình Thi”.
Tập lĩ gồm 18 chương: “Nguyễn Khải”; “Nguyên Ngọc”; “Nguyễn Thi”; “Phan Tứ”; “Nguyễn Quang Sáng”; “Anh Ị)ức”; “Văn học đỗ thị miền Nam trước 1975″;;”Sơn Nam”; /Vũ Bằng”; “Khái* quát văn học từ sau 1975”; “Nguyễn Minh ichâu”; “Ma Văn Kháng”; “Nguyễn Huy Thiệp”; “Xuân /Quỳnh”; “Nguyễn Duy”; “Văn học thiếu nhi từ sau Cách mạng tháng Tám”; “Văn học kịch từ sau Cách mạng tháng Tám 1945”; “Phê bình văn học từ sau Cách mạng tháng Tám 1945″.
Độc giả sẽ thấy một sô” cây bút quan trọng sáng tác liên tục sau Cách mạng tháng Tám không có mặt trong giáo trình này như Nguyễn Tuân, Xuân Diệu chẳng hận. Ấy là vì chúng tôi coi vị trí văn học sử cửa các câỷ bút ấy dù sao cũng nổi trội hơn ở giai đoạn văn học trước 1945. Nguyễn Minh Châu, Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy đều có những sáng tác đặc sắc ngay từ thòi chông Mỹ, nhưng chung tôi cho rằng, đặt các cây bút ấy vào giai đoạn sau 1975 thi có điều kiện nói rõ hơn phần sự nghiệp sáng giá nhất vối những đóng góp xuất sắc nhất của họ đốì với lịch sử văn học đương đại. Tuy nhiên dù đặt các cây bút ấy vào giai đoạn nào thì chúng tôi cũng đề cập đến toàn bộ sự nghiệp của hộ, từ tác phẩm đầu tay đến trang viết cuối cùng.
Tập thể những người biên soạn dã cô” gắng rất nhiều để cuốn giáo trình đạt được chất lượng tốt. Dĩ nhiên, nguyện vọng thì thế, nhưng làm được đến đâu lại do năng lực của những ngươi viết quyết định. Đấy là chưa nói, việc nghiên cứu và đánh giá thòi kỳ văn học sau Cách mạng tháng Tám từ 1945 đến 1975, cũng như từ sau 1975 đến nay hiện đang còn đặt ra nhiều vấn đề không dễ giải quyết nhất là muôn đi tối cách giải quyết hoàn toàn nhất trí trong giới vản học.
Giáo trình này vì thế chắc không tránh khỏi có nhiều thiếu sót. Rất mong độc giả góp cho những ý kiến quý báu để khi tái bản, chúng tôi có thể sửa chữa bổ sung cho cuốn sách đạt được chất lượng cao hơn.
Để tải được sách lịch sử văn học việt nam tập 3, các bạn Click DOWNLOAD và tải về nhé (định dạng *.pdf, số trang: 563 trang, sách được scan chất lượng cao, rõ nét)
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết yêu cầu trợ giúp xin gửi về Admin theo email sau: hades0131@gmail.com
Chúc các bạn vui vẻ

2,064 total views, no views today

Aug 012016
 

Tải sách Kanji Look and Learn bản scan tiếng việt rõ nét

Download Kanji Look and Learn bản tiếng việt
Download Kanji Look and Learn bản tiếng việt

Nội dung sách Kanji Look and Learnbản scan tiếng việt 1
Nội dung sách Kanji Look and Learnbản scan tiếng việt
Nội dung sách Kanji Look and Learnbản scan tiếng việt 2
Nội dung sách Kanji Look and Learnbản scan tiếng việt 2
Nội dung sách Kanji Look and Learnbản scan tiếng việt 3
Nội dung sách Kanji Look and Learnbản scan tiếng việt 3

Cuốn sách dạy Kanji hay hiếm thấy mà các bạn không thể bỏ qua. Đây là cuốn hướng dẫn học Hán tự kèm theo của giáo trình nổi tiếng, gồm 512 Kanji phổ biến được chia làm 32 bài, mỗi bài chúng ta sẽ được học 16 chữ và mỗi chữ thì được miêu tả rất chi tiết khiến bạn bạn khó có thể không ghi nhớ được nó. Với mình thì đây là lần đầu tiên mình đọc 1 cuốn sách về Kanji mà chỉ cách học cách ghi nhớ đúng ý đến thế, bởi muốn nhớ được lâu và mở rộng ra nhiều chữ thì cách học là quan trọng nhất, phải biết cách chiết tự, biết đâu là phần chỉ âm, đâu là phần chỉ nghĩa, phải nhớ cấu tạo chữ đó từ những bộ thủ nào… và sau cùng là phải so sánh với những chữ tương tự để nhận ra sự khác biệt tránh nhầm lẫn sau này. Đặc biệt là cuối cuốn sách sẽ có phần tra cứu theo số nét, theo bộ thủ , âm On âm Kun, cũng như theo thứ tự âm Hiragana. Tóm lại với cách dạy gần gũi logic và dễ hiểu, thì Kanji Look and Learn xứng đáng là cuốn sách hàng hàng đầu trong kho sách học Kanji của bạn.

Để download được cuốn sách quý hiếm này, các bạn hãy kích vào DOWNLOAD để Tải sách Kanji Look and Learn bản scan tiếng việt vô cùng rõ nét với 276 trang pdf
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết thắc mắc xin hãy liên hệ về admin: hades0131@gmail.com

1,898 total views, no views today

Jun 252015
 

download Ngữ Pháp Tiếng Nhật Căn Bản hay nhất của trung tâm Sakura

sách ngữ pháp tiếng nhật của trung tâm sakura hay nhất
sách ngữ pháp tiếng nhật của trung tâm sakura hay nhất
Nội dung ngữ pháp tiếng nhật của trung tâm nhật ngữ sakura
Nội dung ngữ pháp tiếng nhật của trung tâm nhật ngữ sakura

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Căn Bản – The Sakura là cuốn sách tổng hợp tất cả các cấu trúc ngữ pháp trong tiếng nhật 1 cách cô đọng và đầy đủ nhất
Các bạn đang học tại trung tâm hay chuẩn bị xuất cảnh sang Nhật để làm việc? Đây là cuốn ngữ pháp với gần 200 trang từ cơ bản nhất giúp người học dễ dàng nắm bắt tất cả.
Để tải được tài liệu quý này, Click DOWNLOAD & xin hãy nạp thẻ với mệnh giá 20K để download. Link sẽ tự động hiển thị sau khi bạn nạp thẻ thành công.
choban.pro - download co phi
Nếu gặp lỗi tải, lỗi không tải được, các bạn làm theo mẫu khiếu nại sau.
KHIẾU NẠI VỀ LỖI TẢI TÀI LIỆU
Hoặc xin hãy liên hệ số điện thoại hoặc email sau.
Tel: 0964.809.190
Mail: Hades0131@gmail.com

7,212 total views, no views today

Jan 132014
 

Ebook Dũng Cảm – Vui Sống Nguy Hiểm
choban.pro - Ebook Dũng Cảm

Click DOWNLOAD để tải ebook( Click Download Now -> Click Skip Ads -> Click Download để tải ebook)
download free from choban.pro

Nếu xảy ra vấn đề về lỗi tải, không tải được, các bạn vui lòng để lại lời bình luận bên dưới.
Xin cảm ơn.

4,231 total views, no views today

Jan 132014
 

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ – audio book
choban.pro - ebook đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Click DOWNLOAD để tải ebook( Click Download Now -> Click Skip Ads -> Click Download để tải ebook)
download free from choban.pro

Nếu xảy ra vấn đề về lỗi tải, không tải được, các bạn vui lòng để lại lời bình luận bên dưới.
Xin cảm ơn.

10,276 total views, no views today

Jan 112014
 

Ebook Một Chút Trong Cuộc Đời

Một chút trong cuộc đời
Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút h.động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái “một chút” nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: “Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi”.

3 điều giá trị

* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
– Thời gian
– Lời nói
– Cơ hội
* Ba điều trong đời không được đánh mất:
– Sự thanh thản
– Hy vọng
– Lòng trung thực
* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
– Tình yêu
– Lòng tự tin
– Bạn bè
* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
– Giấc mơ
– Thành công
– Tài sản
* Ba điều làm nên giá trị một con người:
– Siêng năng
– Chân thành
– Thành đạt
* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
– Rượu
– Lòng tự cao.
– Sự giận dữ.

Dễ và Khó
Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. ….
ĐỌC TIẾP ….-> TẢI EBOOK VỀ ĐỌC NHÉ.
Click DOWNLOAD để tải ebook( Click Download Now -> Click Skip Ads -> Click Download để tải ebook)

download free from choban.pro
Nếu xảy ra vấn đề về lỗi tải, không tải được, các bạn vui lòng để lại lời bình luận bên dưới.
Xin cảm ơn.

1,110 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE