Dec 112014
 

Giáo trình lập trình gia công 3D – 4 và 5 trục trong mastercam X
 photo laptrinh3D-5truc3_zps59db6d9e.jpg
 photo laptrinh3D-5truc2_zpsb26cd993.jpg
 photo laptrinh3D-5truc1_zps6ce0e496.jpg
 photo laptrinh3D-5truc_zps476666f6.jpg
 photo canhtuabin3a_zps6446a4a9.jpg
Chương I:SURFACE TOOLPATHS
I. THÔNG SỐ CHUNG CỦA CAC CHU TRÌNH SURFACE:
1. Gia tri tuvêt đối (Absolute) va tương đoi (Incremental):
2. Tap tin Regen:
3. Thiết lap cac đường vao (plunge), ra (retract) dao:
4. Đường biên giới han vúng chay dao (tool containtment boúndaries):
5. Drive va Check surfaces:
6. Loc chu trình (Filtering toolpaths):
II. CAC CHU TRÌNH PHAY THO (SURFACE ROUGH TOOLPATHS):
1. Parallel rough toolpaths:
2. Radial rough toolpaths:
3. Project rough toolpaths:
4. Flowline rough toolpaths:
5. Contour rough toolpaths:
6. Restmill toolpaths:
7. Poket rough toolpaths:
8. Plunge rough toolpaths:
III. CAC CHU TRÌNH PHAY TINH (SURFACE FINISH TOOLPATHS):
1. Parallel finish toolpaths:
2. Parallel Steep finish toolpaths:
3. Contour finish toolpaths:
4. Shallow finish toolpaths:
5. Flowline finish toolpaths:
6.Scallop finish toolpaths:
7.Radial finish toolpaths:
8.Project finish toolpaths:
9. Leftover Finish Toolpath:
10. Pencil finish toolpaths:
ADDITIONAL WIREFRAMETOOLPATHS
I. RULED TOOLPATHS:
II. REVOLVED TOOLPATHS:
III. SWEPT 2D TOOLPATHS:
IV. SWEPT 3D TOOLPATHS:
V. COONS TOOLPATHS:
VI. LOFT TOOLPATHS:
Chương III: MULTIAXIS TOOLPATHS
1. Gia tri tuvêt đốì (Absolute) va tương đốì (Incremental):
2. Cutter Compensation:
3. Stock to leave:
4. Check Surface:
5. Đinh nghĩa môt chu trình 4 truc:
6. Càc đường vào, ra dao:
7. Depth cuts:
8. Multiple passes:
II. CHU TRÌNH CURVE 5-AXIS:
III. CHU TRÌNH SWARF 5-AXIS:
IV. CHU TRÌNH MULTISURFACE 5-AXIS:
V. CHU TRÌNH FLOW 5-AXIS:
Chương IV: TRANSFORM TOOLPATHS
I. CHU TRÌNH TRANSLATE:
II. CHU TRÌNH ROTATE:
III. CHU TRÌNH MIRROR:
Chương V: POST PROCESSOR
I. TỔNG QUAN:
II. CAU TRUC CUA MOT FILE .PST:
1. The definition area
2. The postblock area
3. The system questions
III. NHẬN XÉT:
Chương VI:LẬP TRÌNH GIA CONG
Tài liệu có phí 20k, vui lòng nạp thẻ để tải, link sẽ hiển thị ngay sau khi nạp card thành công.
choban.pro - download co phi
Nếu gặp vấn đề về link tải, xin vui lòng để lại comment hoặc gửi mail đến admin để được hỗ trợ.
Email: Hades0131@gmail.com
Xin cảm ơn nhiều!

93,101 total views, no views today

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE