Sep 182016
 

Bài tập và lời giải tin học đại cương 2016 – Nguyễn Văn Nguyên

Bài tập tin học đại cương kèm theo lời giải của Ths Nguyễn Văn Nguyên

Bài tập và lời giải tin học đại cương 2016 - Nguyễn Văn Nguyên - Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Bài tập và lời giải tin học đại cương 2016 – Nguyễn Văn Nguyên – Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Đây là cuốn bài tập được biên soạn rất công phu của tác giả, với nhiều năm giảng dạy tại trường đại học bách khoa đà nẵng tác giả đã biên soạn 1 cuốn các dạng bài tập về học phần tin học đại cương kèm theo lời giải chi tiết.
Nếu bạn đang học tập theo môn này, đây là cuốn cẩm nang mà bạn không cần phải lo đến các dạng bài tập trong mỗi kỳ thi giữa kì và kết thúc học phần nữa.
Hãy nhanh tay download về nào.
MỤC LỤC
PHẦN I: DỮ LIỆU VÀ CHƯƠNG TRÌNH 1
TÍNH TOÁN CÁC BIỂU THỨC 1
PHẨN II: LỆNH ĐIỀU KIỆN. 9
+ IF 9
+ LỆNH SWITCH … CASE 9
PHẨN IIIỉ LỆNH VÒNG LẶP. 27
+ FOR 27
+ WHILE 27
+ D0 … WHILE 27
PHẨN IV: CHƯƠNG TRÌNH CON. 57
PHẨN V: KIỂU MÃNG. 80
PHẦN VI: KIỂU XÂU CHỮ. 122
PHẦN VII: STRUCT VÀ UNION 134
PHẦN VIIIỉ KIỂU CON TRỎ & FILE. 139
BÀI TẬP LÀM THÊM 147
TÀI LIỆU THAM KHẲO 150
PHẨN PHỤ LỤC 151
I. CÁC PHÍM SOẠN THẢO TRONG MÔI TRƯỜNG BORLAND C3.1 151
II. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI LẬP TRÌNH 152
III. CÁC HEADER 159
III. 1. MATH.H 159
un. STDIO.H. 160
III. 3. CONIO.H. 161
III4. CTYPE.H 162
III.5. STDLIB.H 162
III. 6. STRING. H 163
Hãy Kích download và tải cuốn bài tập mới nhất này về. với định dạng thông dụng đọc được trên tất cả các máy tính và điện thoại smartphone *.pdf và số trang: 168 trang.
choban.pro - download có phí
Mọi chi tiết xin liên hệ admin qua email: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

2,398 total views, no views today

Sep 182016
 

tải giáo trình cơ sở lý thuyết hóa học (hóa đại cương) – Bùi Xuân Vững

giáo trình hóa học đại cương – đại học bách khoa đà nẵng – bùi xuân vững

giáo trình hóa học – bùi xuân vững – đại học bách khoa

giáo trình cơ sở lý thuyết hóa học - Bùi Xuân Vững - Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
giáo trình cơ sở lý thuyết hóa học – Bùi Xuân Vững – Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Chương 1: Mở Đầu
Chương 2: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – BẰNG HTTH CAC NGUYÊN TỐ
Chướng 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ
Chương 4: TRẠNG THÁI TẬP HỢP VẬT CHẤT
Chương 5: NHIỆT HÓA HỌC
Chương 6: CHIÊU VÀ GIỚI HẠN Tự DIỄN BIẾN CỦA QUÁ TRÌNH
Chương 7: ĐỘNG HÓA HỌC
Chương 8: CÂN BẰNG HÓA HỌC
Chương 9: CÂN BẰNG PHA HỆ MỘT CẤU TỬ
Chương 10: DUNG DỊCH
Chương 11: DUNG DỊCH ĐIỆN LI
Chương 12: ĐIỆN HÓA HỌC
Để tải tài liệu này, xin vui lòng Click DOWNLOAD để tải cuốn giáo trình hóa đại cương năm 2016 với định dạng *.pdf, số trang: 149 trang.
choban.pro - download có phí
Pass mở file: http://choban.pro
Mọi chi tiết xin hãy liên hệ với admin của web để được hỗ trợ nhanh nhất: hades0131@gmail.com
Hoặc facebook: https://www.facebook.com/hades.vn1
Xin cảm ơn

1,430 total views, no views today

Sep 172016
 

giáo trình thực hành tin học đại cương – đại học bách khoa đà nẵng – 2014

sách bài tập tin học đại cương – khoa công nghệ thông tin – trường đại học bách khoa đà nẵng

giáo trình thực hành tin học đại cương – Nguyễn Thanh Bình

giáo trình thực hành tin học đại cương – Phan Thanh Tao

Sách tin học đại cương - khoa công nghệ thông tin - đại học bách khoa đà nẵng
Sách tin học đại cương – khoa công nghệ thông tin – đại học bách khoa đà nẵng

Với Sự ra đời và phát triển vuợt bậc . trong những nam gần đây, Công nghệ thông tin đugc xem là ngành mũi nhọn, đi đau cho Sự phát triển các ngành công nghệ – ky thuật khác, là một ngành hạ tkg quan trọng vào bậc nhất trong thời- ky hội nhập và phát triển. Điều này đòi hỏi không chi học sinh, sinh viên mà những nguời làm việc trong các Cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp điều phải có các kiến thức cơ bản về tin học để sử dụng máy tính. Hiện nay, Tin học đại cuơng là học phần quan trọng bắt buộc trong chuơng trinh giáo dục đại cuơng đối với mọi sinh viên tại các trnang đại học, cao đẳng trên toàn quốc.
Cùng với giáo trinh “Tin học Đại cương” đa xuất bản, đồng thời nhằm mục đích cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức thực hành tin học cơ bản; Nhóm tác giả là các giảng viên khoa Công nghệ Thông tin, tmang Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nằng đã tiếp tục biên soạn và phối hgp cùng với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản giáo trình “thực hành tin học đại cương”. Nội dung cuốn giáo trình bao gồm 3 phần cụ thể nhu sau:
Phần 1 – Đại cương về tin học: Trình bày các câu hỏi và huớng dẫn giải bài tập ve biểu diễn số, thuật toán và ngôn ngữ lập trình, vai trò và chức nang của hệ điều hành, mạng máy tính.
Phần 2 – Soạn thảo văn bản va lam việc với bảng tính’. Huớng dẫn thực hiện các thao tác soạn thảo với MS Word 2007; thực hiện và trinh bày các bảng tính trên MS Excel 2007.
Phần 3 – Ngôn ngữ lập trình C: Trình bày các câu hỏi, huớng dẫn giải các bài tập ve các thành phan cơ bản của ngôn ngữ lập trinh C, các du true lệnh và eách tổ chức, viết một chuơng trinh bằng ngôn ngữ lập trinh C.
Sau khi nghiên cứu cuốn giáo trinh này các bạn sinh viên có thể nắm bắt đugc eách thức thực hành trên các công cụ, các phan mềm, các
tiện ích trên máy tính, từ đó hoàn thiện các kỹ năng về tin học để ứng dụng vào trong thực tế.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo các tài liệu giảng dạy tin học đại cương của một số trường đại học trong và ngoài nước để giáo trình vừa đạt yêu cầu cao về nội dung vừa thích họp với đối tượng là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Chúng tôi cũng đã nhận được sự đóng góp rất quý báu của các Thầy, Cô trong khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nang và bạn bè đồng nghiệp gần xa.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, tham khảo nhiều tài liệu và trình bày một cách có hệ thống để giúp người đọc dễ dàng tiếp cận hơn, song cuốn giáo trình được xuất bản lần đầu sẽ khó tránh khỏi các sai sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ./.
Đà Nang, tháng 9 năm 2014
CÁC TÁC GIẢ

MỤC LỤC
Lời nói đầu 3
Phần I: ĐẠI CƯƠNG VÈ TIN HỌC 11
Chương 1: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 13
1. Bài tập 1.1 13
2. Bài tập 1.2 14
3. Bài tập 1.3 17
4. Bài tập 1.4 18
5. Bài tập 1.5 21
6. Bài tập 1.6 .24
7. Bài tập 1.7 26
8. Bài tập tự giải 32
Chương 2: MẠNG MÁY TÍNH 33
1. Bài tập 2.1 33
2. Bài tập 2.2 35
3. Bài tập 2.3 37
4. Bài tập tự giải 41
Phần H: SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH 43
Chương 3: SOẠN THẢO VỚI MS WORD 2007 45
1. Bài tập 3.1 45
2. Bài tập 3.2 46
3. Bài tập 3.3 47
4. Bài tập 3.4 48
5. Bài tập 3.5 49
6. Bài tập 3.6 54
7. Bài tập 3.7 55
8. Bài tập 3.8 56
9. Bài tập 3.9 58
10. Bài tập 3.10 61
11. Bài tập tự giải 63
Chương 4: LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH EXCEL 67
1. Bài tập 4.1 67
2. Bài tập 4.2 ……; 72
3. Bài tập 4.3 77
4. Bài tập 4.4 80
5. Bài tập 4.5 82
6. Bài tập tự giải 89
Phần Ш: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH c 93
Chương 5: LỆNH NHẬP XUẤT 95
1. Bài tập 5.1 ……..95
2. Bài tập 5.2 95
3. Bài tập 5.3 …………………….96
4. Bài tập 5.4 97
5. Bài tập 5.5 98
6. Bài tập 5.6 99
7. Bài tập 5.7 100
8. Bài tập tự giai……… 101
Chương 6: LỆNH ĐIỀU KIỆN ……. 103
1. Bài tập 6.1 103
2. Bài tập 6.2 103
3. Bài tập 6.3 104
4. Bài tập 6.4 105
5. Bài tập 6.5 106
6. Bài tập 6.6 108
7. Bài tập 6.7 110
8. Bài tập tự giải 110
3. Bài tập 11.3 175
4. Bài tập 11.4 176
5. Bài tập 11.5 179
6. Bài tập 11.6 182
7. Bài tập 11.7 189
8. Bài tập 11.8 198
9. Bài tập 11.9 207
10. Bài tập 11.10 212
11. Bài tập tự giải 213
Chương 12: KIÊU TỆP TIN 215
1. Bài tập 12.1 215
2. Bài tập 12.2 216
3. Bài tập 12.3 …217
4. Bài tập 12.4 218
5. Bài tập 12.5 219
6. Bài tập 12.6 221
7. Bài tập tự giải 223
Tài liệu tham khảo … 225
Cuốn giáo trình với định dạng *.pdf thông dụng, số trang: 225 trang, chất lượng hình ảnh rõ nét.
Click download để tải sách thực hành tin học đại cương – khoa công nghệ thông tin – đại học bách khoa đà nẵng.
choban.pro - download có phí
Pass mở file: http://choban.pro
Mọi chi tiết xin liên hệ: hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn

3,245 total views, no views today

Sep 162016
 

giáo trình tin học đại cương – đại học bách khoa đà nẵng – năm 2013

Đây là cuốn giáo trình được các giảng viên khoa công nghệ thông tin với kinh nghiệm lâu năm biên soạn.

Tải giáo trình tin học đại cương – đại học bách khoa đà nẵng

Download sách tin học đại cương – Phan Thanh Tao

Sách tin học đại cương – khoa công nghệ thông tin – đại học bách khoa đà nẵng

giáo trình tin học đại cương – Nguyễn Thanh Bình – khoa công nghệ thông tin

Tải sách tin học đại cương – nhà xuất bản thông tin và truyền thông – năm 2013

Sách giáo trình tin học đại cương - đại học đà nẵng - nhà xuất bản thông tin và truyền thông - năm 2013
Sách giáo trình tin học đại cương – đại học đà nẵng – nhà xuất bản thông tin và truyền thông – năm 2013

LỜI NÓI ĐẦU
Với sự ra đời và phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, máy tính nói riêng và lĩnh vực tin học nói chung đã trở thành công cụ và phương tiện không thể thiếu trong đời sống của con người. Điều này đòi hỏi không chỉ học sinh, sinh viên mà mỗi người cần phải có các kiến thức cơ bản về tin học để sử dụng máy tính. Hiện nay, tin học đại cương là học phần quan trọng trong chương trình giáo dục tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.
Nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực hành cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi đã đúc kết kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm để biên soạn và phối hợp cùng với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn Giáo trình “tin học đại cương”. Nội dung cuốn giáo trình bao gồm 3 phần cụ thể như sau:
Phần 1. Đại cương về tin. học: Bao gồm 3 chương, trình bày tổng quan về lịch sử phát triển máy tính, biểu diễn số, cấu trúc máy tính, thuật toán và ngôn ngữ lập trình, vai trò và chức năng của hệ điều hành, mạng máy tính và các mô hình kết nối mạng, một số thiết bị mạng và các dịch vụ trên mạng.
Phần 2. Soạn thảo văn bản và làm việc với bảng tỉnh: Bao gồm 2 chương, trình bày các thành phần của Microsoft (MS) Word 2007 và MS Excel 2007; cách sử dụng MS Word 2007 để soạn thảo và trình bày văn bản, cách sử dụng MS Excel 2007 để thực hiện và trình bày các bảng tính.
Phần 3. Ngôn ngữ lập trình C: Bao gồm 9 chương, trình bày các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình c, các cấu trúc lệnh, cách tổ chức và cách viết một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình c.
Sau khi nghiên cứu cuốn giáo trình này các các sinh viên có thể nắm bắt được các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin; Các công cụ, các phần mềm, các tiện ích trên máy tính và hướng dẫn sử dụng chúng vào trong thực tế. Ngoài ra sau mỗi chương trong giáo trình còn có phần bải tập giúp bạn đọc hệ thống lại kiến thức của mình.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo các tài liệu giảng dạy tin học đại cương của mệt số trường đại học trong và ngoài nước để giáo trình vừa đạt yêu cầu cao về nội dung vừa thích hợp với đối tượng là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Chúng tôi cũng đã nhận được sự đóng góp rất quý báu của Thầy, Cô khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nang và bạn bè đồng nghiệp gần xạ.
Mặc đù đã có nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, tham khảo nhiều tài liệu và trình bày một cách có hệ thống để giúp người đọc dễ dàng tiếp cận hon, song cuốn giáo trình được xuất bân lần đầu sẽ khó tránh khỏi các sai sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự đổng góp ỷ kiến của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. Mọi góp ý xin được gửi email về địa chỉ: cntt@dut.udn.vn.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ./.
Đà Nẵng, tháng 9 năm 2013
CÁC TÁC GIẢ

MỤC LỤC
Lời nói đầu .;…. 3
Phần I: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC ….. … 15
Chương 1: TỒNG QUAN VỀ TIN HỌC 17
l.L Các khái niệm cơ bản 17
1.2. Lịch sử phát triển 18
1.2.1. Thế hệ thứ nhất 19
1.2.2. Thế hệ thứ hai: Máy tính điện tử sử dụng bóng bấn dẫn (transiter) …20
1.2.3. Thế hệ thứ ba: Máy tính điện tử sử dụng mậch tích hợp
(Intergrated Cừcuit – IC) 20
1.2.4. Thế hệthứtư: Máy vi tính (Microcomputer) 20
1.2.5. Thế hệ thứ năm: Giao diện đồ họa và nìậng 21
1.3. Các hệ biểu diễn số 21
1.3.1. Hệ thập phân …:.л.. …22
1.3.2. Hệ cơ số X (X>2)….. 22
1.3.3. Hệ nhị phân 22
1.3.4. Hệ thập lục phân 23
1.3.5. Các đon vị thông tin 23
1.3.6. Các phép toán trên bit 23
1.3.7. Chuyển đổi giữa cấc hệ biểu diễn số 24
1.3.8. Quan hệ giữa hệ nhị phân và thập lục phân 26
1.3.9. Biểu diễn ký tự trên máy tính 27
1.3.10. Biểu diễn số trên máy tính 28
1.4. Máy tỉnh và cẩu trúc mảy tính 31
1.4.1. Phân loại máy tính. . 31
1.4.2. Cấu trúc máy tính…….. 32
1.5. Thuật toán và ngôn ngữ ỉập trình ..35
1.5.1. Thuật toán 35
1.5.2. Ngôn ngữ tự nhiên 35
1.5.3. Sơ đồ khối 36
1.5.4. Ngôn ngữ lập trình .38
1.6. Bài tập chương 1 39
Chương 2: HỆ ĐIỀU HÀNH …………….41
2.1. Hệ điều hành .42
2.2. Phân loại hệ điều hành 42
2.2.1. Phân loại theo phần cứng máy tính 42
2.2.2. Phân loại theo khả năng đáp ứng người dùng 42
2.3. Các hệ điều hành thông dụng 43
2.3.1. Hệ điều hành MS DOS 43
2.3.2. Hệ điều hành MS Windows 43
2.3.3. Các hệ điều hành Unix và Linux 44
2.4. Các hệ điều hành thông dụng 45
2.4.1. Ô đĩa (drive) 47
2.4.2. Tệp tin (file) 47
2.4.3. Thư mục (directory/folder) 49
2.4.4. Đường dẫn (path) 49
2.4.5. Giao tiếp với người dùng 50
2.4.6. Quản lý hệ thống tệp tin 56
2.4.7. Bảng điều khiển .61
2.4.8. Thiết lập môi trường làm việc cá nhân 66
2.4.9. Thiết lập điều khiển máy in …68
2.4.10. Thiết lập cấu hình mạng 70
2.5. Các phần mềm phá hoại 79
2.6. Bài tập chương 2 82
Chương 3: MẠNG MÁY TÍNH…. 85
3.1. Giới thiệu….: 85
3.2. Phân loại mạng mảy tinh……. 86
3.2.1. Phân loại dựa trên phạm vi địa lý 86
3.2.2. Phân loại theo hình trạng mạng……… ……………. 88
3.2.3. Phân loại theo chức năng xử lý của mạng 89
5.5. Các mô hình chuẩn hóa mạng mảy tỉnh 91
3.3.1. Mô hình tham chiếu OSI ..91
3.3.2. Mô hình TCP/IP ………. 93
3.4. Các thông số của môi trường truyền 94
5.5. Các thiểt bị kết nổi mạng 95
3.5.1. Card giao tiếp mạng 95
3.5.2. Thiết bị tập trung Hub 96
3.5.3. Cầu nối (Bridge) 96
3.5.4. Bộ chuyển mạch (Switch) 96
3.5.5. Bộ định tuyến (Router)… 96
3.6. Địa chỉ mạng 97
5.7. Internet và các dịch vụ trên mạng 98
3.7.1. Lịch sử mạng Internet 99
3.7.2. Các dịch vụ trên mạng Internet 100
3. 8. Bài tập chương 3 108
Phần II: SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH 111
Chương 4: SOẠN THẢO VỚI MS WORD 2007 113
4.1. Tim hiểu các thành phần chỉnh của Microsoft Word 2007 113
4.1.1. Nút Microsoft Office 114
4.1.2. Thanh chọn nhanh (Quick Access Toolbar) 114
4.1.3. Thanh tiêu đề (Title bar) 114
4.1.4. Thanh nhóm danh mục các lệnh 114
4.1.5. Thước kẻ (Ruler) 115
4.1.6. Vùng soạn thảo 115
4.1.7. Các kiểu hiển thị tài liệu 116
4.1.8. Các ký tự điều khiển. 117
4.1.9. Thực hiện lệnh với phím tắt (Keyboard Shortcuts) 117
4.1.10. Thoát MS Word 118
4.2. Các tính năng soạn thảo với Microsoft Word 2007.. 119
4.2.1. Tạo một tài liệu mới . 119
4.2.2. Lưu tệp văn bản 119
4.2.3. Mở một tệp 120
4.2.4. Thao tác soạn thảo….. 120
4.2.5. Thao tác xóa 120
4.2.6. Chế độ chèn và đè (Insert and Overtype)……… 121
4.2.7. Thao tác sao chép (copy), cắt (cut) và dán (paste) 121
4.2.8. Chèn biểu tượng và ký tự đặc biệt ……….. 122
4.2.9. Soạn thảo biểu thức toán học…… 122
4.2.10. Thao tác bảng biểu 123
4.2.11. Hủy bỏ (Undo) và làm lại (Redo) 124
4.2.12. Tạo AutoText 125
4.2.13. Kiểm tra chính tả và từ vựng 126
4.2.14. Tìm kiếm và thay thế 126
4.2.15. Định dạng văn bản 128
4.2.16. Định dạng chữ ! .128
4.2.17. Định dạng đoạn văn bản 130
4.2.18. Thêm các đánh dấu (bullets) và đánh số (numbers)
vào các đầu dòng . 134
4.2.19. Định dạng Header và Footer 135
4.3. Thiết lập và ỉn tài liệu …137
4.3.1. Tạo mục lục tự động 137
4.3.2. Thiết lập hướng giấy in ……… 139
4.3.3. Thiết lập kích thước trang giấy 139
4.3.4. Thiết lập các lề (margins) ..140
4.3.5. Đánh số trang……. 141
4.3.6. Xem trước (preview) và in tài liệu (print documents) 141
4.4. Bài tập chương 4 . 141
Chương 5: LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH EXCEL 143
5.1. Giới thiệu bảng tinh MS Excel 143
5.2. Các thao tác trên bảng tính 145
5.2.1. Tạo một Workbook mới 145
5.2.2. Mở Workbook đã có… 146
5.2.3. Sao lưu Workbook hiện hành : 146
5.2.4. Sắp xếp Workbook.. 147
5.2.5. Đóng Workbook hiện hành 147
5.2.6. Thoát khỏi chưcmg trình Excel 147
5.2.7. Thay đổi kích thước hàng/cột 147
5.2.8. Định dạng bảng tính ……………. .i…… 148
5.2.9. Cằcphím dịch chuyển con trỏ ô ….. ……. .. 150
5.2.10. Nhập dữ liệu vào ô ..’ .. 150
5.2.11. Chọn miền, cột, hàng hoặc bảng tính 150
5.2.12. Các thao tác soạn thảo 150
5.2.13. Thêm ô, hàng, cột và bảng tính 151
5.2.14. Xoá ô, hàng, cột và bảng tính 152
5.2.15. Đổi tên một Sheet.. 152
5.2.16. Sắp xếp các Sheet 153
5.2.17. Sao chép các Sheet. 153
5.3. Các loại địa chỉ trong bảng tính Excel 154
5.4. Kiểu dữ liệu và phép toán…. ….. 154
5.4.1. Kiểu chuỗi (Text) 155
5.4.2. Kiểu số (Number)…. 155
5.4.3. Dữ liệu kiểu ngày tháng năm 155
5.4.4. Công thức trong Excel 157
5.5. Hàm tính toán trong MS Excel 158
5.5.1. Giới thiệu ….V….;… 158
5.5.2. Nhóm hàm về ngày 159
5.5.3. Các hàm về số * 159
5.5.4. Nhóm hàm logic. 163
5.5.5. Nhóm hàm về chuỗi 164
5.5.6. Nhóm hàm tìm kiếm 165
5.5.7. Ký hiệu # 167
5.6. Tịlơ biểu đồ trong Excel 168
5.6.1. Giới thiệu 168
5.6.2. Cách tạo biểu đồ 169
5.6.3. Định dạng biểu đồ 171
5.6.4. In bảng tính 171
5.7. Bài tập chương 5 174
Phần III: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH c 177
Chưoiỉg 6: CÁC THÀNH PHẦN cơ BẢN – CHƯƠNG TRÌNH…. 179
6.1. Thành phần cơ bản 179
6.1.1. Giới thiệu ;… 179
6.1.2. Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ c 179
6.1.3. Kiểu dữ liệu chuẩn 181
6.1.4. Các phép toán 184
6.2. Chương trình 189
6.2.1. Cấu trúc chương trình và các khai báo 189
6.2.2. Quy tắc viết chương trình 192
6.2.3. Phép gán 193
6.2.4. Toán tử tăng và toán tử giảm 194
6.3. Bài tệp chương 6 196
Chưoug 7: LỆNH NHẬP, LỆNH XUẤT DỮ LIỆU 199
7.1. Giới thiệu …………… 199
7.1.1. Lệnh xuất dữ liệu printf. 199
7.1.2. Lệnh nhập dữ liệu scaní. 201
7.2. Một số tệp tiêu đề chuẩn 204
7.1.1. Tệp tiêu đề stdio.h 204
7.1.2. Tệp tiêu đề conio.h 204
7.1.3. Tệp tiêu đề stdlib.h 205
7.1.4. Tệp tiêu đề math.h 205
7.3. Bài tập chương 7. 206
Chương 8: CÁC LỆNH ĐIỀU KIỆN 209
8.1. Lệnh if. 209
8.2. Lệnh if else 213
8.3. Toán tử điều kiện ”? 217
8.4. Lệnh switch case 218
8.5. Bài tập chương 8 222
Chương 9: LỆNH VÒNG LẶP …..225
9.1. Vòng lặp for 225
9.2. Vòng lặp while 230
9.3. Vòng lặp do… while 233
9.4. Lệnh goto 234
9.5. Lệnh break và lệnh continue 235
9.6. Bài tập chương 9 237
Chương 10: HÀM – CHƯƠNG TRÌNH CON 241
10.1. Định nghĩa và sử dụng hàm 241
10.1.1. Giới thiệu 241
10.1.2. Định nghĩa hàm 241
10.1.3. Nguyên mẫu hàm 244
10.1.4. Vị trí của nguyên mẫu hàm, định nghĩa hàm 244
10.1.5. Cách gọi hàm 247
10.2. Biến cục bộ, biến toàn cục 249
10.2.1. Định nghĩa 249
10.2.2. Biến cục bộ tự động và biến cục bộ tĩnh 251
10.3. Tham số là con trỏ …..252
10.3.1. Địa chỉ và con trỏ 253
10.3.2. Gọi hàm bằng tham chiếu (hàm có tham số là con trỏ) ….. 256
10.4. Hàm đệ qui 258
10.5. Bài tập chương 10 ,…., 262
Chương 11: MẢNG…. ………….265
11.1. Mảng một chiều 265
11.1.1. Khởi tạo mảng …267
11.1.2. Từ khóa typedeí ‘… 268
11.1.3. Mảng là tham số của hàm ………………………. 269
11.1.4. Sắp xếp mảng ….270
11.1.5. Tìm kiếm phần tử ừong mảng 278
11.2. Mảng nhiều chiều 279
11.2.1. Khai báo mảng 2 chiều 280
11.2.2. Truy xuất mảng hai chiều 280
11.3. Bài tập chương 11 /… 284
Chương 12: CHUỖI KÝ Tự. …………………….287
12.1. Khai báo và khởi gán 287
12.2. Một sổ hàm xử lỷ chuỗi kỷ tự trong thư viện chuẩn string 288
12.2.1. Hàm xác định độ dài chuỗi: strlenO 289
12.2.2. Hàm ghép chuỗi: strcato 289
12.2.3. Hàm sao chép chuỗi: strcpyO 290
12.2.4. Hàm so sánh 2 chuỗi: strcmpo 290
12.2.5. Hàm chuyển đổi ký tự thường thành ký tự hoa 291
12.2.6. Một số hàm khác cũng thực hiện so sánh chuỗi. 292
12.2.7. Hàm tìm ký tự trong một chuỗi: strchrO …..292
11.2.8. Hàm tìm một chuỗi trong một chuỗi: strstr() ………………… 292
12.3. Một sỗ hàm chuyển đổi giữa chuỗi và số (trong stđlib.h)……….. 292
12. 4. Một số hàm kiểm tra kỷ tự (trong ctype.h),..:.:……………. 295
12. 5. Mảng chuỗi kỷ tự.: 296
12.6. Bài tập chương 12 297
Chương 13: KIÊU CÁƯ TRÚC ‘VÀ KIÊU HỢP 299
13.1. Kiểu cấu trúc 299
13.1.1. Khai báo cấu trúc lồng nhaụ 301
13.1.2. Mảng cấu trúc 302
13.1.3. Con trỏ cấu trúc .303
13.2. Kiểu hợp 304
13.3. Bài tập chương 13 305
Chương 14: KIỂƯ TỆP TIN 309
14.1. Các thao tác lên tệp 310
14.1.1. Dòng chảy 310
14.1.2. Khai báo biến tệp tin 310
14.1.3. Mở tệp tin ..310
14.1.4. Đóng tệp 311
14.1.5. Đọc và ghi ký tự trên tệp 312
14.1.6. Đọc ghi từng dòng trên tệp 313
14.1.7. Một số hàm khác 314
14.2. Bài tập chương 14 314
Tài liệu tham khảo 317
Để tải cuốn giáo trình hay với chất lượng hình ảnh rõ, đẹp, định dạng pdf, số trang 321 trang hãy Click DOWNLOAD và tải nhé.
choban.pro - download có phíPass mở file nếu có: http://choban.pro
Mọi chi tiết xin gửi về email: hades0131@gmail.com
Thanks

4,473 total views, no views today

Sep 162016
 

Download sách kỹ thuật nhiệt | tải Kỹ thuật nhiệt – Hoàng Ngọc Đồng

Tải sách kỹ thuật nhiệt – Hoàng Ngọc Đồng – Thái Ngọc Sơn – 2015

download Sách kỹ thuật nhiệt mới nhất của Hoàng Ngọc Đồng

kỹ thuật nhiệt - Hoàng Ngọc Đồng - Thái Ngọc Sơn - 2015
Tải sách tham khảo: kỹ thuật nhiệt – Hoàng Ngọc Đồng – Thái Ngọc Sơn – 2015

LỜI NÓI ĐÀU
Cuốn giáo trình “Kỹ thuật nhiệt” này được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt, dùng cho sinh viên hệ chính qui, tại chức các trường đại học Kỹ thuật.
Nội dung giáo trình gồm 3 phần: Phần thứ nhất ỉà Nhiệt động học Kỹ thuật gồm 4 chương, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật tổng quát của nhiệt động học và ứng dụng của nó dể khảo sát các quá trình, các chu trình nhiệt động. Phần thứ hai là Truyền nhiệt, gồm 5 chương, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật cơ bản của các phương thức trao đổi nhiệt và ứng dụng của nó để khảo sát các quá trình trao đổi nhiệt phức hợp trong các thiết bị trao đổi nhiệt. Phần Phụ lục giới thiệu các bảng thông số vật lý của các chất thường gặp trong tính toán nhiệt cho các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt trong thực tế.
Cuốn sách được phân cồng biên soạn bởi PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng chủ biên và biên soạn các chương 1, 2, 3, 4, 9 và phần phụ lục; TS. Thái Ngọc Sơn biên soạn các chương 5, 6, 7 và 8.
Sau các chương chúng tôi viết các phần bài tập ứng dụng để sinh viên biết cách giải quyết các bài toán. Ngoài ra các bài tập ứng dụng có thể tham khảo trong cuốn “Bài tập nhiệt kỹ thuật ” của cùng tác giả hay của các tác giả khác trong và ngoài nước.
Giáo trình này cũng có thê dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh hệ cao đẳng hoặc làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật các ngành có liên quan.
Các tác giả mong được tiếp nhận và cảm ơn các ỷ kiến đóng góp về nội dung và hình thức của cuốn giáo trình này. Thư góp ỷ xỉn gửi về theo
địa chỉ: Khoa Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Năng, 54 Nguyên Lương Băng, quận Liên Chiểu, thành phô Đà Nẵng.
CÁC TÁC GIẢ
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 3
PHẨN THỨ NHẮT. NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT 5
Chương 1. Các khái niệm mở đầu 7
1.1. Khái niệm cơ bản 7
1.1.2. Khái niệm nhiệt và công 7
1.1.3. Hệ nhiệt động 9
1.1.4. Thông số trạng thái của một hệ nhiệt động 11
1.1.5. Quá trình và chu trình nhiệt động và các loại công 18
1.2. Phương trình trạng thái của chất khí 22
1.2.1. Khí lý tưởng và khí thực 22
1.2.2. Phương trình trạng thái của chất khí 22
1.2.3. Hỗn hợp khí lý tưởng 26
1.3. Nhiệt dung riêng 31
1.3.1. Nhiệt dung riêng 31
1.3.2. Tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng 34
1.3.3. Sự phụ thuộc của nhiệt dung riêng vào nhiệt độ 35
1.3.4. Nhiệt dung riêng của hỗn hợp 37
Vỉ dụ và bài tập chương 1 38
Chương 2. Các định luật và các quá trình nhiệt động cơ bản 46
2.1. Định luật nhiệt động I 46
2.1.1. Phát biểu định luật nhiệt động I 46
2.1.2. Các dạng biểu thức của định luật nhiệt động I 47
2.2. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng 48
2.2.1. Cơ sở lí thuyết và các bước khảo sát một quá trình
nhiệt động 48
2.2.2. Khảo sát quá trình đa biến 49
2.2.3. Khảo sát các trường họp đặc biệt của quá trình đa biến 55
2.3. Định luật nhiệt động II 67
2.3.1. Các loại chu trình nhiệt động và hiệu quả của nó 67
2.3.2. Một vài cách phát biểu của định luật nhiệt động II 73
2.3.3. Entropi của hệ nhiệt động 75
Ví dụ và bài tập chương 2 11
Chương 3. Các quá trình nhiệt động thực tế
3.1. Hơi nước và các quá trình của nó 90
3.1.1. Hơi nước và ứng dụng 90
3.1.2. Quá trình hoá hơi đẳng áp của nước /90
3.1.3. Xác định các thông số trạng thái của hơi nước 94
3.2. Không khí ẩm 101
3.2.1. Định nghĩa, tính chất và phân loại không khí ẩm 101
3.2.2. Các đại lượng đặc trưng cho không khí ẩm 102
3.2.3. Đồ thị i-d 104
3.3. Các quá trình nhiệt động thực tế 105
3.3.1. Quá trình sấy 105
3.3.2. Quá trình lưu động 107
3.3.3. Quá trình tiết lưu 113
3.3.4. Quá trình nén 114
Vỉ dụ và bài tập chương 3 122
Chương 4. Các chu trình nhiệt động thực tế 129
4.1. Chu trình động cơ đốt trong 129
4.1.1. Khái niệm 129
4.1.2. Chu trình cấp nhiệt hỗn họp 130
4.1.3. Các trường họp đặc biệt của chu trình động cơ đốt trong 132
4.2. Chu trình nhà máy nhiệt điện 137
4.2.1. Chu trình Camo hơi nước 137
4.2.2. Chu trình nhà máy nhiệt điện tuốc bin hơi nước
(chu trình Renkin) 138
4.2.3. Nhà máy điện dùng chu trình hỗn họp tuốc bin khí – hơi 141
4.3. Chu trình thiết bị lạnh có máy nén gaz (amoniac, fréon) 143
4.3.1. Chu trình thiết bị lạnh có máy nén dùng gaz 143
4.3.2. Bơm nhiệt 145
Vỉ dụ và bài tập chương 4 147
PHẦN THỨ HAI. TRUYỀN NHIỆT 157
Chương 5. Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt 159
5.1. Mô tả quá trình trao đổi nhiệt 15 9
5.1.1. Đặc điểm của quá trình trao đổi nhiệt 159
5.1.2. Các phương thức trao đổi nhiệt 15 9
5.2. Các khái niệm cơ bản của truyền nhiệt 160
5.2.1. Trường nhiệt độ và mặt đẳng nhiệt 160
5.2.2. Gradient nhiệt độ và dòng nhiệt 162
Chương 6. Dẩn nhiệt ổn định 165
6.1. Định luật fourier và hệ số dẫn nhiệt 165
6.1.1. Định luật Fourier 165
6.1.2. Hệ số dẫn nhiệt X 166
6.2. Phương trình vi phân dẫn nhiệt 169
6.2.1. Ý nghĩa và nội dung của phương trình vi phân dẫn nhiệt 169
6.2.2. Thiết lập phương trình vi phân dẫn nhiệt 169
6.3. c ác điều kiện đơn trị 173
6.3.1. Phân loại các điều kiện đơn trị 173
6.3.2. Các loại điều kiện biên 174
6.4. Dần nhiệt ổn định khi không có nguồn nhiệt bên trong 176
6.4.1. Dần nhiệt qua vách phẳng 176
6.4.2. Dan nhiệt qua vách trụ 180
Ví dụ và bài tập chương 6 186
Chương 7. Trao đổi nhiệt đối lưu 194
7.1. Các khái niệm cơ bản 194
7.1.1. Định nghĩa và phân loại trao đổi nhiệt đối lưu 194
7.1.2. Công thức Newton và hệ số tỏa nhiệt 195
7.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới tỏa nhiệt đối lưu 196
7.2. Cách xác định hệ số toả nhiệt đối lưu 200
7.2.1. Hệ phương trình vi phân tỏa nhiệt 200
7.2.2. Các tiêu chuẩn đồng dạng và phương trình tiêu chuẩn
của toả nhiệt đối lưu 202
7.2.3. Phương pháp xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu 211
.7.3. Một số công thức trao đổi nhiệt đối lưu thường gặp 212
7.3.1. Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên 212
7.3.2. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức 215
7.3.3. Trao đổi nhiệt đối lưu khi chuyển pha 219
Ví dụ và bài tập chương 7 222
Chương 8. Trao đổi nhiệt bức xạ 229
8.1. Các khái niệm cơ bản 229
8.1.1. Đặc điểm của quá trình trao đổi nhiệt bức xạ 229
8.1.2. Các đại lượng đặc trưng cho bức xạ 231
8.1.3. Các hệ số đặc trưng cho vật hấp thụ và bức xạ 232
8.1.4. Cường độ bức xạ hiệu dụng và dòng nhiệt trao đổi
bức xạ 234
8.2. Các định luật cơ bản của bức xạ 236
8.2.1. Định luật Planck 236
8.2.2. Định luật Wien 237
8.2.3. Định luật Stefan – Boltzmann 237
8.2.4. Định luật Kirrchoff
8.3. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai vật trong môi trường
trong suốt 239
8.3.1. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai mặt phẳng song song
rộng vô hạn 239
8.3.2. Trao đồi nhiệt bức xạ giữa hai vật bao nhau 244
Vỉ dụ và bài tập chương 8 249
Chương 9. Truyền nhiệt trong thiết bị trao đổi nhiệt 258
9.1. Trao đồi nhiệt phức họp và truyền nhiệt 258
9.1.1. Khái niệm về trao đồi nhiệt phức họp và truyền nhiệt 258
9.1.2. Truyền nhiệt qua vách phang 260
9.1.3. Truyền nhiệt qua vách trụ 262
9.1.4. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt 263
9.2. Thiết bị trao đổi nhiệt 265
9.2.1. Định nghĩa và phân loại 265
9.2.2. Các phương trình cơ bản để tính nhiệt cho thiết bị
trao đổi nhiệt 266
9.2.3. Xác định độ chênh trung bình Àt 268
Ví dụ và bài tập chương 9 272
Đáp số các bài tập 278
PHẦN THỨ BA. PHỤ LỰC 279
Danh mục phụ lục 279
Phụ lục 281
Tài liệu tham khảo 342
Để download cuốn sách quý này, hãy click DOWNLOAD và tải về nhé.
Kỹ thuật nhiệt – Hoàng Ngọc Đồng – Thái Ngọc Sơn – NXB Xây Dựng – Năm 2015
choban.pro - download có phíPass mở file: http://choban.pro
Mọi thắc mắc xin gửi về email: hades0131@gmail.com
XIn cảm ơn

2,720 total views, 0 views today

Apr 042016
 

Download Sách bài tập hình học họa hình – Nguyễn Quang Cự

tải ebook bài tập hình học họa hình 2017 – Nguyễn Quang Cự

Bìa Sách bài tập hình học họa hình - Nguyễn Quang Cự
Bìa Sách bài tập hình học họa hình – Nguyễn Quang Cự
Mục lục Sách bài tập hình học họa hình - Nguyễn Quang Cự
Mục lục Sách bài tập hình học họa hình – Nguyễn Quang Cự
Mục lục 2 Sách bài tập hình học họa hình - Nguyễn Quang Cự
Mục lục 2 Sách bài tập hình học họa hình – Nguyễn Quang Cự

Sách bài tập hình học họa hình – Nguyễn Quang Cự là cuốn sách được giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật, với nhiều năm kinh nghiệm, tác giả viết sách chi tiết và dễ hiểu nhất cho các tân sinh viên
Hãy ủng hộ công sức sưu tầm và upload của tác giả bằng cách hoàn thành phí download nhé.
Click download để tải.
choban.pro - download co phi
Mọi thắc mắc về vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ admin qua email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn.

1,151 total views, no views today

Nov 182013
 

BỘ BÀI GIẢI KỸ THUẬT NHIỆT
Môn kỹ thuật nhiệt là một môn cơ sở về nhiệt lạnh rất hay, tuy là môn cơ sở ngành nhưng tất cả các ngành hầu như đều phải học môn học này. Để tham khảo thêm những dạng bài tập hay, chi tiết, làm cơ sở để ôn thi và làm bài tập lớn. Các bạn nhất định cần đến tài liệu này.
PHẦN 1: TRAO ĐỔI NHIỆT: BỨC XẠ VÀ TRUYỀN NHIỆT
PHẦN 2: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI – QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG VÀ CHẤT KHÍ
PHẦN 3: DẪN NHIỆT ĐỐI LƯU
PHẦN 4: CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG VÀ MÁY LẠNH
Các phần đều có hệ thống lại kiến thức cơ bản, giúp học viên nhanh chóng ôn lại kiến thức và làm bài tập tốt.
pass download nếu có: choban.pro
Soạn tin nhắn theo cú pháp để nhận mã download tài liệu hay này.

Hãy liên hệ và yêu cầu trợ giúp nếu cần qua email sau: Hades0131@gmail.com

9,320 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE