Jul 212014
 

Giáo trình lò luyện kim
 photo giaotrinhloluyenkim_zpsdb50168f.png
Mục lục
Chương 1. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản 5
1.1. Khái niệm 5
1.2. Phân loại
1.2.1. Phân loại theo nguồn nhiệt sử dụng 6
1.2.2. Phân loại theo đặc điểm công nghệ 6
1.2.3. Phân loại theo chế độ công tác nhiệt 7
1.2.4. Phân loại theo kết cấu 8
1.3. Các đặc trưng cơ bản của lò
1.3.1. Chế độ nhiệt độ của lò 8
1.3.2. Chế độ nhiệt của lò 9
1.3.3. Công suất nhiệt của lò 9
1.3.4. Năng suất của lò 9
1.3.5. Các hiệu suất của lò 9
1.3.6. Suất tiêu hao nhiên liệu tiêu chuẩn 11
Chương 2. Công tác nhiệt của lò 12
2.1. Chế độ làm việc bức xạ 12
2.1.1. Một số khái niệm và định luật cơ bản về truyền nhiệt bức xạ 12
2.1.2. Chế độ làm việc bức xạ phân bố đều 18
2.1.3. Chế độ làm việc bức xạ trực tiếp 19
2.1.4. Chế độ làm việc bức xạ gián tiếp 21
2.1.5. Tính toán trao đổi nhiệt bức xạ 22
2.2. Chế độ làm việc đối lưu 25
2.2.1. Một số khái niệm và định luật cơ bản về truyền nhiệt đối lưu 26
2.2.2. Chế độ đối lưu tự nhiên 28
2.2.3. Chế độ đối lưu cưỡng bức 29
2.2.4. Trao đổi nhiệt đối lưu trong chất lỏng 31
2.2.5. Chọn nhiên liệu và phương pháp đốt 32
2.2.6. Lĩnh vực ứng dụng 32
2.3. Chế độ làm việc theo lớp 32
2.3.1. Khái niệm và phân loại 32
2.3.2. Chế độ lớp chặt 34

2.3.3. Chế độ lớp sôi 36
2.3.4. Chế độ lớp lơ lững 40
2.3.5. Chọn nhiên liệu và phương pháp đốt 41
Chương 3. Nung kim loại 43
3.1. Khái niệm chung 43
3.1.1. Mục đích của quá trình nung 43
3.1.2. Các hiện tượng xẩy ra khi nung kim loại 43
3.1.3. Chế độ nung khi nung kim loại 44
3.2. Tính toán thời gian nung 45
3.2.1. Các điều kiện giới hạn khi nung 45
3.2.2. Phương pháp tính 46
3.3. Ví dụ tính thời gian nung 53
Chương 4. Nhiên liệu và sự cháy của nhiên liệu 57
4.1. Nhiên liệu 57
4.1.1. Khái niệm chung 57
4.1.2. Các loại nhiên liệu 57
4.1.3. Thành phần của nhiên liệu 62
4.1.4. Nhiệt trị của nhiên liệu 64
4.2. Sự cháy của nhiên liệu 65
4.2.1. Sự cháy của nhiên liệu rắn 65
4.2.2. Sự cháy của nhiên liệu lỏng 66
4.2.3. Sự cháy của nhiên liệu khí 68
4.2.4. Khái niệm về cháy hoàn toàn, không hoàn toàn và hệ số dư không khí 69
4.3. Tính toán sự cháy của nhiên liệu 70
4.3.1. Tính toán sự cháy của nhiên liệu rắn và lỏng 71
4.3.2. Tính toán sự cháy của nhiên liệu khí 78
Chương 5. Thiết bị đốt nhiên liệu 79
5.1. Thiết bị đốt nhiên liệu rắn 79
5.1.1. Buồng đốt thủ công 79
5.1.2 Buồng đốt cơ khí 81
5.1.3 Tính toán buồng đốt 82
5.2. Thiết bị đốt nhiên liệu bụi 85
5.2.1. Khái niệm về đốt nhiên liệu bụi 85
5.2.2 Các thiết bị đốt nhiên liệu bụi 86
5.3. Thiết bị đốt nhiên liệu lỏng 87
5.3.1. Mỏ phun áp suất thấp 87
5.3.2. Mỏ phun áp suất cao 88
5.3.3. Tính toán mỏ phun 89
5.4. Thiết bị đốt nhiên liệu khí 96
5.4.1. Mỏ đốt tự hút 96
5.4.2. Mỏ đốt lồng ống 98
5.4.3. Tính toán mỏ đốt 99
Chương 6. Vật liệu xây, thể xây và khung lò 107
6.1. Vật liệu xây lò 107
6.1.1. Yêu cầu chung đối với vật liệu chịu lửa 107
6.1.2. Một số tính chất cơ bản của vật liệu chịu lửa 107
6.1.3. Vật liệu chịu lửa thông dụng 110
6.1.4. Vật liệu cách nhiệt 112
6.1.5. Các thể gạch xây 112
6.2. Thể xây lò 114
6.2.1. Khái niệm chung 114
6.2.2. Cấu trúc của các thể xây 116
6.2.3. Tính toán gạch xây nóc lò 123
6.3. Khung lò 125
6.3.1. Kết cấu khung lò 125
6.3.2. Tính toán khung lò 127
Chương 7. Hệ thống thoát khói, cấp gió và thiết bị tận dụng nhiệt khói lò 131
7.1. Hệ thống thoát khói 131
7.1.1. Cấu trúc của hệ thống thoát khói 131
7.1.2. Tính toán kích thước hệ thống thoát khói 132
7.1.3. Tính tổn thất áp suất trên đường dẫn khói 133
7.1.4. Tính ống hkói 135
7.2. Hệ thống cấp gió và khí đốt 137
7.2.1. Cấu trúc của hệ thống cấp gió 137
7.2.2. Tính kích thước đường ống dẫn gió và khí đốt 138
7.2.3 Tính tổn thất áp suất trên đường dẫn gió 139
7.3. Thiết bị tận dụng nhiệt khói lò 139
7.3.1 Phân loại 139
7.3.2. Thiết bị trao đổi nhiệt 140
7.3.3. Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt 141
Tài liệu tham khảo 144
Mục lục 145
Click download và soạn tin nhắn theo cú pháp để download tài liệu hay này nhé.

Nếu các bạn chưa biết cách tải, hãy tham khảo bài viết sau:
Hướng Dẫn Download Và Điền Pass Mặc Định Chung Của Trang choban.pro
Nếu trong trường hợp download bị lỗi, hay có yêu cầu gì vui lòng để lại lời bình bên dưới bài viết.
Chúc các bạn vui vẻ.

1,218 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE