Sep 202017
 

Download phần mềm Siemens PLM NX 11.0.2 64bit full crack mãi mãi

link tải phần mềm Siemens PLM NX 11.0.2 win64 full license

phần mềm Siemens PLM NX 11.0.0 x64 full
phần mềm Siemens PLM NX 11.0.2 x64 full
Thiết kế với phần mềm Siemens PLM NX 11.0.0 full
Thiết kế với phần mềm Siemens PLM NX 11.0.0 full

Thiết kế với phần mềm Siemens PLM NX 11.0.2 full
Thiết kế với phần mềm Siemens PLM NX 11.0.2 full

Phần mềm NX 11.0.2 là phiên bản mới của hãng Siemens, dù trước kia NX chưa phổ biến ở thị trường Việt Nam, nhưng hiện nay với sự phát triển không ngừng của hãng siemens, NX đã dần trở thành công cụ thiết kế đỉnh cao trên toàn thế giới.
Với nhận định rằng, NX là công cụ thiết kế không thể có công cụ nào tốt hơn. Không chỉ về thiết kế, các tính năng lập trình CNC cũng rất tuyệt vời với các chiến lược chạy dao thông minh hơn hẳn các phần mềm CAD/CAM khác.
Hãy download về và cài đặt vào máy, đây là công cụ bạn nên sử dụng cho công việc thiết kế của mình.
Kích download và tải phần mềm Siemens PLM NX 11.0.2 full license về nhé.

Chú ý: Sau khi tải được file về, nếu các bạn chưa biết cách download, hãy mở file “Doc huong dan nay de biet cach download.txt” để xem video hướng dẫn và làm theo nhé.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới admin.
Email: hades0131@gmail.com
Tel: 0964809190
Xin chân thành cảm ơn.

11,256 total views, no views today

Oct 282016
 

giáo trình NX 9.0 | hướng dẫn sử dụng NX 9.0 | tài liệu NX 9.0

Đây là tập tài liệu NX hay nhất và đầy đủ nhất từ trước tới nay, là cuốn sách tuyệt vời được soạn thảo chi tiết nhất, hình ảnh rõ nét và giải thích cụ thể nhằm đem lại cho người học 1 cuốn cẩm nang không thể tốt hơn.
giáo trình NX 9.0 toàn tập
giáo trình tự học NX 9.0 từ a-z
sách học NX 9.0 từ a-z
Tài liệu NX 9.0 toàn tập

MỤC LỤC
PHẦN A – THIẾT KẾ CAD ……………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN …………….. 1
1.1. Nhận định chung về NX ……………………………………….. 1
1.1.1. Lịch sử hình thành……………………………………….. 2
1.1.2. Các tính năng …………………………………………………… 3
1.1.3. Khả năng xây dựng mô hình 3D ……………………………………………………. 6
1.1.4. NX 9.0 dành cho mô phỏng ………………………………………………………….. 7
1.1.5. Công nghệ gia công ở NX 9.0……………………………………………………….. 8
1.2. Kết luận …………………………………………………. 9
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PHẬN MỀM NX 9.0 ……………………………………….. 10
2.1. Các ứng dụng trong môi trường Gateway …………………………………………… 10
2.2. Chức năng của phần mềm NX ………………………………………………………….. 11
2.3. Làm quen với NX 9.0 ……………………………………. 11
2.3.1. Thiết lập thư mục làm việc vĩnh viễn …………………………………………… 11
2.3.2. Các chuẩn bị cho thiết kế mới ……………………………………………………… 12
2.3.3. Các môi trường làm việc chính của NX ……………………………………….. 13
2.3.4. Giao diện chính của NX 9.0 ………………………………………………………… 14
2.3.4.1. Part Navigator …………………………….. 15
2.3.4.2. History ……………………………………………………………………………….. 16
2.3.4.3. Giao diện thanh lệnh Ribbon …………………………………………………. 16
một file ………………………………………………………………………………. 18
2.4.3. Đóng một file ……………………………………………………………………………. 19
2.4.4. Thao tác với hệ tọa độ ………………………………………………………………… 19
2.4.5. Thao tác với đối tượng ……………………………………………………………….. 21
2.4.6. Display part và work part (chi tiết được hiển thị – chi tiết làm việc) …. 22
2.4.6.1. Thay đổi displayed part ………………………………………………………… 22
2.4.7. Show and Hide ………………………………………………………………………….. 23
2.5. Các phương pháp lựa chọn hình học ………………………………………………….. 24
2.5.1. Lựa chọn Feature ………………………………………………………………………. 24
2.5.2. Phương pháp lựa chọn tổng quát …………………………………………………. 25
2.5.3. Các tương thích cho người dùng (User Preferences) ………………………. 26
2.6. Giao diện đồ họa của NX …………………………………………………………………. 27
2.6.1. Thanh Ribbon của NX ……………………………………………………………….. 27
2.6.1.1. Tùy biến thanh Ribbon …………………………………………………………. 28
2.6.1.2. Hiển thị hoặc ẩn một tab trên thanh Ribbon …………………………….. 28
2.6.1.3. Hiển thị, hoặc ẩn một nhóm trên tab ………………………………………. 29
2.6.1.4. Hiển thị hoặc ẩn lệnh từ nhóm ………………………………………………. 29
2.6.2. Command Finder ………………………………………………………………………. 30
2.6.3. Tìm một lệnh …………………………………………………………………………….. 31
2.6.4. Các hộp thoại ……………………………………………………………………………. 32
2.6.5. Các mục lựa chọn thanh tiêu đề trong hộp thoại ……………………………. 33
2.6.6. Hiển thị nhiều hơn/ít hơn của hộp thoại ……………………………………….. 34
2.6.7. Các hành động trong hộp thoại ……………………………………………………. 35
2.6.8. User Interface Preferences ………………………………………………………….. 35
Radial Toolbar – thanh công cụ hướng tâm ………………………………. 40
2.6.13.2. Radial shortcut – lệnh đơn hướng tâm ………………………………….. 40
2.6.13.3. Tùy biến radial Toolbar (thanh công cụ hướng tâm)……………….. 41
2.6.13.4. Chỉnh sửa radial Toolbar …………………………………………………….. 42
2.6.14. Xử lý hình chiếu trong cửa số hình họa ………………………………………. 44
2.6.14.1. Các mục xử lý hình chiếu khác ……………………………………………. 45
2.6.14.2. View triad – chạc ba hình chiếu …………………………………………… 45
2.6.15. Top Border bar – thanh lệnh trên cùng trong cửa sổ …………………….. 46
CHƯƠNG III: CAD TRONG UNIGRAPHICS NX 9.0 ………………………………… 49
3.1. Sketching ……………………………………………………………………………………….. 49
3.1.1. Profile: Vẽ đoạn thẳng và cung tròn liên tiếp …………………………. 49
3.1.2. Line: Vẽ đoạn thẳng ……………………………………………………………. 49
3.1.3. Vẽ cung tròn ………………………………………………………………………. 49
3.1.4. Circle: Vẽ đường tròn …………………………………………………………. 49
3.1.5. Fillet: Bo cung ……………………………………………………………………. 50
3.1.6. Chamfer: Vạt góc ……………………………………………………………….. 50
3.1.7. Rectangle: Vẽ hình chữ nhật ………………………………………………… 50
3.1.8. Polygon: Vẽ đa giác đều ……………………………………………………… 51
3.1.9. Studio Spline: Đường cong ………………………………………………….. 51
3.1.10. Ellipse: Vẽ ellipse …………………………………………………………….. 52
3.1.11. Conic ……………………………………………………………………………… 52
3.1.12. Helix ………………………………………………………………………………. 52
3.1.13. Pattern Curve ……………………………………………………………………. 53
3.1.14. Offset Curve …………………………………………………………………….. 55
3.1.15. Mirror Curve ……………………………………………………………………. 55
3.1.16. Quick Trim ………………………………………………………………………. 56
3.1.17. Quick Extend ……………………………………………………………………. 56
3.2. Modeling ……………………………………………………………………………………….. 56
3.2.1. Datum/Point ……………………………………………………………………………… 56
3.2.1.1. Datum Plane ………………………………………………………………… 56
3.2.1.2. Datum Plane Grid ………………………………………………………………… 58
3.2.1.3. Datum Axis ………………………………………………………………….. 58
3.2.1.4. Datum CSYS ……………………………………………………………….. 59
3.2.1.5. Point ……………………………………………………………………………. 59
3.2.2. Curve ……………………………………………………………………………………….. 59
3.2.2.1. Line …………………………………………………………………………….. 59
3.2.2.2. Arc/Circle …………………………………………………………………… 59
3.2.2.3. Lines And Arcs ……………………………………………………………. 60
3.2.2.4. Rectangle: vẽ hình chữ nhật …………………………………………… 61
3.2.2.5. Polygon: vẽ đa giác ……………………………………………………….. 61
3.2.2.6. Conic Curves (ellipse, parabola, hyperbola) ……………………………. 61
3.2.2.7. Helix ………………………………………………………………………….. 61
3.2.2.8. SpLine …………………………………………………………………………. 61
3.2.2.9. Studio SpLine ……………………………………………………………………… 61
3.2.2.10. Text …………………………………………………………………………… 61
3.2.3. Curve from Curves …………………………………………………………………….. 62
3.2.3.1. Offset Curve ………………………………………………………………… 62
3.2.3.2. Circular Blend Curve …………………………………………………….. 62
3.2.3.3. Offset Curve in Face ……………………………………………………… 62
3.2.3.4. Bridge Curve ……………………………………………………………….. 62
3.2.3.5. Project Curve ……………………………………………………………….. 63
3.2.3.6. Combined Projection ……………………………………………………. 63
3.2.3.7. Mirror Curve ……………………………………………………………….. 63
3.2.4. Curve from Bodies …………………………………………………………………….. 63
3.2.4.1. Intersection Curve …………………………………………………………. 63
3.2.4.2. Isoparametric Curve ……………………………………………………… 63
3.2.4.3. Section Curve ……………………………………………………………… 64
3.2.5. Edit Curves ……………………………………………………………………………….. 65
3.2.5.1. X-Form ………………………………………………………………………… 65
3.2.5.2. Edit Curve Parameters …………………………………………………… 65
3.2.5.3. Trim Curve ………………………………………………………………….. 65
3.2.5.4. Trim Corner …………………………………………………………………. 65
3.2.6. Design Feature ………………………………………………………………………….. 65
3.2.6.1. Extrude ………………………………………………………………………… 65
3.2.6.2. Revolve ……………………………………………………………………….. 68
3.2.6.3. Block …………………………………………………………………………… 68
3.2.6.4. Cylinder ………………………………………………………………………. 69
3.2.6.5. Cone tạo hình nón …………………………………………………………. 69
3.2.6.6. Sphere Tạo hình cầu ……………………………………………………… 70
3.2.6.7. Hole: Tạo lỗ …………………………………………………………………. 71
3.2.6.8. Boss …………………………………………………………………………….. 71
3.2.6.9. Pocket …………………………………………………………………………. 71
3.2.6.10. Pad ……………………………………………………………………………. 71
3.2.6.11. Emboss ………………………………………………………………………. 71
3.2.6.12. Thread: tạo ren. ………………………………………………………………….. 72
3.2.6.13. Tạo mặt nghiên …………………………………………….. 73
3.2.7. Associative Copy ………………………………………………………………………. 73
3.2.7.1. Pattern Feature ……………………………………………………………… 73
3.2.7.2. Mirror Feature ………………………………………………………………. 75
3.2.7.3. Mirror Body …………………………………………………………………. 76
3.2.7.4. Insnce Geometry …………………………………………………………… 76
3.2.8. Combine bodies ………………………………………………………………………… 77
3.2.8.1. Unite …………………………………………………………………………… 77
3.2.8.2. Subtract ……………………………………………………………………….. 77
3.2.8.3. Intersect ………………………………………………………………………. 77
3.2.8.4. Emboss Sheet ……………………………………………………………….. 77
3.2.8.5. Sew …………………………………………………………………………….. 77
3.2.8.6. Unsew …………………………………………………………………………. 77
3.2.8.7. Join Face ……………………………………………………………………… 77
3.2.9. Trim bodies ………………………………………………………………………………. 77
3.2.9.1. Trim Body ……………………………………………………………………. 77
3.2.9.2. Split Body ……………………………………………………………………. 77
3.2.9.3. Trimmed Sheet …………………………………………………………….. 78
3.2.10. Offset / Scale …………………………………………………………………………… 78
3.2.10.1. Shell ………………………………………………………………………….. 78
3.2.10.2. Thicken ……………………………………………………………………… 78
3.2.10.3. Scale Body …………………………………………………………………. 78
3.2.10.4. Offset Surface …………………………………………………………….. 79
3.2.10.5. Variable Offset Surface ……………………………………………… 80
3.2.10.6. Offset Face …………………………………………………………………. 80
3.2.11. Detail Feature ………………………………………………………………………….. 81
3.2.11.1. Edge Blend ………………………………………………………………… 81
3.2.11.2. Face Blend …………………………………………………………………. 82
3.2.11.3. Chamfer overview: Vạt cạnh ………………………………………… 83
3.2.11.4. Draft ………………………………………………………………………….. 83
3.2.12. Surface …………………………………………………………………………………… 84
3.2.12.1. Four Point Surface ……………………………………………………………… 84
3.2.12.2. Bounded Plane ……………………………………………………………. 84
3.2.12.3. From Point Cloud ……………………………………………………….. 84
3.2.12.4. Ribbon Builder …………………………………………………………… 84
3.2.13. Mesh Surface ………………………………………………………………………….. 84
3.2.13.1. Ruled surface ……………………………………………………………… 84
3.2.13.2. Through Curves ………………………………………………………….. 84
3.2.13.3. Through Curve Mesh …………………………………………………… 84
3.2.14. Sweep …………………………………………………………………………………….. 85
3.2.14.1. Swept ………………………………………………………………………… 85
3.2.14.2. Variational Sweep ……………………………………………………….. 85
3.2.14.3. Sweep along Guide ……………………………………………………… 86
3.2.14.4. Tube ………………………………………………………………………….. 86
3.3. Đồng bộ mô hình. (Synchronous Modeling) ……………………………………….. 87
3.3.1. Move Face: di chuyển khối or mặt phẳng. …………………………………….. 87
3.3.2. Pull Face: kéo vật thể. ………………………………………………………………… 87
3.3.3. Offset Region: Offset đối tượng. …………………………………………………. 87
3.3.4. Resize Face: chỉnh sửa kích thước trụ. …………………………………………. 87
3.3.5. Make coacial: đồng trục. …………………………………………………………….. 87
3.3.6. Make tangent: tiếp tuyến. ……………………………………………………………. 87
3.3.7. Chỉnh sửa (Edit parameters) ……………………………………………………….. 88
3.3.8. View display: các hình thức hiển thị khối 3D ……………………………….. 88
PHẦN B – GIA CÔNG CAM…………………………………………………………….. 89
CHƯƠNG I ……………………………………………………………………………………………… 89
1.1. Trình tự lập trình NC ……………………………………………………………………….. 89
1.2. Các thanh công cụ gia công ………………………………………………………………. 90
1.3. Tạo đồ gá gia công (Manufacturing Assembly) ………………………………….. 91
1.4. Tạo Manufacturing Setup ………………………………………………………………… 91
1.5. Tạo một quy trình ……………………………………………………………………………. 93
1.6. Tạo ra đường chạy dao …………………………………………………………………….. 93
1.7. Dụng cụ cắt …………………………………………………………………………………….. 94
1.8. Mâm dao (Carrier) …………………………………………………………………………… 96
1.9. Hốc chứa dao (Pocket) …………………………………………………………………….. 97
1.10. Xuất từ thư viện (Retrieve from Library) ………………………………………….. 99
1.11. Các thông số của dao ……………………………………………………………………… 99
1.11.1. Hình dạng các loại dao thường sử dụng: …………………………………….. 99
1.11.2. Mục Holder …………………………………………………………………………… 100
CHƯƠNG II: CÁC CHỦ ĐỀ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT …………………………. 101
2.1. Sử dụng Operation Navigator ………………………………………………………….. 103
2.1.1. Hiển thị Operation Navigator…………………………………………………….. 104
2.1.2. Geometry View ……………………………………………………………………….. 104
2.1.3. Machine Tool View …………………………………………………………………. 106
2.1.4. Program Order View ………………………………………………………………… 107
2.1.5. Machining Method View ………………………………………………………….. 108
2.1.6. Trạng thái của Tool Path …………………………………………………………… 108
2.1.7. Tạo ra các đường chạy dao ……………………………………………………….. 109
2.1.8. Tạo một hoạt động (chu trình) …………………………………………………… 110
2.1.9. Xóa một chương trình ………………………………………………………………. 111
2.1.10. Mô phỏng gia công ………………………………………………………………… 111
2.2. Hiển thị dao và chi tiết …………………………………………………………………… 113
2.2.1. Phóng to, thu nhỏ chi tiết ………………………………………………………….. 113
2.2.2. Pan chi tiết ………………………………………………………………………………. 114
2.2.3. Xoay chi tiết ……………………………………………………………………………. 114
2.2.4. Hiển thị mặt trước của chi tiết …………………………………………………… 115
2.2.5. Hiển thị dao cắt ……………………………………………………………………….. 116
2.3. Lựa chọn hình học (Geometry) ……………………………………………………….. 117
2.3.1. QuickPick (lựa chọn nhanh) ……………………………………………………… 117
2.3.1.1. Chọn mặt trên ……………………………………………………………………. 118
2.3.1.2. chọn mặt dưới ……………………………………………………………………. 118
2.3.2. Chọn nhiều mặt cùng lúc ………………………………………………………….. 120
2.3.2.1. Xác định hướng nhìn ………………………………………………………….. 120
2.3.2.2. Chọn bằng cách kéo một hình chữ nhật ………………………………… 120
2.3.2.3. Bỏ chọn mặt không cần thiết. ………………………………………………. 122
2.3.2.4. Thay đổi màu sắc của các mặt được chọn ……………………………… 122
2.4. Mô phỏng máy công cụ ………………………………………………………………….. 124
2.4.1. Chọn một máy công cụ …………………………………………………………….. 124
2.4.2. Lắp chi tiết lên bàn máy ……………………………………………………………. 125
2.4.3. Mô phỏng ……………………………………………………………………………….. 127
CHƯƠNG III: GIA CÔNG 3 TRỤC …………………………………………………………. 129
3.1. Thiết lập ……………………………………………………………………………………….. 130
3.1.1. Phân tích chi tiết ………………………………………………………………………. 131
3.1.1.1. Đo chiều dài và chiều rộng ………………………………………………….. 131
3.1.1.2. Đo chiều cao ……………………………………………………………………… 132
3.1.2. Chọn thiết lập ………………………………………………………………………….. 134
3.1.3. Xác định hình học ……………………………………………………………………. 135
3.1.3.1. Kiểm tra và chỉnh sửa MCS ………………………………………………… 136
3.1.3.2. Xác định mặt phẳng an toàn ………………………………………………… 137
3.1.3.3. Xác định hình dạng chi tiết ………………………………………………….. 138
3.1.3.4. Xác định hình dạng phôi ……………………………………………………… 139
3.1.4 Tạo dao cắt ………………………………………………………………………………. 140
3.1.4.1. Tạo một dao Gia công thô …………………………………………………… 140
3.1.5. Xác định các thông số chung …………………………………………………….. 142
3.2. Tạo chương trình (Program) ……………………………………………………………. 143
3.2.1. Gia công thô ……………………………………………………………………………. 144
3.2.1.1. Tạo ra các hoạt động trong Gia công thô ………………………………. 144
3.2.1.2. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 145
3.2.1.3. Hiển thị đường chạy dao……………………………………………………… 162
3.2.1.4. Mô phỏng gia công …………………………………………………………….. 163
3.2.2. Bỏ bớt lượng dư ………………………………………………………………………. 165
3.2.2.1. Chọn dao từ thư viện ………………………………………………………….. 165
3.2.2.2. Chỉnh sửa dao ……………………………………………………………………. 166
3.2.2.3. Tạo chu trình Gia công thô bỏ bớt lượng dư ………………………….. 166
3.2.2.4. Sử dụng lại phôi trong chu trình trước đó ……………………………… 166
3.2.2.4. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 168
3.2.3. Làm sạch các góc nhỏ ………………………………………………………………. 168
3.2.3.1. Chọn dao từ thư viện ………………………………………………………….. 168
3.2.3.2. Chỉnh sửa dao ……………………………………………………………………. 169
3.2.3.3. Tạo chu trình gia công các góc …………………………………………….. 169
3.2.3.4. Chọn dao tham khảo …………………………………………………………… 170
3.2.3.5. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 171
3.2.4. Gia công tinh mặt đầu và mặt đáy. …………………………………………….. 172
3.2.4.1. Chọn dao để gia công tinh …………………………………………………… 172
3.2.4.2. Tạo chu trình gia công tinh ………………………………………………….. 173
3.2.4.3. Xác định vùng cần gia công ………………………………………………… 173
3.2.4.4. Thay đổi đường chạy dao (Cut Pattern ) ……………………………….. 174
3.2.4.5. Xác định bề mặt tường ……………………………………………………….. 174
3.2.4.6. Xác định lượng dư cho tường ………………………………………………. 175
3.2.4.7. Chọn đường vào dao là Helical ……………………………………………. 175
3.2.4.8. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 176
3.2.5. Gia công tinh phần còn lại của chi tiết ………………………………………… 176
3.2.5.1. Chọn dao …………………………………………………………………………… 176
3.2.5.2. Tạo chu trình gia công tinh ………………………………………………….. 177
3.2.5.3. Chọn các mặt gia công ……………………………………………………….. 177
3.2.5.4. Bỏ chọn các mặt không cần thiết ………………………………………….. 178
3.2.5.5. Tạo đường chạy dao …………………………………………………………… 179
3.2.5.6. Ramp on Part …………………………………………………………………….. 180
3.2.5.7. Kiểm soát quá trình vào dao và rút dao …………………………………. 181
3.2.5.8. Mô phỏng gia công …………………………………………………………….. 182
3.3. Xuất chương trình (Output) …………………………………………………………….. 183
CHƯƠNG IV: CÁC BÀI TẬP GIA CÔNG ………………………………………………. 186
BÀI 1: GIA CÔNG KHUÔN ĐÁY CHAI PET ………………………………………. 186
BÀI 2: GIA CÔNG LÒNG KHUÔN VỎ MÁY SẤY TÓC ………………………. 220
BÀI 3 : GIA CÔNG KHUÔN MẶT ………………………………………………………. 264
HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI …………… 293
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………….. 294
Để DOWNLOAD được cuốn sách này, xin hãy click DOWNLOAD và tải.
LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU NX 9.0 TOÀN TẬP
PASS mở file: http://choban.pro
Mọi chi tiết xin liên hệ admin: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn

9,801 total views, no views today

Aug 032016
 

Phần mềm Siemens PLM NX 11.0.0 | download NX 11.0 full crack 100% working

Phần mềm NX 11.0 full crack
Phần mềm NX 11.0 full crack
Thiết kế với phần mềm NX 11.0 full license
Thiết kế với phần mềm NX 11.0 full license

Phần mềm NX 11.0 full

là phiên bản mới nhất trong năm 2016. Sau khi nhiều bản cập nhật của NX 10 thì nhà sản xuất phần mềm đã nâng lên phiên bản NX 11 để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và nhà thiết kế.
NX 11.0 Là một phần mềm CAD/CAM mạnh số 1 thế giới, NX 11.0 không những hỗ trợ các công cụ thiết kế mạnh mẽ, lắp ráp và phân tích động học trong NX 11 cũng rất tối ưu cho các dự án thiết kế máy hoàn thiện, lập trình gia công trên NX 11.0 với thư viện dao và post phong phú, ngoài ra NX 11.0 cho phép nhà thiết kế thiết kế các dự án khuôn mẫu với NX 11, phân tích sức bền, biến dạng của chi tiết, cụm chi tiết và máy hoàn chỉnh.
Lợi ích mà phiên bản NX 11.0 mang lại khá là lớn cho các doanh nghiệp chuyên bên lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng NX trong các dự án khuôn mẫu của mình.
Để tải được bộ phần mềm tốt số 1 này, các bạn hãy kích download để download phần mềm NX 11.0 full crack mãi mãi này.
choban.pro - download có phí
Mọi yêu cầu trợ giúp hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình download, xin liên hệ tới admin qua email; hades0131@gmail.com
Xin trân thành cảm ơn

10,354 total views, no views today

Nov 302015
 

Phần mềm Siemens NX 10.0.3 update only| tải Siemens NX 10.0.3 full

Thiết kế với phần mềm Siemens NX 10.0.3 full license
Thiết kế với phần mềm Siemens NX 10.0.3 full license

Phần mềm thiết kế mạnh nhất hiện nay NX Ungraphic. Với những tính năng tích hợp gói gọn trong bộ phần mềm này sẽ đem lại cho bạn 1 công cụ hữu ích và tối ưu trong quá trình thiết kế chế tạo.
Nếu bạn đang sở hữu bản 10, thì hãy nâng cấp/ cập nhật lên bản 10.0.3 để trải nghiệm những tĩnh năng mới nhất và hoàn thiện.
Do dung lượng của bộ cài full 32bit và 64bit lớn tới 2.9GB cho nên được tích hợp dạng torrent link. Các bạn nên tham khảo hướng dẫn sau để xem video và tải về được thuận tiện, tránh khỏi mất thời gian thắc mắc tìm tòi.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM DOWNLOAD UTORRENT.
Hãy click vào DOWNLOAD và hoàn thành phí để có link phần mềm tốc độ cao.
choban.pro - download co phi
Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp lỗi tải HOẶC bất cứ vấn đề gì liên quan , xin vui lòng liên hệ với admin qua địa chỉ email sau:
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

1,251 total views, no views today

Nov 172015
 

Tải Phần mềm NX 10.0.1 win64 update only full license

Thiết kế chi tiết với Phần mềm NX 10.0.1
Thiết kế chi tiết với Phần mềm NX 10.0.1 full

Tải Phần mềm NX 10.0.1 win64 update only full license là phần cập nhật của phiên bản NX10.0.0, với sự vá lỗi và cập nhật nhiều tính năng mới
Trước khi download phần mềm, các bạn lưu ý đây là phần update, cho nên để cập nhật lên phiên bản 10.0.1 này các bạn cần có bản cài gốc 10.0 trước đã.
Do dung lượng lớn, phần mềm được tích hợp link dạng torrent. Để download được phần mềm, các bạn nên tham khảo bài viết sau để tránh thắc mắc về sau.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM DOWNLOAD UTORRENT.
Để download, click vào ” DOWNLOAD ” và soạn tin nhắn theo cú pháp bên dưới để nhận code tải link phần mềm tốc độ cao.

Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp lỗi tải HOẶC bất cứ vấn đề gì liên quan , xin vui lòng liên hệ với admin qua địa chỉ email sau:
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

1,082 total views, no views today

Jan 122015
 

Download Phần mềm siemens NX I-DEAS 6.3 full crack

Làm việc với Phần mềm siemens NX I-DEAS 6.3 full
Làm việc với Phần mềm siemens NX I-DEAS 6.3 full

Phần mềm siemens NX I-DEAS 6.3 full crack là bộ phần mềm thiết kế của hãng Siemens của Đức rất nổi tiếng trong giới thiết kế chế tạo.
Phần mềm được tích hợp dạng file .torrent, do đó các bạn chưa biết cách download file torrent thì vui lòng xem bài viết sau.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm download utorrent
Để tải file download siemens NX I-DEAS 6.3 full crack, các bạn click download và hoàn thành phí để tải.
( Nếu chưa biết cách tải thì hãy đọc bài viết sau: Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro)
Phiên bản siemens NX I-DEAS 6.3
choban.pro - download co phi
Phiên bản siemens NX I-DEAS 6.2
choban.pro - download co phi
Nếu trong quá trình tải gặp khó khăn, xin hãy liên hệ tới email: hades0131@gmail.com hoặc facebook : Hades VN

2,787 total views, no views today

Dec 072014
 

Phần mềm SIEMENS PLM NX 10 64bit full crack

SIEMENS PLM NX – Ungraphic 10 64bit full crack

Làm việc với Phần mềm SIEMENS PLM NX 10 full
Làm việc với Phần mềm SIEMENS PLM NX 10 full

SIEMENS PLM NX 10 là bộ phần mềm rất tuyệt vời, nếu bạn là sinh viên, kỹ sư chuyên ngành liên quan đến thiết kế, chế tạo thì không thể không biết đến phần mềm này.
Phần mềm sẽ được tải bằng link torrent tốc độ cao, nếu chưa biết cách download, hãy đọc bài viết sau.
Các bạn hãy tham khảo bài viết sau để biết cách cài đặt và sử dụng phần mềm download utorrent.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm download utorrent
Click chọn download và ủng hộ phí 10K để tải phần mềm và crack theo link tốc độ cao.
choban.pro - download co phi
Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

29,238 total views, no views today

Jan 062014
 

Phần Mềm Siemens NX Ungraphic 8.5 32bit&64bit Full crack

Thiết kế với Phần Mềm Siemens NX Ungraphic 8.5 full
Thiết kế với Phần Mềm Siemens NX Ungraphic 8.5 full

Click chọn download dưới để tải phần mềm và crack.
Link download phần mềm Siemens NX Ungraphic 9.0 64bit Full Full tốc độ cao
choban.pro - download co phi
File Crack đã có sẵn trong link download, sau khi tải link torrent này về, các bạn có thể tùy chọn riêng phần crack nếu đã có sẵn file cài đặt để tiết kiệm thời gian.
Các bạn có nhu cầu hoặc cần phần mềm phiên bản nào, crack, thì hãy để lại comment( lời bình bên dưới) để yêu cầu Admin, các bạn sẽ được đáp ứng sớm nhất có thể!

4,014 total views, no views today

Jan 062014
 

Phần Mềm Siemens NX Ungraphic 9.0 64bit Full crack 100%

Thiết kế với Phần Mềm Siemens NX Ungraphic 9.0
Thiết kế với Phần Mềm Siemens NX Ungraphic 9.0

Click chọn download dưới để tải phần mềm và crack.
Link download phần mềm Siemens NX Ungraphic 9.0 64bit Full Full tốc độ cao
choban.pro - download co phi
File Crack đã có sẵn trong link download, sau khi tải link torrent này về, các bạn có thể tùy chọn riêng phần crack nếu đã có sẵn file cài đặt để tiết kiệm thời gian.
Các bạn có nhu cầu hoặc cần phần mềm phiên bản nào, crack, thì hãy để lại comment( lời bình bên dưới) để yêu cầu Admin, các bạn sẽ được đáp ứng sớm nhất có thể!

94,312 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE