Dec 242013
 

100 y tuong ban hang hay nhat
MỤC LỤC
Lời giới thiệu 15
Lời nói đầu 21
Những người đóng góp 25
1. Hai ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất và bảy ý tưởng giúp chúng trở nên tiện lợi và gia tăng giá trị bán hàng ban đầu 26
Ý tưởng 1 – Đừng bao giờ ngắt lời khi khách hàng đưa ra ý kiến 27
Ý tưởng 2 – Tập trung vào những giai đoạn quan trọng và những mục đích phát triển 29
Ý tưởng 3 – Luôn biết cách kết thúc 31
Ý tưởng 4 – STEP: Đưa ra dấu hiệu kết thúc 32
Ý tưởng 5 – SMART: Linh hoạt, có thể đánh giá được,khả thi, liên quan đến khách hàng và có tính đến thời gian 35
Ý tưởng 6 – Lắng nghe và học hỏi biệt ngữ của người khác 39
Ý tưởng 7 – Hiểu nhu cầu thực tế 40
Ý tưởng 8 – Hãy nhớ rằng không ai nói cuộc sống là dễ dàng 43
Ý tưởng 9 – Suy nghĩ về giá trị bán hàng 43
2. Mười ý tưởng bán hàng tuyệt vời nhất để tạo được sự quan tâm 46
Ý tưởng 10 – Gây ngạc nhiên để chứng tỏ sự tuyệt vời của công nghệ 47
Ý tưởng 11 – Gây ngạc nhiên để mọi người đọc thư quảng cáo của bạn 49
Ý tưởng 12 – Giữ cho việc tiếp thị của bạn cập nhật với những xu hướng thực tế 50
Ý tưởng 13 – Đi theo những xu thế hợp lý 51
Ý tưởng 14 – Sử dụng tiến bộ công nghệ
Ý tưởng 15 – Đảm bảo chắc chắn những sản phẩm mới
Ý tưởng 16 – Làm bạn với khách hàng 55
Ý tưởng 17 – Những cái cũ đôi khi là thứ tốt nhất 62
Ý tưởng 18 – Dùng tiền của bạn để bán hàng của bạn 62
Ý tưởng 19 – Sử dụng các kênh 63
3. Mười ý tưởng bán hàng tuyệt vời nhất để thiết lập nhu cầu 64
Ý tưởng 20 – Tránh những sai lầm nghiêm trọng 64
Ý tưởng 21 – Hỏi khách hàng về tình hình kinh doanh của họ 66
Ý tưởng 22 – Suy nghĩ giống như con cá 69
Ý tưởng 23 – Đừng dồn ép nếu khách hàng không muốn 69
Ý tưởng 24 – Tạo ra sản phẩm không liên quan đến lợi nhuận 69
Ý tưởng 25 – Đừng bỏ qua nhu cầu chính 70
Ý tưởng 26 – Sử dụng những lời chứng nhận 72
Ý tưởng 27 – Hãy chắc chắn rằng bạn muốn và cần công việc kinh doanh đó 72
Ý tưởng 28 – Nơi nào có nhu cầu, nơi đó có cơ hội 73
Ý tưởng 29 – Thực hiện phương sách cuối cùng để tạo nhu cầu 74
4. Bảy ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất trên cơ sở đồng thuận về quyết định 76
Ý tưởng 30 – Chia cơ sở quyết định thành ba điểm 78
Ý tưởng 31 – Sử dụng cơ sở quyết định để thiết lập nhu cầu 78
Ý tưởng 32 – Sử dụng cơ sở quyết định để thiết lập các dự án 81
Ý tưởng 33 – Sử dụng cơ sở quyết định để thể hiện
Ý tưởng 34 – Sử dụng cơ sở quyết định để thảo luận thiệt, hơn 84
Ý tưởng 35 – Xác định “giá trị đồng tiền” thật sự 84
Ý tưởng 36 – Hãy chứng tỏ rằng khách hàng đang nhận được giá trị của đồng tiền 86
5. Tám ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất để trình bày giải pháp 88
Ý tưởng 37 – Chắc chắn rằng cả nhóm đều đang nói chuyện với khách hàng 88
Ý tưởng 38 – Thể hiện tốt bản thân 89
Ý tưởng 39 – Hãy xem xét phương thức thanh toán từ quan điểm của khách hàng 98
Ý tưởng 40 – Tập trung vào người đưa ra quyết định 100
Ý tưởng 41 – Nếu một ai đó nói với bạn rằng họ không giỏi thuyết trình thì bạn hãy tin họ 102
Ý tưởng 42 – Trình bày các con số phù hợp với khách hàng 103
Ý tưởng 43 – Hãy uống một cốc cà phê trước khi thuyết trình trước một hội đồng 104
Ý tưởng 44 – Đừng mắc lừa các nhà chính trị 105
6. Năm ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất chứng minh rằng luôn có một giải pháp 108
Ý tưởng 45 – Hãy nhớ là luôn có một giải pháp (1) 109
Ý tưởng 46 – Hãy nhớ luôn có một giải pháp (2) 109
Ý tưởng 47 – Hãy nhớ luôn có một giải pháp (3) 110
Ý tưởng 48 – Hãy nhớ luôn có một giải pháp (4) 111
Ý tưởng 49 – Hãy nhớ luôn có một giải pháp (5) 111
Ý tưởng 50 – Hãy nhớ cũng luôn có một giải pháp sai lầm. 112
7. Bốn ý tưởng bán hàng tuyệt vời cho người bán lẻ 113
Ý tưởng 51 – Đối xử với khách hàng như họ là mục đích sống của bạn 114
Ý tưởng 52 – Đếm khách hàng 117
Ý tưởng 53 – Cẩn thận khi đa dạng hóa kinh doanh 118
Ý tưởng 54 – Đầu tiên hãy làm thí điểm 120
8 Sáu ý tưởng kinh doanh tuyệt vời để giải quyết những sản phẩm và thị trường khó khăn 121
Ý tưởng 55 – Sử dụng vẻ hấp dẫn bên ngoài để bán những thứ đồ vô giá trị 122
Ý tưởng 56 – Nếu bạn bán sản phẩm đầu tiên thành công, hãy tiếp tục bán nó 122
Ý tưởng 57 – Tuân theo những quy luật cung cầu 123
Ý tưởng 58 – Sử dụng ti vi để thu lợi 125
Ý tưởng 59 – Hãy luôn chú ý đến các nền văn hóa khác nhau 125
Ý tưởng 60 – Đừng buộc mọi người làm việc họ không mong muốn 126
9. Bảy mẹo vặt kinh doanh dành cho nhân viên bán hàng 128
Ý tưởng 61 – Học cách đọc ngược 129
Ý tưởng 62 – Học cách đọc nghiêng 129
Ý tưởng 63 – Đừng để bị lừa bởi mánh khóe Chúng sẽ đặt vé máy bay cho bạn”
Ý tưởng 64 – Hãy làm cho khách hàng muốn giải quyết vấn đề của bạn 131
Ý tưởng 65 – Đừng lập quá nhiều kế hoạch 131
Ý tưởng 66 – Mọi người mua hàng của nhau 133
Ý tưởng 67 – “Thật ngu ngốc khi mọi thứ đều dành cho khách hàng” 133
10. Sáu ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất để xây dựng kế hoạch cho một vụ kinh doanh phức tạp 135
Ý tưởng 68 – Đặt ra những mục tiêu đúng đắn về thời gian 135
Ý tưởng 69 – Thiết lập một mục tiêu chiến dịch linh hoạt 136
Ý tưởng 70 – Kiểm tra mục tiêu của chiến dịch kinh doanh với khách hàng 136
Ý tưởng 71 – Sử dụng một quy trình có quy củ để lập kế hoạch chiến dịch. 136
Ý tưởng 72 – Thực hiện kế hoạch từng bước một 139
Ý tưởng 73 – Điều hành kế hoạch chiến dịch dựa trên sự đánh giá của khách hàng về các vấn đề kinh doanh 140
11. Bốn ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhất khi năng lực của bên bán bị đánh giá thấp 143
Ý tưởng 74 – Sử dụng phương pháp tiếp cận trực tiếp
Ý tưởng 75 – Hỏi một câu hỏi kinh doanh nghiêm túc và logic 145
Ý tưởng 76 – Yêu cầu khách hàng thực hiện 146
Ý tưởng 77 – Sử dụng thủ thuật “quyết định hiển nhiên” 147
12. Ba ý tưởng tuyệt vời nhất để kết thúc thỏa thuận êm đẹp 149
Ý tưởng 78 – Sử dụng câu kết thúc thăm dò 149
Ý tưởng 79 – Sử dụng kết thúc thay thế 150
Ý tưởng 80 – Dùng cái miệng của trẻ nhỏ 151
13. Mười ý tưởng tuyệt vời nhất trong quản lý khách hàng 153
Ý tưởng 81 – Dĩ nhiên, chúng ta luôn phải giữ chân khách hàng lớn nhất 154
Ý tưởng 82 – Lập ra một nhiệm vụ, lên kế hoạch rõ ràng 156
Ý tưởng 83 – Việc lập kế hoạch phải có tính logic, đúng đắn 157
Ý tưởng 84 – Sử dụng một quá trình sáng tạo để lập kế hoạch khách hàng 158
Ý tưởng 85 – Đạt được thỏa thuận phân bổ nguồn lực để thực hiện kế hoạch khách hàng 164
Ý tưởng 86 – Hãy hướng cả nhóm tuân thủ theo một nguyên tắc 165
Ý tưởng 87 – Liên kết chặt chẽ giữa việc phân tích với mục tiêu 168
Ý tưởng 88 – Sử dụng ra-đa 170
Ý tưởng 89 – Giữ bản tóm tắt tài liệu 172
Ý tưởng 90 – Trở thành một kẻ châm ngòi? 172
14. Mười mẹo kinh doanh tuyệt vời nhất cho các giám đốc kinh doanh 174
Ý tưởng 91 – Đem lại cho toàn bộ công ty một nhận thức lành mạnh về lực lượng nhân viên bán hàng 174
Ý tưởng 92 – Hiểu rõ vai trò thực sự của một Giám đốc Bán hàng 177
Ý tưởng 93 – Đừng để cho nhân viên làm việc quá vất vả 178
Ý tưởng 94 – Đừng bao giờ mất tập trung vào việc tính toán 179
Ý tưởng 95 – Cho nhân viên thấy được ảnh hưởng của việc giảm giá 180
Ý tưởng 96 – Sử dụng nguyên tắc 2% 181
14. Mười mẹo kinh doanh tuyệt vời nhất
Ý tưởng 97 – Là người quản lý bán hàng,hãy nghĩ đến điều lớn lao,đừng nhìn vào tiểu tiết 185
Ý tưởng 98 – Hãy đưa ra chiến lược đền bù/ khuyến khích cho nhân viên bán hàng 186
Ý tưởng 99 – Sống sót trong trận chiến ngân quỹ 187
Ý tưởng 100 – Tránh phương pháp “khúc côn cầu” khi thông báo doanh số bán hàng 188
Click chọn DOWNLOAD và soạn tin theo cú pháp dưới để tải ebook về đọc

31,621 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE