Nov 162013
 

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết đĩa xích
MỤC LỤC
Danh mục Trang
1.Phân tích chức năng làm việc của chi tiết 1
2.Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết: 1
3.Xác định dạng sản xuất 2
4.Phương pháp chọn phôi 3
5.Lập thứ tự các nguyên công, các bước ……………….. 4
5.1 .Lập sơ bộ các nguyên công…………………… 5

5.1.1 Nguyên công 1 ……………………………… 6

5.1.2 Nguyên công 2 ……………………………… 8

5.1.3 Nguyên công 3 ……………………………… 11

5.1.4 Nguyên công 4 ……………………………… 15

5.1.5 Nguyên công 5 ……………………………… 17

5.1.6 Nguyên công 6 ……………………………… 19

5.1.7 Nguyên công 7 ……………………………… 20

5.1.8 Nguyên công 8 ……………………………… 20

5.1.9 Nguyên công 9 ……………………………… 22

5.1.10 Nguyên công 10 ……………………………… 23

5.1.11 Nguyên công 11 ……………………………… 24

5.1.12 Nguyên công 12 ……………………………… 25
6. Tính lượng dư của bề mặt ……………………………. 26…30
7. Tính chế độ cắt của một bề mặt ……………………….. 31
8. Tính thời gian cơ bản cho tất cả các nguyên công……… 31…36
9.Thiết kế một đồ gá gia công …………………………….. 36…41
Pass nếu có: choban.pro
choban.pro - download co phi
Mọi thắc mắc xin được chuyển về admin: Hades0131@gmail.com

99,061 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE