Nov 182016
 

Ebook giải phẫu học lâm sàng – Harold Ellis

Sách giải phẫu học lâm sàng – Harold Ellis – bản dịch tiếng việt

Tải sách tham khảo giải phẫu học lâm sàng – Harold Ellis – tiếng việt

Sách giải phẫu học lâm sàng – Harold Ellis – Bản dịch tiếng việt là cuốn sách y nổi tiếng thế giới bởi nó được tổng hợp từ nhiều ý kiến của độc giả ngành y toàn thế giới.
giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS
giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Sách giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS
Sách giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 1
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 2
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 3
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 4
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 5
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 6
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS
Mục lục - giải phẫu học lâm sàng - HAROLD ELLIS 7
Mục lục – giải phẫu học lâm sàng – HAROLD ELLIS

LỜI GIỚI THIỆU
Giâi phẫu là một món học đái với quá nhiều chi tiết mà ngay cả một nhả giải phẫu chuyên nghiệp cũng không thể nhớ hết, và do dỏ, việc dạy vá học giải phẫu luôn lả một việc khó. Trong hàng ngàn chi tiết giải phẫu thì ớâu là những chi tiết cán phải nhớ trong suốt cuộc dởi hành nghé cùa người thầy thuốc lâm sảng, đàu íà những chi tiết có thể quên? Day giải phẵu cho sinh viên y như ihế nào vả ở mức độ nảo lả phù hợp và đủ? Lống ghép kiến thức giải phẵu với kiến thức lâm sàng như thế nào ớể việc dạy vả học khồng nhảm chán và để người học thấy rõ được tính cán thiết của mòn giải phẫu trong cõng tác khảm chửa bệnh của họ? Rỗ ràng, đó là những vấn đé đáng quan tâm trong quá trinh dào tạo người tháy thuốc hiện nay và luôn là đỏl hỏl của sinh viên trong thời gian thực tập lâm sàng.
Để đáp ứng phần nào đòi hỏi dó, Vụ Khoa học và Đào tạo chọn dịch cuốn “Giải phẫu học lâm sàng” của Harold Ellis. Cuốn sách trình bày rất ngắn gọn những kiến thức giải phẫu cốt yếu nhất và cán cho thực hành lâm sàng. Nó rất thích hợp cho việc ôn tập giải phẫu của sinh viên. Những áp dụng lâm sảng được trinh bày sãu mỗi phán mô tả giải phầu của một cẩu trúc cơ thể và có lúc được trinh bày kết hợp với mõ tá giải phẫu. Chúng tôi giới thiệu cuốn sách này với hy vọng nõ sẽ giúp cho các tháy cô giáo vá học sinh có tài liệu tham khảo tốt trong quá trình giảng dạy vá học tập lâm sàng. Qua cuốn sách này, chúng ta cũng thấy dược cách dạy học lổng ghép kiến thức như thế nào.
VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ
LỜI NÓI ĐẦU CHO LẦN XUẤT BẢN THỨ 7
Kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng cho sinh viên và kiểm tra họ ở mười ba thành phố và bảy quốc gia đã giúp tôi thấy rõ là vẫn có một khoảng gián đoạn đáng tiếc giữa nội dunggiải phẫu mà sinh viên học ỏmhửngnăm trước khi đi lâm sàng với thực tế giải phẫu – lảm sàng mả sau này sinh viên gặp ở buồng bệnh và phòng mổ.
Cuốn sách này cố gắng loại bỏ đi tình trạng đó bằng cách nhấn mạnh đến những đặc điểm giải phẫu có tầm quan trọng lâm sàng trong X quang, bệnh học, nội khoa, sản khoa cũng như trong phẫu thuật. Sách trình bày nhửng nội dung giải phẫu ở mức mả một sinh viên phải biết trong những nãm học lám sàng, ở kỳ thi tốt nghiệp và trong những nãm sau tốt nghiệp của họ; sách này dành riêng cho sinh viên lâm sàng.
Giải phẫu là một chủ đề rộng và, do đó, để đạt được mục tiêu này, tôi đã lựa chọn tỉ mỉ có tính toán để sao cho trong số hàng ngàn chi tiết giải phẫu tìm ra được những chi tiết, mà tôi cho là, tạo nên nền tảng giải phẫu cần thiết cho nhà lâm sàng. Trong suốt cuốn sách, những áp dụng lâm sàng được nêu ra bất cứ khi nào có thể được. Trong khuôn khổ của cuốn sách nhỏ này, những điểm áp dụng đó không thể cặn kẽ, toàn diện nhưng tôi hy vọng rằng chúng sẽ có tác dụng như nhũng mốc chỉ dẫn cho sinh viên và cho họ thấy bằng cách nào mà có thể hiểu và nhớ nhiều hiện tượng lâm sàng trên nền tảng những kiến thức giải phẫu đon giản.
Trong lần xuất bản này, cuốn sách đã được xem xét lại và sửa chữa hoàn toàn. Nhiều trang đã được biên soạn lại và phần thông tĩnh mạch trung tâm đã được bổ sung. Mười hai hình mới và nhiều hình khác đã được sửa đổi, thay thế hoặc phóng to. Cuốn sách củng được bổ sung một số phim chụp cắt lớp của bụng và đầu, vì kỹ thuật chụp cắt lớp trục có trang bị máy điện toán đã làm tăng tầm quan trọng lâm sàng của giải phẫu định khu. Đây là lần đầu tiên mà các tranh màu được đưa vào sách để người đọc dễ thấy hơn.
Để download cuốn sách quý hiếm này, xin kích vào download và tải nhé.
Sách giải phẫu học lâm sàng – Harold Ellis – Bản dịch tiếng việt
pass mặc định: http://choban.pro
Mọi thắc mắc download xin gửi về admin: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn các bạn

3,855 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE