Jul 212014
 

GIÁO TRÌNH LÒ CÔNG NGHIỆP
 photo giaotrinhlocongnghiep_zps71ba9532.png
Giáo trình Lò công nghiệp ( LCN ) trình bày những nét cơ bản về :
– Các đặc trưng cơ bản của LCN;
– Các vấn đề truyền nhiệt, cơ học chất khí trong LCN;
– Kỹ thuật đốt nhiên liệu và thiết bị đốt nhiên liệu;
– Vật liệu xây lò và kết cấu các thể xây;
– Hệ thống cấp gió và thoát khói của lò;
– Phương pháp tính toán cân bằng nhiệt và xác định lượng tiêu hao nhiên liệu
– Một số dạng lò cơ bản được dùng phổ biến trong công nghiệp.
Với nội dung trên, sách được làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên đại học, cao
đẳng, học sinh trung cấp các ngành: Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh, Luyện kim, Silicat,
Cơ khí rèn dập và các ngành có liên quan.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA LÒ CÔNG NGHIỆP 2
1.1. PHÂN LOẠI LÒ CÔNG NGHIỆP 2
1.1.1. Khái niệm 2
1.1.2. Phân loại 2
1.2. CÁC ĐẶN TRƯNG CƠ BẢN CỦA LÒ CÔNG NGHIỆP 4
1.2.1. Chế độ nhiệt độ của lò 4
1.2.2. Chế độ nhiệt của lò 4
1.2.3. Công suất nhiệt của lò 5
1.2.4. Năng suất của lò 5
1.2.5. Các hiệu suất của lò 5
1.2.6. Suất tiêu hao nhiên liệu tiêu chuẩn 6
Chương 2: CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA LÒ CÔNG NGHIỆP 7
2.1. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC BỨC XẠ 7
2.1.1. Chế độ bức xạ phân bố đều 8
2.1.2. Chế độ bức xạ trực tiếp 9
2.1.3. Chế độ bức xạ gián tiếp 9
2.2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI LƯU 11
2.2.1. Trao đổi nhiệt đối lưu trong chất lỏng 11
2.2.2. Quá trình làm nguội vật trong không khí 14
2.2.3. Lĩnh vực sử dụng 16
2.3. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC THEO LỚP 16
2.3.1. Chế độ lớp chặt 17
2.3.2. Chế độ lớp sôi 19
2.3.3. Chế độ lớp lơ lững 23
Chương 3: THIẾT BỊ ĐỐT NHIÊN LIỆU. 25
3.1. THIẾT BỊ ĐỐT NHIÊN LIỆU RẮN 25
3.1.1. Sự cháy của nhiên liệu rắn 25
3.1.2. Các loại buồng đốt 26
3.1.3. Tính toán buồng đốt 29
3.2. THIẾT BỊ ĐỐT NHIÊN LIỆU KHÍ 31
3.2.1. Mỏ đốt lồng ống 32
3.2.2. Mỏ đốt tự hút 34
3.3. THIẾT BỊ ĐỐT NHIÊN LIỆU LỎNG 36
3.3.1. Đặc điểm chung và phân loại 36
3.3.2. Mỏ phun thấp áp 38
3.3.3. Mỏ phun cao áp 39
Chương 4: CÁC THỂ XÂY VÀ KHUNG LÒ 41
4.1. VẬT LIỆU XÂY LÒ 41
4.1.1. Các tính chất chung 41
4.1.2. Lựa chọn vật liệu xây lò 43
4.2. CÁC THỂ XÂY CỦA LÒ 44
4.2.1. Các cấp xây lò 44
4.2.2. Kết cấu của thể xây 46
4.3. KHUNG LÒ 49
4.3.1. Khung và vỏ lò 49
4.3.2. Tính khung lò 51
Chương 5: HỆ THỐNG THOÁT KHÓI VÀ CẤP GIÓ 52
5.1. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG 52
5.1.1. Kỹ thuật bố trí 52
5.1.2. Tính kích thước của hệ thống thoát khói 54
5.1.3. Tính kích thước các đường ống cấp gió 54
5.2. TÍNH TỔN THẤT ÁP SUẤT 55
5.2.1. Hệ thống thoát khói 55
5.2.2. Đường dẫn không khí và khí đốt 57
5.3. ỐNG KHÓI VÀ QUẠT GIÓ 58
5.3.1. Ống khói 58
5.3.2. Quạt gió 59
Chương 6: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ LƯỢNG TIÊU HAO NHIÊN LIỆU 60
6.1. TÍNH CÁC KHOẢNG CÂN BẰNG NHIỆT 60
6.1.1. Các khoảng nhiệt thu 60
6.1.2. Các khoảng nhiệt chi 61
6.2. LƯỢNG TIÊU HAO NHIÊN LIỆU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ
THUẬT NHIỆT
63
6.2.1. Lượng tiêu hao nhiên liệu 63
6.2.2. Suất tiêu hao nhiên liệu tiêu chuẩn 63
6.2.3. Hệ số sử dụng nhiên liệu có ích 63
6.3. BẢNG CÂN BẰNG NHIỆT 64
Chương 7: MỘT SỐ LÒ CÔNG NGHIỆP 66
7.1. LÒ CAO 66
7.1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc 66
7.1.2. Chế độ nhiệt 67
7.2. LÒ LUYỆN THÉP 69
7.2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc 69
7.2.2. Chế độ nhiệt 71
7.3. LÒ ỐNG QUAY 72
7.3.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc 72
7.3.2. Chế độ nhiệt 73
7.4. LÒ ĐIỆN 74
7.4.1. Cấu tạo 74
7.4.2. Chế độ nhiệt 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
Click download và soạn tin nhắn theo cú pháp để download tài liệu hay này nhé.

Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu trong trường hợp download bị lỗi, hay có yêu cầu gì vui lòng để lại lời bình bên dưới bài viết.
Chúc các bạn vui vẻ.

1,037 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE