Nov 182013
 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : THIẾT KẾ MÁY CHUỐT GỖ
ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH 109 TRANG
 photo may chuot go_zpsl4zka0b2.jpg
NỘI DUNG BẢN THUYẾT MINH
MỤC LỤC
Lời nói đầu Trang 1
PHẦN I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GỖ VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT GỖ
Chương 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GỖ
1. Vị trí của gỗ trong nền kinh tế quốc dân 2
2.Cấu tạo của gỗ 3
2.1. Cấu tạo tế vi của gỗ 3
2.2. Cấu tạo thô của gỗ 4
3. Tính chất vật lý của gỗ 5
3.1. Độ ẩm của gỗ 5
3.2. Khối lượng riêng của gỗ 6
3.3. Nhiệt độ của gỗ 6
4. Tính chất cơ học của gỗ 6
4.1. Độ cứng vững và độ đàn hồi của gỗ 6
4.2. Ứng suất nén 7
4.3. Hiện tượng trượt của gỗ 7
4.4. Sự phá huỷ của các thớ gỗ 7
5. Phân loại nhóm gỗ 7
Chương 2
NGUYÊN LÝ CẮT GỌT GỖ
1. Nhiệm vụ và nội dung của khoa học cắt gọt gỗ 9
2. Những đặc điểm chính của nguyên liệu làm đồ mộc 9
3. Các dạng gia công cắt gọt gỗ và những định nghĩa cơ bản 10
3.1. Gia công chế biến gỗ 10
3.2. Gia công cắt gọt cơ bản 11
4. Dao cắt gọt gỗ 14
4.1. Dạng hình học của dao cắt 14
4.2. Phân loại dao cắt gọt gỗ 16
5. Chế độ cắt Trang 17
6. Chất lượng gia công cắt gọt 17
PHẦN II
PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
1. Giới thiệu về máy gia công thanh gỗ tròn 18
2. Các yêu cầu đối với máy thiết kế 18
3. Phân tích các phương án và lựa chọn phương án hợp lý 18
3.1. Phương án 1: Nhóm máy tiện gỗ 18
3.2. Phương án 2: Máy chuốt gỗ một cấp tốc độ đẩy 20
3.3. Phương án 3: Máy chuốt gỗ nhiều cấp tốc độ đẩy 21
3.4. Phương án 4: Máy chuốt điều chỉnh vô cấp tốc độ đẩy 22
3.5. Lựa chọn phương án thiết kế 23
PHẦN III
THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TOÀN MÁY
1. Xác định các thông số cơ bản của máy 24
1.1. Xác định tốc độ cắt 24
1.2. Xác định tốc độ đẩy gỗ 25
1.3. Xác định số vòng quay của lô đẩy và lô cuốn 25
1.4. Các thông số cơ bản của dao chuốt và phoi 27
1.5. Phân tích và tính toán lực cắt gọt 29
1.6. Xác định công suất và chọn động cơ 31
2. Phân phối tỷ số truyền và lựa chọn phương án dẫn động 32
2.1. Phân phối tỷ số truyền và chọn phương án dẫn động từ
động cơ chính đến trục dao 32
2.2. Phân phối tỷ số truyền và chọn phương án dẫn động từ
động cơ chạy dao đến lô cuốn và lô đẩy 32
2.3. Chọn loại biến tốc ma sát 33
3. Xác định công suất và số vòng quay trên các trục 34
3.1. Xác định công suất và số vòng quay trên trục chính 34
3.2. Xác định công suất và số vòng quay trên các trục của
cơ cấu chạy dao 34
3.3. Lập bảng các thông số trên các trục của cơ cấu chạy dao 36
PHẦN IV
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU VÀ SỨC BỀN TOÀN MÁY
Chương 1
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP TRỤC CHÍNH
1. Thiết kế bộ truyền đai hình thang Trang 38
1.1. Sơ đồ dẫn động và các số liệu ban đầu 38
1.2. Trình tự tính toán thiết kế 39
1.3. Các thông số chính của bộ truyền 41
2. Thiết kế trục chính 42
2.1. Vai trò của trục chính trong máy và yêu cầu đối với
trục chính 42
2.2. Điều kiện kỹ thuật của trục chính 42
2.3. Chọn vật liệu làm trục chính 43
2.4. Tính sơ bộ đường kính trục 43
2.5. Xác định khoảng cách các đoạn trục 43
2.6. Tính gần đúng trục 43
2.7. Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn 47
3. Tính chọn ổ của trục chính 48
3.1. Yêu cầu cơ bản đối với ổ trục 48
3.2. Tính chọn ổ trượt cho gối B 49
3.3. Tính chọn ổ trượt cho gối A 50
Chương 2
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ CẤU ĐẨY PHÔI
1. Thiết kế các bộ truyền 53
1.1. Thiết kế bộ truyền đai hình thang truyền động từ động
cơ đến hộp biến tốc ma sát 53
1.2. Thiết kế bộ truyền đai hình thang truyền động từ hộp
biến tốc ma sát đến hộp giảm tốc 56
1.3. Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng truyền động từ
trục VII đến trục VIII và từ trục XI đến trục XII (BR1) 60
1.4. Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng truyền động từ
trục V đến trục VI và từ trục IX đến trục X (BR2) 64

1.5. Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng truyền động từ
trục V đến trục VII và từ trục IX đến trục XI (BR3) Trang 66
1.6. Thiết kế bộ truyền xích dẫn động từ trục IV đến trục IX 69
2. Thiết kế trục, tính then, chọn ổ cho các trục 72
2.1. Thiết kế trục, tính then, chọn ổ cho trục V 72
2.2. Thiết kế trục, tính then, chọn ổ cho trục IX 75
2.3. Thiết kế trục, tính then, chọn ổ cho trục VII và trục XI 77
2.4. Thiết kế trục, tính then, chọn ổ cho trục VI và trục X 79
2.5. Thiết kế trục, tính then, chọn ổ cho trục VIII và trục XII 81
3. Thiết kế hộp giảm tốc bánh răng nón một cấp 82
3.1. Thiết kế bộ truyền bánh răng nón 82
3.2. Thiết kế trục, tính then, chọn ổ cho trục III 86
3.3. Thiết kế trục, tính then, chọn ổ cho trục VI 90
4. Thiết kế hộp biến tốc đai thang 94
4.1. Thiết kế bộ truyền đai thang 94
4.2. Thiết kế trục, tính then, chọn ổ cho trục I 98
4.3. Thiết kế trục, tính then, chọn ổ cho trục II 101
PHẦN V
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ
AN TOÀN LAO ĐỘNG
1. Lắp đặt máy 105
2. Hướng dẫn sử dụng và an toàn khi vận hành máy 105
2.1. Điều chỉnh máy 105
2.2. Những điều cần thiết khi vận hành máy để đảm bảo an toàn 105
3. Bôi trơn và bảo dưỡng máy 106
3.1. Bôi trơn hộp trục chính 106
3.2. Bôi trơn hộp giảm tốc 106
3.3. Bôi trơn cụm trục đẩy và cụm trục cuốn 106
3.4. Bôi trơn hộp biến tốc ma sát 107
3.5. Bôi trơn các bộ truyền hở 107
3.6. Bảo dưỡng máy 107
Kết luận 108
Tài liệu tham khảo 109
Nhấp DOWNLOAD để tải ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY CHUỐT GỖ
pass download nếu có: choban.pro
choban.pro - download co phi
Mọi thắc mắc xin gửi về email: Hades0131@gmail.com

83,686 total views, 0 views today

 Leave a Reply

Yêu cầu!

Yêu cầu!

 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE