Nov 192013
 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ BĂNG TẢI RUNG ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH.
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN MỘT: TÓM LƯỢC CƠ LÍ HÓA TÍNH CỦA SẢN PHẨM ĐÁ VÀ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 2
Chương1. Các loại đá tự nhiên 3
1.1 .Khái niệm 3
1.2.Phân loại 3
1.3.Thành phần khoáng vật và tính chất cơ lí 5
Chương 2.Giới thiệu đá xây dựng . 10
2.1 Tính năng xây dựng của đá 10
2.2 Một số cỡ đá dăm thường gặp 11
2.3 Đá dùng trong sán xuất cấu kiện bê tông và làm đường giao thông 12
Chương 3.Qui trình công nghệ khai thác và chế biến đá 13
3.1 Sơ đồ qui trình sản xuất 13
3.2 Mô tả qui trình sản xuất 13
Chương 4.Chọn phương án cho máy thiết kế 15
4.1 Mục đích – yêu cầu 15
4.2 Giới thiệu một số hình thức cấp liệu 15
4.3 Lựa chọn phương án thích hợp 25
PHẦN 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VỀ MẶT ĐỘNG HỌC – ĐỘNG LỰC
HỌC BĂNG TẢI RUNG 28
Chương 1.Phương trình mô tả dao động của băng tải rung 29
1.1 Sơ đồ nguyên lí 29
1.2.Các phương trình lực 29
1.3Phương trình dao động 30
Chương 2.Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình cấp liệu 37
2.1 Các khái niệm 37
2.2 Các nhân tố ảnh hưởng 37
2.3 khảo sát điều kiện dịch chuyển của vật liệu trên băng 40
Chương 3.Các thông số động học động lực học băng tải rung 42
3.1 Các thông số động học 42
3.2 Các thông số động lực học 48
Chương 4.Tính toán thiết kế kết cấu toàn máy 50
4.1 Sơ đồ động 50
4.2 Sơ đồ ,nguyên lý hoạt động 51
Chương 5. Tính công suất động cơ điện dẫn động 54
Chương 6 .Thiết kế bộ truyền đai 58
1.1 Các số liệu ban đầu 58
1.2 Trình tự thiết kế 59
Chương 7.Tính toán ,thiết kế bộ gây rung 67
7.1 Tính trục 67
7.2 Tính chọn then 76
7.3 Tính bánh lệch tâm 79
Chương 8.Tính chọn ổ lăn 85
Chương 9.Tính toán lò xo 88
9.1 Chọn vật liệu và ứng suất cho phép 88
9.2 Chọn tỉ số đường kính (H/D) 90
9.3 Tính đường kính dây lò xo 90
9.4 Tính số vòng làm việc (n) 91
9.5 Định các kích thước khác 92
9.6 Kiểm nghiệm lại tỉ số H0/D 92
Chương 10.Kết cấu bề mặt băng tải rung, khung đỡ, lưới thanh ghi và phểu ra liệu 94
PHẦN 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – BẢO DƯỠNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT 96
1. Hướng dẫn lắp đặt 97
11. Hướng dẫn sử dụng 99
111.Sửa chữa và bảo dưỡng. 100
1V. Biện pháp an toàn kĩ thuật và an toàn lao động trong sản xuất 102
PHẦN 4: TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ 105
4.1 Các khái niệm 105
4.2.Một số công thức xác định các chỉ tiêu kinh tế 106
4.3.Tính toán cụ thể 107
KẾT LUẬN.
CLick DOWNLOAD và hoàn thành phí để download đồ án này
choban.pro - download co phi
Mọi chi tiết xin liên hệ: Hades0131@gmail.com

31,177 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE