Nov 182013
 

TẢI GIÁO TRÌNH TỰ HỌC MASTERCAM X3

tài liệu có 206 trang, đầy đủ từ thiết kế đến lập trình phay, tiện.
giáo trình mastercam X3 full
bộ giáo trình mastercam x3 full

Mục Lục
Phần I: CƠ SỞ VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MASTERCAM
1- Sử dụng thanh công cụ autoCursor
2- Sử dụng phím nóng
3- Công cụ lựa chọn đối tượng
4- Thanh công cụ lệnh thiết đặt thuộc tính
5- Thiết đặt cao độ Z.
6- Làm việc với chế độ 2D và 3D
7- Thiết đặt các mặt phẳng (mặt phẳng vẽ/mặt phẳng NC) , các khung nhìn quan sát và các hệ tọa độ
Phần II: THIẾT KẾ
I. Các lệnh vẽ 2D.
1- Tạo điểm
2- Lệnh Line.
3- Tạo cung tròn và đường tròn.
II. Các lệnh tạo bề mặt
1. Lệnh phóng (tạo bề mặt Ruled hoặc lofted)
2. Lệnh revolved.
3. Tạo các bề mặt swept
4. Tạo bề mặt Net.
5. Tạo bề mặt Fence.
6. Lệnh vê mép bề mặt.
7. Lệnh cắt xén bề mặt.
8. Tạo bề mặt từ một biên dạng phẳng kín.
9. Vá lỗ bề mặt
10. Loại bỏ các lỗ đã đục trên bề mặt
11. Cắt xén bề mặt
12. Tạo bề mặt Blend
13. Tạo góc vê blend giữa 3 mặt.
III. Làm việc với các lệnh tạo khối.
1- Lệnh đùn khối – Extrude.
2- Lệnh tạo khối tròn xoay – Revolve.
3- Lệnh tạo khối theo đường dẫn – Sweep
4- Lệnh tạo khối theo các biên dạng khác nhau – Loft
5- Lệnh về tròn góc – Fillet
6- Lệnh vát góc – Chamfer.
7- Lệnh tạo chi tiết dạng vỏ – Solid Shell.
8- Lệnh cắt khối – Solid trim.
9- Lệnh tạo mặt nghiêng khối – Draft solid faces
10- Các lệnh logíc về cộng, trừ, hòa khối.
11- Lệnh Solid layout
12- Làm việc với menu quản lý khối:
IV. Biên tập vẽ:
13- Biên tập các kích thước
14- Làm việc với lớp
15- Làm việc với công cụ lệnh dấu đối tượng.
Phần III: LẬP TRÌNH GIA CÔNG CNC
I. Tổng quan quá trình CAM.
1- Lựa chọn kiểu máy.
2- Mở và nhập tệp làm việc.
3- Thiết đặt thuộc tính máy.
4- Lập trình phay
4-1. Tạo đường chạy dao contour
4-2. Tạo nguyên công phay thô và phay tinh.
4-3. Tạo nguyên công vát góc theo đường contour
4-4. Đối xứng đường dụng cụ.
4-5. Cắt các khe rãnh.
4-6. Sao chép xoay đường dụng cụ.
4-7. Tạo đường gia công khoan.
4-8. VD gia công 2D.
4-9. Gia công hốc4-10. Phay bề mặt.
4-11. Phay thô bề mặt. (surface Roughing)
4.12- Phay tinh bề mặt5- Lập trình Tiện
a – Chu trình tiện mặt đầu
b – Chu trình tiện thô
c – Chu trình tiện tinh
d – Chu trình tiện cắt rãnh
e – Chu trình tiện ren
g – Chu trình tiện cắt đứt h – Các chức năng phụ trợ khác (Lathe Misc ops)
6- Kiểm tra và mô phỏng gia công
7- Tạo file chứa mã gia công (G – Code): Post
8- Thí dụ về Lập trình Tiện
9- Bảng các phím truy cập nóng trong môi trường MasterCam
10- Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo

Pass nếu có: choban.pro
Kích download và soạn tin nhắn theo cú pháp bên dưới để nhận mã tải file tài liệu hay này
choban.pro - download có phí
Mọi vấn đề xin liên hệ: hades0131@gmail.com

24,905 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE